Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΙΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα ms Ηneiρου- Βρuns Euα Τzάλλαs- Έτos 940-Ap Φίλου 25011-Σάββατο 13-Κυρακή 14 Μαρίου 2021-0,60 θ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Με σφιγμένες γροθιές
στην Τρίπολη
<Το Καρναβάλι των Ζων)
σε διαδικτυακή προβολή
Με έμπνευση
ις ενδυμασίες του 1821
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ9
ΣΕΛΙΔΑ 9
Συνδρομή
για το μονοπτι
του αλατιού
Αυτή τη φορά οι Πληροφορίες επιβεβαιθηκαν και οι δήμοι Ιωαννιτν και Μετσόβου
μπαίνουν από σήμερα και για δύο εβδομάδες στο επίπεδο Πολύ αυξημένου κινδύνου
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ
ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΚΟΚΙΝΟ>
διαίτερο ενδιαφέρον για τον οtδ r
οσμό του δήμου Ziσος να αναδείξει
κn, στ διάρκεα ηλεδσκεψη .
ΣΕΛΙΛΑ 4
Έγιναν
Πονοκέφαλοςν
Κατά δύο ρες
μεινεται το ωράριο
κυκλοφορίας και η
anaγόρευση ισχύει
αnό τις 7 το απόγευμα
αντί τις 9 το βράδυ.
Κατεβάζει και Πάλι
 για τους ΣΜΑ
ις συνήθειες όλων μας όχι όμως
και των nελαργν nou κοι φέτος
Βέσμου Διαχείρισης Στερεν Αποβλήτων Λακειριστικής Ενότηας Ηπείρου γα τιλεταυργία των Σταθ
μν Μεταφόρτνης Αnopρμμότων Το ΑΣ anoφάσσε ομέφωνα να nρoχυpή σει σε δοκμασιή λε
τουργίο tων ΣΜΑ για ένν xρόνο καισο δστημα αυ θα npoχυή σει στην ηροετομαίa γα mv n σιστεί αρχικό δηλαξή επτό συν τφα έπ με προσφεση. Ο χρόνος, οnoσύτηες, το κόστος και όλο ζη
tνας ον ερχομό ης Ανο ξης Ο
nρτος nελaργός εγκτοστόθηκ
στη pυλιό της Ελεούσος, την εn
σκευή ης oποίας έχει ξεκινήσει , ΠeTΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
6οκμαστικής λειτουργίας όσο και anό αυτά nou εισμέρει η ανάλυση nou εκm νησε ο δήμας Δωδνης
με πρωωβουλη του και βρίσκεται ή δη στη δθεση ης διkn onς tou Αναγασικού Σνδέσμαυ
Πιέζουν
για εμβολιασμό
κατά Προτεραιότητα
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 6
Υγεία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
| Ζητούνται απαντήσεις
| για την καθυστέρηση
|Παράδοσης των ΣΜΑ
. ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ
Τονάμεοο εμβολιασμό του ουνάλου mν ελειοφοίuον ίστρΕμβόλια.
θρίαμβος της
ΟμοιοΠροφυλακτικής
τν laτpκής Γονίνων nως enισημανει , η συντpητή πλει
αψηφίa tων φοιmτuν toυ 6ευ έτouς εδε δηλσει pηu εδ
καιμήνες τη βούληση να εμβολοστεί ωσσο 2.5 μήνες μετά
αυό δεν έχει γνει ηλην κόnouuν μικανεξομέσεων
ΣΕΛΙΛΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΛΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα