Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'77265406063
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΠ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΔΕΣ ΜΕΥΤΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔ.: 1850 . Neb site : wwww.lamiakos-typos.gr e-mail: [email protected] pos.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 13-ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΕΤΟΣ 81ο-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' . AP. Φ. 22274 ΤΗΛ.: 2231051414 -5-6 . FAX : 22310 29331
22310 51418 0,80 ΕΥΡΩ
Στο Πρόγραμμα Αντνης Τρίση
η αποκατάσταση της "Τέφυρας της Αγίας Μαρίνας
Κλείνουν όλα τα σχολεία
400.000 Ε περίπου ,
ζητά ή
Στυλίδαs
Στεργίου για μελέτη
αποκατάσταση , Προ βολής και αξιοηοίnσns τns "Γέφυραs"
τns Τonικήs Κοινότη
τas tns Αγίas Μαρί .
Δήμαρχοs
Βιργινία
από 16 έως 29 Μαρτίου
σελ . 2
Πράσινο φως για την ανέγερση
Δικαστικού Μεγάρου στη Λαμία
Ανοίγει διάπλατα ο
δρόμοs για την κατα
σκευή ενόs εμβλημα τικού έργου για την
Λαμία και γενικότερα
το νομό , την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου, αφού εγκρίθηκε
από τη Διυπουργική
Επιτροη
σελ. 3
Προετοιμάζεται για
| τους σεισμούς ο Δήμος Λαμιέων
τοΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΛΡΧΕ Ο
Καθαρά Δευτέρα: Μέχρι τα 2 χιλιόμετρα
το πέταγμα του χαρτα ετού
ΤOW HALL
Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Μαρτίου , το Δημοτικό συμβούλιο Λαμίa .
σελ. 9
Χρ. Σταίκούρας 30,000 έως 50,000 επιχειρήσεις
| Βα ωφοληθούν από τν επιδότηση παγίων δαπανν| Στο <Βαθύ κόκκινΟ Υψηλοί τόνοι και αντεγκλήσεις
και η Ευρυτανία!
Ο κ. Σταϊκούραs ανέφερε ότι n δημοσιονομική ευελιξία στην ΕΕ θα 1Κυρ. Mητσοτάκη-Αλ. Τσίπρα
εκτίμησε ότι τα μέτρα
στήριξηs σε ευρωπαϊκό
επίπεδο δεν θα αποσυρθούν , έωs ότου υπάρ .
ξουν ικανοποιητικοί ρυθ
μοί ανάκαμψn .
Ο Βρέσκας <σφυρίζεν στο ματς
της Λαμίας με τον Ατρόμητο
Ο Γεργιos Βρέσκαs
του συνδέσμου Πιερίαs ,
ορίστηκε απ
ντρική Επιτροπή Διαιτησίas tns ΕΠΟ να διευθύ νει τον αυριανό αγνα
του ΠΑΣ Λαμία με τον ΑΗ επιτροπή εμπειρογνωμόνων κατά τη συνεδρία ση τηs
εισηγήθηκε βαθύ κόκκινο , με το αυστηρό lockdown noυ
αυτό συνεπάγεται , για τis Περιφερειακέs ενότητεs Ευρυτα
νias , Χαλκιδικήs , Κιλκis και Λέσβου, καθς επίσns για
τοus δήμοus Ιωαννίνων, Μετσόβου , Κατερίνns , Σκιάθου
Σε υψηλούs τόνουs υπήρξε η σύγκρουση στη Βουλή aνάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπa .
| Οι δύο Πολιτικοί αρκηγοί αν και απέφυγαν τιis κορόνεs, aντιπαρατέθηκαν με σφοδρότητα για περίπου τρεs ρεs
στο πλαίσιο τns αΩρas του Πρωθυπουργούν για τα φαινόμενα αστυνομικήs βία .
την Κε
και Χανίων.
σελ , 5
σελ . 10-11
τρόμητο nou θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ "Αθανά σι0s Διάκ0s".
ΡΑΦΟΥΝ Φοίβος Ιωσήφ
. Κων/νος Ηλ. Μήτσιος σ 8
. Γιργος Σμοκοβίτης σn
σελ . 7
σελ . 10