Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
T1ΡΩ ΝΑ ΝΑ
Αρ. φύλλου 15457 Ιδρυτής: Ιωάννns Κόκκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σάββατο 13, Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 www.proinan ea.gr E0,50
Τα βρήκαν για τουs
Σταθμούs Μεταφόρτωσns
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝIΝΑ
Επενδύει στον τουρ1σμό
με εκθετήριο οίνου
Με απουσίεs κόντρα
στον Αστέρα Τρίπολns
Συμφωνία για δοκιμαστική λειτουργία για ένα έτos και ανάθεση
2+1 έτη
Σελ. 4
Σελ. 11
Σελ. 14
Δεν γλυτσαμε από
το βαθύ κόκκινο>
Αυστηρότερο lockdown στουs δήμOUs Ιωαννιτν και Μετσόβου
. Κλείνουν τα σχολεία σε όλη τη χρα
Σελ. 3
ΟΙΚ. ΕΙΠΙΤΡΟΠΗ
Εκτός εμβολιασμν οι τελειόφοιτοι τns Ιατρικής
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
θετικές γνωμοδοτήσεις
για οδικά έργα
Μεγάλη ζήτη ση σε θαλα σσινά
και λαγάνες
Κίνδυνοs ενδονο σο κομειακής διασποράς λόγω τns επιστροφής τουs στιs Κλινικές
Σελ. 5
Σελ. 6
Σελ. 9
ΓΑΤΑ.