Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής - Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
Α. φύλλου 6880-12.312
0,50 ε
Νέο κεφάλαιο για τη ΔΕΔΑΝέα ενεργειακή εποχή για τη χρα
Μια δράση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Δράμας
Σε 80 δραμινές
Τηλεδιασκέψεις του υπ . Οικονομικν
με τις τοπικές κοινωνίες της Περιφέρειας
Ολοκληρθηκε
ο προσυμβατικός
έλεγχος των έργων
σε Δράμα και Ξάνθη
Γνωρίζω τον τόπο
μου ακολουθντας
| τα βήματα της Ιστορίας
και του Πολιτισμού
Στην πρτη γραμμή
η Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας
και Θράκης
οικογένειες διένειμε
τρόφιμα ο Ερυθρός
Σταυρός Δράμας
GREEK TOP WOMEN AWARDS 2021
Μεγάλη σύσκεψη στο Παρανέστι για το Παρθένο Δάσος Φρακτού
Τιμής Ένεκεν βράβευ ση
της αείμνηστης νοσηλεύτριας
Σοφίας Καραγκιοζίδου
Η προσπάθεια του Δ. Παρανεστίου
και της έδρας UNESCO Δράμας
να ενταχθεί το Παρθένο Δάσος
στα Μνημεία Φυσικής Κληρονομιάς
Η νοσηλεύτρια του Νο σο κομείου Δράμας που έχασε τη
μάχη με τον κορωνοϊό
Βραβεύονται 20 γυναίκες από το χρο της Υγείας που
δίνουν τη μάχη με την πανδημία
Ενημέρωση του δημάρχου Παρανεστίου προς τους φορείς της ΠΕ Δράμας και
της Περιφέρειας
-ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
μιας ομάδας 20
γυνακν, από
το χρο της Υγείας ,
που παλεύουν καθη
μερινά με τις απi
στευτες συνθήκες
της πανδημίας , εναι
αφιερωμένα φέτος
τα GREEΚ ΤOP WO
ΜEΝ AAWARDS 2021
Η φετνή διοργάνωση της απονομής
των GREΚΤΟP WO
ΜEN AWARDS 2021
είναι
στην προσφορά 20 γυναικν ια τρν και νοσηλευτριν στην ελληνική καινωνία
για την αντιμετπιση της πανδημίας.
Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας , η τελετή
βράβευσης , με επίδοση του
αγαλματιδίου της Νίκης της Σαμοθράκης, θα πραγματοποιηθεί
με πρωτοβουλία των ιστοσελίδων
www.eirnika.gr & www.madeingreece.news στο Νομισματικό Μουσείο Ελλάδας, την Δευτέρα 22 Μαρrίου 2021 στις 13.00
στην υπέροχη αίθουσα της πρην ββλιο - AWARDS 2021 είναι αφερωμένα σε άλες
θήκης Ερρίκου Σλήμαν στον 1ο όροφο , όσες γιατροί & νοσηλεύτριες , ήταν στην
σε ve streaming , μέσω της ιστοσελίδας πρτη γραμμή και στο προσκέφαλο των
των βραβείων htps :/www.greekiop- ασθενν με κορωνοϊό με πρωτοφανή
women-wards.gr/ χωρίς κοινό και κάτω γεναιότητα και αυταπάρνηση
από αυστηρότατα μέτρα υγειονομικής
προστασίας . Τα αγαλματίδια της Νίκης ρόλο των γυναικν σε μια κρίσιμη πε της Σαμοθράκης είναι από την ollection ρίοδο που όλοι πpέπει να ευαισθητοπο Eiernity Today της Sopria Enoy Thinking . ηθούμε στα θέματα ασφάλειας και
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευ - προστασίας κατά του οονid -19.
γενική χορηγία της εταιρείας Παπαποστάλου Ν. Α.Ε.
Η Δραμινή που έχασε η μάχη
Μεταξύ άλλων , στην τελετή θα βραβευ- απονεμητές , ένα τηλεοπτικό συνεργείο
τεί Τμής Eνεκεν , η Δραμινή Νοσηλεύ- και δύο φωτογράφοι, εν η ίσοδος για
τρια του Νοσοκαμείου Δράμας, Σοφία την τελετή και η έξοδος θα γνεται από.
αφερωμένη
έχασε και αυτή τη μάχη με
τον κορωνοί .
Όπως ανακοιννεται από
την Εππροπή, κύριος στο χος μας είναι να εξάρουμε
το πολύτιμο έργο τους να
στηρίξρυν με την ειστημο σύνη, την εμπειρία & την ενσυναίσθησή τους , ασθενείς
με κορωνοϊό αλλά και να
αναδείξουμε φωτενά παρ
δείγματα γυνακν για τη
νέα γενιά των Ελλήνων και
Ελληνίδων .
