Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
4 ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ)
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
1δρυτές .Διευθυντές: Μικann A Δούκος ( 1916-1932) .
κστος Μ. Δούκας ( 1932-19701 , Μικonn K . Δούκος (1970-1997), Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007 )
διοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής- Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Aρ. φύλλou : 4267
Σάμος, Σάββατο 13 Μαρτίου 2021
Στη Σάμο ο Υπουργός
Εσωτερικν της Κύπρου
Προβληματίζει η ανάρτη ση
Δασικν Χαρτν
Enioκεpη στο Κέντρο Υpοδοκής Τουτononσης μετανοστν εης Σόμου npoy
ματοηοίοσε την ηρonyούμενα εβδομάδα ο Υnουργός Εσυτερικν της κύnροu , κ.
Νίκος Νουρήe συνοδευόμενος από τον Γενικό Γρaμματέo Ynoδοής Αιτούντων
Ο Υnouργός Eοuτερκν , μετο tmv Olοι οι βουλευτές του ΚΙNΝΑ (22), καθς και 5 βουλευτές του ΚΚΕ, κατέθεσαν Εpωτήσεις σκετικές με τη νέα ανήρτηση των Δοσικν Χορτν, ou an ' ότι oλα δεστο Δημαρεio της nohnς με τoν Δή .
των νηoav μας εν npόoφοτα το θέpα εiα ανοδείξε Δκπγορωός EaΛογος Ιάμου
μαρο Ανατολικής Τάμου και τον Αντι .
την καταβολή nopoβολου κοι κατό την εξτoon tuν
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Εετάtετε tην cnooton ατομκν εδοnooεων με
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
μετονοστν nou nepeμένουν εγκωβ.
ομένου σπο νnoί .Καταλοβοίνουμε και
ano τις δnδσεις του τηματολoγou cεόοους not
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
N. ΣΑΜΟΥ
navτων nρν την κύρωoη των τΕλικν χαρτν,
i διοικnτικό μέτρο 00 nάpετε στε vα tξετooντοι
2 εξαιρετικοί Σαμιτες
αξιωματικοί στον βαθμό
του Υποστρατήγου
ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΑΣΙΚΟΥ
αμού και τuχόν αντιppήoεις noυ διτunονται στους
δοοκους κoρτες για τους nonitες nou ethουν να
ΧΑΡΤΗ
ΠΕΛΑΓΟΕ
npoδoγpoφές Λεπουίος των επτponν aντορή
oεwv στε να tίvoι onotε neoμουκές κοιη roδε η
Eτηv. npoopοτη συνεδρίο του , το A Αντατο Σpoτωτκό υμβούλιο
οφού έκpε oε npτη φοσ διστηρητέους στο βοθμό τους τους Ταξάρους
dasarxeio.com
Η tpτnoη nou κατεθεοoν α 2? βουhευτές του r εξοeten n 6άτοξη οuτη δεν ακει στις ngpe tmvν μενη γo to νnoio ύοuοo νομοθεσία τηpou .
| Eνέprεoς ε κ tptκα. Ψηpoκής Διαυβέρmonς κ ης , των Nομν opou . tομου , ου και Κυκhoδων.
κ. nεppακoκη και Δκαoούης κ κ Τοoρα , μεταξύ των νήouν κuerpωw, Αντυθήpων και όρο το Δn . Engιδή εniεo η κατόργηon wν κτηματοογκν
Εντυno εn δε η nopoerη. των μελετητν να κυρότητος και ό ο κδιτης συς εν hόγω παριακές . στε να δύσετε γο τmv avτμετποn ουpeiος τεν
εν και νομκν δυυημέτων nou nρουύπτουν στα Βω και συγκεχρμένα στις Περφρειες των Πρωτοδικείων Τα ερuτήμoτοα nou έθεσε το ΚΝAΛ
Keiτης και των Νομν eβou , Σομου, Χίοu Κυκλ 6οκτητν Ακmttωv δωδεκονήooυ (ΕAΔ npoς
6οοκη νομοθεσία ap 62 N 903το το εξpεί ono βοuio γα τmν onoκatoστοσn των οδιν αno tην
τον κονόνο nou ooε ότι n tων noonς φύσεως ονορτηon tων aνομοpφωμένων Δεοκν xορτν.
ομφοpητήoυων ή δενέξεωv ή δικν μετο5ύ του κστοθέτοντος ooAnpμένες npotoοεκ nou 03 εrΔημοσίου . είtε uς ενάγοντος είτε ως εναγομένου εtε
του Κτηματοδογιού Κανονιομού δωδεκανήοου στο
μόνο στο αναμορφυμένο tμήμα του και nx eonεύ .
tς v εντμετωnittε ntpιοκές onuκη Μένη onou
| ή νομκού npoounou το onoio npοβόλει ή οξνε θέμα των - 6οουμένων σγρνs
| onooinστε δικοίωμα, εμnράγμστο ή μη , tn των Δε δομένων των ουνθnκν της noνδημας κοι τη.
δοον, των δοοκν εκτόσεων το ως άνω φυσκό ή
| νομικό nρόοωno oφείeι νο anoδεξει την no' ουτ όγνωστο να nooo ακόμα χpονκό διοστημα , npοt Ο Υnoστράτmγoς Εμμανου eεοδ υnnρετούσε μέχpι oήμερα ως Επτ
anoyopεuoης των μετακνήσεν ano Νομό οε ομό
θεστε νο δοετε μενcλύτερο χρονκό nepeριο γι
Λόγοu
ρεon των npοσνοφερθειον nεpooν , optoντος oυ τw unoβολή οντpήσεων αno τους ιδτες κpt
τον poμο του τosoου uot Νέο ΕΣΥ-Ο Ανδρέας Ξανθός
ΚΥΡΙΟ AΡΘΡΟ
μη κύnρου . Την Τετορτη, 10 Μορtίου .
Μop 2019-Mοp 20201, εv η 79 ΑΔΤΕ
| γράφει στο <Σαμιακόν Βήμαν
ΑΔΤΕ στο Στροτόnεδο Eτpστηγού κο ta Σαμτη Διοκπτη εx Muτnmv . |
Κόπωση . ..
Er Σαμιτη Διοκπτη εx Μυτmν.
της 95 ΑΔΤΕ -Aaδν, Ο Υoτρο , ν Επ nς ς ins Στοατο Να
s. Να δημόσιων δομν κοι υmπpεσν για σότμη καοι nootκn φφοντίδα υγείος , ο n. unoupyoς Υγεος
Διοίηoη τον Υnoστράτηγo Eμμανου . tομτες αντατους oξμοικούς
nn θεοδρου , nopouoίο του Διοnτή κanή δύνομη στο tpyo τους , θο τη
κυρίως στο Τζάνειο και τη Νίκοια, Eμφοίξουν ουξημέ
νοn εκόνο tων npιoτατκν της οputς του κύματος
nou δονύουμε τρα. Μόστα γιο τm, εnβεβαίωση ον
Προοπτική υποδοχής
τουριστν από το Ισραή ;
στpoβonoγκν Ερευνν της Αxοδημίος Αθηνων
ianλnoοgn) και να δonστωθεί για nοο στέλεος
npoono0εες ano tnv Περpερεa aλλo και τον Δήμο Αν τομου στε με τα nρo
τα δεά βήματα για επανένορξη της τουριστκής κίνηoος να υnopξουν πτήσες
ατόμη noραμένει nεριορομένη , κοθς τα Νooοκομεία
ριστικής nερόδου κα των ατκν νoίου κ Νύτος ο onoioς tξέφροσε τη
pυθμούς. Το eοoο νοοοκοείο και το νοοοκομείο
Nίxαας βρίοκονται στα όρά τους , εν αντίστοon
&υμουργούνται ουνεχς με τη σύμπτυδη διοφόρwν
κnnν άλλων εδικοτήτων . Τmv ίδια στγμή, το Nοουν τις
νεηματες του τουρισμού
δ00 κα συς Μονόδες Εντατικής Το αnoτέλεομα εα
α κtpος ρπτσες να φτόνα το μοφοξυγoνο ano
ουτό no είναι αναγκαο για την οωστή οξυγόνωση των
στε να unoptouvν 2 με οου Συστηματος Υγεας nou eα οτιμετωnίσει τς unoptεi noporntoθήκη ono τ novonμία, npenε
tntvouon στο ΕrY με pδκή ονοδοοάνωση του 000ενν.
θς γνuστόν το ροαnn -04 oη στην0000 ουμμετεoν εnστήμοε Ι τος oτm n00 6upυμένο φόομ 6ομν .
τκής καθημερνότπτος όοων βρίσκονται στην nρurη
Υpαμμή εης μάης ενάντια στον novioupο κορωνοiό
uνpον κα φυοκά ε εnmntoον nooou
ΕAδ κα το εξωτερικό με νη κα onoψη nο
(oνθpnvους και uhούς . n α μηορέoουν να
του nειpαό με το ηoί μας anΛά και το νεγονός ότι η
κεες του Συστήματος Υγείος onuς ο θεσμός του
εxnpoouno της iopanλniς Konόττος μερκtς εpδομδες 00 ει εμβολοσε rpoτης γραμμής . καθς και ετpoouno ΣυΛn γww Ao0ενν . Η οίoenon dowv nopoxono0noov
μος κα νοσηλευtές μος στο Νοoοκομεία κα Κέντρα.
xiς τουρστν ono το sponh στο νmo
κατ' οxov nopaxonouθηon xpovν οοθενν ,η με .
των μέτρων . Υnάpει κουροοn , unoprt onoφάνεpη
μπορούν npτo, on' onoυς να τοδε .
δε0νή εμπεpio κoι tς6oτερότηεες της κρος κοι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα