Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ26410 49000
Σιήηση για την
Αιτήσεις για 5.000 θέσεις εργασίας
uς Δυτκής Ελλάδας
51,29 εκ ευρ για μονάδες
ετεξεργασίας αποβλήτων
και βιο αποβλήτων
στο ΧΥΤΑ Στράτου
aτν pων μpος Δημη
pομανης με τον Υπουρό
κσα Σκpn
ΣΕΛΙΔΑ 7
νουτοα υς σό νο δοστημ καθςμε
510. ρ προχυρά στην ατοή μονά
Υπογραφές για έργα
σο δι διπυο του
Δμου θέρμωυ
Συναρίονται οα ηλοπρονιές ατήσας ανέργων γα το νάο τρόγραμμια του ΟΑΕΛ που θα δσ τη δο
ΣΕΛΙΔΑ 4
κτογίο ΟΑΕAθακατβάλλα στους οnιούμενους 530ειp μηναίaκαθαρή αποθηέωση p5 p ημε
ρησίως για 22 ημέρος εργασαήςεμπερίο Ηπροθοσέα υποβής πωνηλεκρονον aτήστων τωνανφ
γwνθαλήα σες 16 Μαpτίου. Πάνω στό 100 ατήσας σε 3 ρες. ΣΕΛΑ 12
Βραβείο για τη Γέφυρα
στα Best Chy AardsΣετροχά oοησης μιαεaτο
χατν oντης πρην εnap
ΣΕΛΙΔΑ 3
Παράταση ζωής για Τις τοπικές εφημερίδες
φωνάζει-ο Εμπορικός
Σύλλογος Αγρινίου για το
νέο lockdown-Επιστολή
Ytoo Ανάτξης στο αποίο πραλόταν ρητάόι ο ημρομρίας κρίθημα στβαλημέος γα λόγοως δα στον Πρωθυπουργο
Συνερασία Λανού
-θεοχάρη για η
μαρίνα του
Μασολογίου
Δημοσίου στον Τοo Τίmο
Μετά η προφορίας μα Νομοσέδο του Υπαι .
ταπλον μόνο στο Κετρκό Ηλτρο Μητρο ρυpεραιαό εrτκδο, η απίa θα ξστηρ τηθείκαλύ
Δημοσων Σuμβάων (ΚHΜΔΗΣ) η uρωση μ ρα από την δημο uητων σετκν pλήμοων
τροπολογα του νομοσpδίου να ς Δημόσες Συμ διαηρύξοωκ
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΕΛΙΔΑ 6
Γεωργιάδης: Αν η πανδημία " καλπάζει",
το άνοιγμα της αγοράς αναβάλλεταν
Ποιος αντέχει αυτή
την αποκαρδιωτική
καθημερινότητα ;
Γιατην πopaα της πανδημέος στη χρα καιτς συγεντρσας των τλαταίδν ημερν μη σε στον ΣΜΑ
100.30 Υουργός Ανάπιξης αι Εrνδύσουν Αδωνς roupγιάδης Την aθύνη των διοδηλστων την πήρε
ο Τσpoς, όταν κάθε μρα το μα του καpoτές του συμ τuνα δοδηλσες ή σανκάακok
τσηπτανασυναδητοτοκή σουν όι αυτή την ρα nοu γία τα προτάθοa ια τον ελεχο της nανδημέας
ακθημερούς διαδηλσες το μνο noυ κάνουν να δοέρουν τον ιά Οκ. Γoυργάδης σημεω, σnt
μοοδα κανς και μτά τη φτύνα Ma
Βεβαίωση από PΑΕ. για αολικό πάρκο στη Βαράσοβα
ΠΩΛΕΤΑΙ πλήρης
επαγγελματικός
Αψατισμός
Β6ηa η πρτη βεβαωση aό τη PΑΕ συμφωνα μετο Νportna.g να αουd σταθμό πραγωγής
τή Πpoκpούστη αιη γααζνα του
Mw στη δάση Βαράσοβα της Δημοτικής Ειτητος Χάνος του Δμου ΝατοΣΕΛΑ 3
μαη 500ο08 TU ανa ρ
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Τηλ 6900 209228