Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ0ΡΙΚΗ Μαμα
771234
567157
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.470
Νέα κένεσην στήριξης 2,5 δισ.
Επιδοτήσεις δανείων και Παγίων δαπανν, 7η επιστρεπτέα και κούρεμα των 3 Πρτων, επιδοτήσεις φόρων
θα κυμαίνεται από 30% έως
50% , Περιλαμβάνει το νέο
Πακέτο μέτρων στήριξης
Που ανακοίνωσε η κυβέρ
Επιδοτήσεις επιχειρηματι
κν δανείων με Ποσά Που
θα κυμαίνονται από 300 έως
και 50.000 ευρ ανά μήνα,
επιδοτήσεις Παγίων δαπανν με αντάλλαγμαν ιστω
τικά Που θα συμψηφίζονται
με φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεσεις του
2021, τηv 7η φάσn της επι
στρεπτέας προκαταβολής , με Προϋπολογισμό 1
δισ. ευρ, αλλά και το κούρεμα των τριν Πρτων απότο κράτος για να Πληρσουν τους φετινούς
επιστρεπτέων Προκαταβολν , σε Ποσοστό Που
ενίσχυσης που έλαβε ο κάθε επαγγελματίας στο
Πλαίσιο των επιστρεπτέων Προκαταβολν 1, 2
και 3 θα δίνεται στον επαγγελματίαή στην επιχείρηση ως Πιστωτικό) για να μπορεί να συμ
ψηφιστεί με φόρους και ασφαλιστικές υποχρε
σεις που θα πρέπει να πληρωθούν ακόμn και
μέσα στο 2021. Tον ΑΠρίλιο θα τρέξει η επιστρε
πέα Προκαταβολή 7. Μέχρι το τέλος Μαΐου θα
έχουν εκδοθεί τα Πιστωτικά) στο Πλαίσιο του
Πς ο ελληνικός χαλβάς
κερδίζει τις διεθνείς αγορές
τα φετινά μέτρα
Αγαπημένο σνακ μικρν και μεγάλων
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την περίοδο τmς
Σαρακοστής, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα και
καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ο ελληνικός χαλβάς από ταχίνι -noυ αντλεί τς
ρίζες του από τις χαμένες πατρίδες του
Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και της
Κωνσταντινούπολης- κερδίζει ολοένα και
περισσότερο έδαφος στη διεθνή αγορά.
τα μέτρα 2020-2021
λογισμού 2,5 δισ. ευρ. Επί
σης, δίνεται η δυνατότητα
σε όσους έκαναν χρήση των
τριν Πρτων φάσεων των
επιστρεπτέων Προκαταβολν να λάβουν μια πρόσθετη ένεση ρευστότητας
Καλά τα μέτρα, αλλά δεν αρκούν
λένε οι φορείς της αγοράς
Προγράμματος ενίσχυσης των Παγίων δαπανν,
εν από ον Απρίλιο ή τον Μάιο θα αρχίσει να
κτρέχει και η 8μηνη Περίοδος επιδότησης των
επιχειρηματικν δανείων. σελ 45, 6
φόρους και υποχρεσεις. Ποσοστό 35% επί της
Δεύτερη χρονιά Κούλουμα
στη σκιά της Πανδημίας
Καμπανάκιν κινδύνου
για γήρανση Πληθυσμού
Κούλουμα σε ρυθμούς κορονοϊού και
φέτος, με τις συνθήκες για την αγορά να
είναι πιο Πιεστικές, αφού το lockdown, ο
αικόφτης των 2 χλμ. στις μετακινήσεις,
αλλά και το ερμητικά κλειστό κανάλι της
εστίασης δεν αφήνουν περιθρια σε ό,τι
αφορά τουλάχιστον την κινητικότητα
Που θα καταγραφεί την Καθαρά Δευτέρα .
Λιγότεροι κατά 35% οι κάτω των 25 ετν
ήταν το 1960 μειθηκαν σε
Καμπανάκι κινδύνου για τη
δημογραφική γήρανοση και τις
δυσμενείς της συνέπειες στο
ασφαλιστικό έκρουσε από τη
Βουλή ουφυπουργός Εργασίας στημα συντάξεων κοινωνικής
και Κοινωνικν ΥΠοθέσεων Πά ασφάλισης, αποκλειστικά διανος Τσακλόγλου. Σύμφωνα με νεμηικού χαρακτήρα, θα πρέ
τα στοιχεία Που Παρουσίασε ο
κ. Τσακλόγλου, τα τελευταία 40 Πληθυσμός εργαζομένων να
έτη, και ειδικότερα από το 1980
έως το 2020, ο αριθμός των νέων
κάτω των 25 ετν μειθηκε κατά
35% , οι γεννήσεις μειθηκαν γλου, εκτιμντας Πως το δημοκατά 44% και οι ηλικιωμένοι γραφικό πρόβλημα θα επιδει (άνω των 65) σχεδόν διπλασιά
στηκαν (+93%). Οι γεννήσεις τιστροφή της ηλικιακής πυραστην Ελλάδα από 157.000 Που
148.000 το 1980, σε 103.000 το
2000 και σε 84.000 το 2019. Αν
σελ. 10
διατηρήσουμε το σημερινό σύΝαυλαγορά
Αντίθετες ρότες
για bulkers, δεξαμενόπλοια
Πει ένας ολοένα και μικρότερος
Πληρνει για τις συντάξεις ολοένα και Περισσότερων συνταξι
ούχων επεσήμανε οκ Τσακλό
Σε αντίθετες ρότες κινούνται τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (bulkers) και τα
δεξαμενόπλοια το τελευταίο διάστημα , με τα
πρτα να επτυγχάνουν όλο και υψηλότερους
ναύλους και τα δεύτερα να γράφουν μεγάλες
ζημίες στην καθημερινή λειτουργία τους , σελ. 11
.Σήμαν στις αγορές ομολόγων από τη Λαγκάρντ
νωθεί στο μέλλον, με πλήρη ανΑνάσα στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικν ομολόγων έδωσε η δήλωση της Κριστν Λαγκάρντ ότι
η ΕΚΤ θα Προχωρήσει άμεσα σε σημαντική αύξηση του ρυθμού αγοράς ομολόγων στο πλαίσιο
του PEPP και ότι θα συνειστούν-για όσο χρειαστεί- τα νομισματικά μέτρα στήριξης. σελ. 2
μίδας. σελ.7
Φεβρουάριος
Μειωμένες ταξινομήσεις
αυτοκινήτων
8+1 χρες
βάζουν Πάγου
στην AstraZeneca
ΠοιοιδενV
θα Πληρσουν
ενοίκια
Περαιτέρω μείωση εμφάνισαν τον Φεβρουάριο
οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων-πέραν των
καινούργιων-και των μεταχειρισμένων εξωτερικού, δίνοντας συνέχεια στην πτωτική τάση
της Πανδημικής περιόδου. σελ. 7
τον Μάρτιο
Εμβολιασμοί
Απαλλαγές 40% και 100%
Ηρύθμιση Που Προβλέπει την
Πλήρη απαλλαγή απότην υπο
χρέωση καταβολής ενοικίου
για τις επιχειρήσεις Που Παραμένουν κλειστές με κρατική εν
τολή θα ισχύσει και για τον μή
να Μάρτιο. Επιπλέον, για όσες
επιχειρήσεις θεωρούνται πλητ
τόμενες θα ισχύσει και τον
Μάρτιο η μείωση των ενοικίων
κατά 40%. σελ . 45
Δημήτρης
Βιντζηλαϊος
Σάλος έχει Προκληθεί σε Παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά
με τα θρομβοεμβολικά επεισόδια που Παρουσίασαν
αρκετά άτομα Που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της
AstraZeneca, ορισμένα εκτωνοΠοίων έχασαν τη ζωή
σελ. 12
σελ. 6
νέος ιδιοτήτης της Creta
Farms μιλάει στη Ν>
3,875% το επιτόκιο
Νοσηλείες
Έξιφορές
υπερκάλυψη
για το ομόλογο
της ΔΗΗ
τους , με αποτέλεσμα το ένα μετά το άλλο τα κράτ Στοβαθύ
τους, με
Η Creta Fams
θα μετεξελιχθεί
σε εταιρεία τροφίμων
μέλη να αποσύρουν το εμβόλιο της AstraZeneca με
αριθμό Παρτίδας ABV5300. Η Παρτίδα ABV5300 Πα
ραδόθηκε σε 17 χρες της Ε.Ε. και μέσα σε αυτές είναι
κόκκινΟ
Συζητάμε την πρτη
εξαγορά
κα Ελάδα ΗΕπτροπή Ασφάλειας του ΕΜΑ συνεχζει Παραμένουν
τους ελέγχους, αλλά 9χρες δεν περίμεναν τnν ετυ
μηγορία και πάγωσαν τους εμβολιασμούς. σελ.6
οι ΜΕΘ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • ΙΑΕΑ: Δεν έχουν υποστεί ζημιές οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν
  Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε πως δεν έχουν πληγεί οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετά το πλήγμα του Ισραήλ. Ο Οργανισμός εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και…ΙΑΕΑ: Δεν έχουν υποστεί ζημιές οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΣΥΡΙΖΑ: Σήμερα η παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου από τον Στ. Κασσελάκη
  Σήμερα Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 στις 7.00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα «αποκαλυπτήρια» του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.. Η παρουσίαση της ευρωλίστας θα γίνει στο Κέντρο Πολιτισμού – Ελληνικός Κόσμος…ΣΥΡΙΖΑ: Σήμερα η παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου από τον Στ. Κασσελάκη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στη Λέσβο σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης – Πρώτος σταθμός η Μυτιλήνη
  Επίσκεψη στη Λέσβο πραγματοποιεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, το πρωί, ο πρωθυπουργός θα περιοδεύσει στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την…Στη Λέσβο σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης – Πρώτος σταθμός η Μυτιλήνη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Electrical and electronic goods market negative in January–February 2024
  The market for electrical and electronic goods is under pressure, according to GFK’s data for January-February 2024, as there are no purchase subsidy programs, which confirms that only subsidized consumption…Electrical and electronic goods market negative in January–February 2024 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Με αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη η Coca-Cola στην Ελλάδα στηρίζει τη Θεσσαλία
  Η επόμενη μέρα στην Θεσσαλία, άφησε πίσω της τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας γεμάτο προκλήσεις για ανασυγκρότηση. Σε αυτές τις προσπάθειες, σύμμαχος από την πρώτη στιγμή υπήρξε η Coca-Cola στην…Με αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη η Coca-Cola στην Ελλάδα στηρίζει τη Θεσσαλία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