Τα GREEΚ ΤOP WO-ΜΕΝ
ιτη μάχη τους
Του θανόση Πολυμένη
ΑΤΗ μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Πα - Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου , στην οπαία προ ρανεστίου καιο δήμαρχος κ . Καγιάογλου, στε το ήδρευσε ο ίδιος εν παραβρέθηκαν: α βουλευτές Δρά
Παρθένο Δάσος Φρακτού να ενταχθί στα MΜημεία μας κκ . Μπλούχος και Ξανθόπουλος , ο περιφερεάρχης
μεσημέρι της Πέμπτης 11 Μαρτίου στην αίθουσα του
Η Φυσικής Κληρονομιός και Κάλλους της UNESCO, ο
-Πρωνός Τύπος έχει ασχαληθεί το τελευταίο διάστημα Περφερειακού Συμβουλίου ΑΜΟ κ . Παπαθεοδρου , ο
με αρκετά δημοσιεύματα και συνεντεύξες.
Μεγάλος αρωγός σ αυτή την προσπάθεια, φυσικά, ο ο θεματικός εντεταλμένος σύμβουλος ΑΜΘ για θέματα
δευθυντής της Εδρας Unesco CanE-Ect κ . Εμμανου- Παλmσμού και Αελητισμού κ . Παπαεμμανουήλ ο πρόλούδης, ο οποίος εργάζεται πάνω σ αυτό το ήτημα . εδρος της Επτροπής Τουρισμού της ΚΕΛΕ και δήμαρ
Από τατελευταία ρεπορτάζ nou δημοσίευσε ο-Πρωνός χος Δράμας κ. Μαμσάκος , ο πρόεδρος του
Τύπος , είναι μα συνέντευξη των δύο παραπάνω αν - Επμελητηρίου Δράμας κ . Γεωργιάδης και φυσικά , ο δτρν , στις 4 Μαρτίου 2021, όπου γίνεται μια πλήρης ευθυντής της Εδρας Unesco Con-EEct κ . Εμμανουλού
αναφορά στις εξελίξεις που υπάρχουν στο τόσο σημαν- δης με τη συνεργάτιδά του κα. Παπαδοπούλου .
τικό ήτημα για την περιοχής μας.
Όπως είχε τονιστεί σ αυτή τη συνέντευξη , αυτή την θεί εξαιτίας ανειλημμένων υποχρεσεων , εν παρόν
στιγμή υπάρχουν μόνο τρία Παρθένα Δάση στην UN.
ESCO, ως μνημεία φυσικής κληρονομιάς . Αν ενταχθεί άρχη Δράμας κ. Μαργαρίτης και πρην δήμαρχος Δρά
και το Παρθένο Δάσος Φρακτού Παρανεστίου , τότε θα μας .
είναι το τέταρτο παγκοσμίως . Όλοι μπορούμε να κατα λάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό . Και σ αυτό το πλα - γιάογλου , η συνάντηση αυτή έγινε προκεμένου οι φο : σιο , οφείλουν να βοηθήσουν όλοι α φορείς της Π.Ε. ρείς να ενημερωθούν σχετικά με το έργο , "και να
Δράμας , αλλά και της Περιφέρειας Αν . Μακεδονίας - ζπήσουμε από κονού την στήριξή τους για την υποψηΘράκης Μάλιστα , θεωρούμε ότι η διοίηση της Περιρ - φτητα του Παρθένου Δάσους Φρακτού στη λίστα Μνη
ρεας οφείλει να το αγκαλιάσει όσο πo θερμά γνεται και μείων Φυσικής Κληρονομιάς
να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν , ο δήμαρχος Παρανεστίου
κ.Καγιάογλου, συγκάλεσε σύσκεψη δια ζσηςς, με όλα που αυτή την ρα υπάρχει η έγκριση από το Υπουργείο
τα απαπούμενα μέτρα προστασίας και αποστάσεις για Περβάλλοντος και Ενέργειας , ότι επίκειται η έγκριση
τον κορωνοό . Η σύσκεψη πραγματοποήθηκε αργά το
Αν . Μακεδονίας-Θράκης κ . Μέτιος , ο πρόεδρος του
χωρικός ανττεριφερεάρχης Δράμας κ . Παπαδάπουλος,
Η εκδήλωση φλοδοξεί να αναδείξει το
Η βουλευτής κα. Καpoλίδου δεν μπόρεσε να παραβρε ήταν επίσης και ο εδικός σύμβουλος του αντιπεριφερε,
Η τελετή απονομής είναι οργανωμένη
με τρόπο στε μέσα στην άθουσα να πα .
ρευρίσκονται μόνο οι βραβευόμενες , α
Όπως εξηγεί στον -Πρωνό Τύποο δήμαρχος κ . Κα Καραγκιοίδου η οποία έχοσε τη μάη διοφορετικό ση WOΜEΝ AWARDS
Κληρονομιάς της UNESCOΟ κ. Καγάογλου , εξήγησε σε όλους τη διαδικασία,
Κάλλους Παγκόσμας
Τα GREEΚ ΤOP
μετον κορωνοϊά
Μαζ με την αείμηστη Δραμνή νοση- 2021 είναι μια επιβράβευση για την συ λεύτρια , θα βραβευτεί επίσης Τμής Ενε - νεσφορά των γυναικν ατπν στην κοι κεν και η Ευαγγελία Γαζπη, εργαζόμενη νωνίαν .
στο Νοσοκομείο Νάουσας , η οποία
του Υπουργείου Πολτισμο .
| σελ.4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα