Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

13

ΜΑΡΤΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5680

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ (ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ) ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΤΙ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ

Από τους δρόµους,
στο... διαδίκτυο!
n ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΑΝΑΠΟΛΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «Γ»: ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ
n ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΑΝ ∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

ΥΨΗΛΟΙ ΤΟΝΟΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
-ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

4 προτάσεις
για την ΕΛ.ΑΣ.
ΣΕΛ. 8

ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΓΛΥΚΑ∆Α,
ΝΕΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΕ Ι.Χ.

Οι διαρρήκτες
δεν είναι…
καραντίνα

ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ
ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΕΛ. 7

Η ΕΛ.ΑΣ.
στο...
«πόδι»
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 9-13

27 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»
ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

Τροµάζουν

οι νέες εισαγωγές
ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΛΙΝΕΣ Μ.Ε.Θ., ΣΤΑΘΕΡΑ ΨΗΛΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ

Καθησυχάζουν
οι επιστήµονες
• ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΝ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Το 1821
«αναβιώνει»
στο ∆ηµ.
Συµβούλιο
ΣΕΛ. 6

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

∆ιαβουλεύσεις
για το νέο
«χάρτη»
ΣΕΛ. 2

Κλειστά σχολεία,
ανοίγουν τα
υποθηκοφυλακεία!
•ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ: ΟΧΙ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ,
ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 6

ΣΕΛ. 3-5

Η ΧΑΡΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Χαµόγελα
και αισιοδοξία
ΣΕΛ. 17

ΣΕΛ. 21-26
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΑ ΣΠΟΡ

Σε πλήρη
ασφυξία
ο αθλητισµός
• ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 5 µ.µ. ΜΕ ΑΡΗ ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»