Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Ε ΠAΑΣΚΕΗ 2-IAEBΤΟ 13 ΜΑΡΠσr 2021- AP ΥνΜΟΥ 535 www.edromos.gr c200
ο εθισμός στην κίβδηλη κανονικότητα
ΣΕΛΜΕΣ 1213
Α Αρθρο του
Λαοκράτη Βάσση
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Η ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ ZΕlv ..
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΕ 1617
| ΤΟ ΘΕΜΑ
Η αποτυχία φέρνει
καταστολή
ΣΕΛΛΕΣ 2-3
ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Εμμονή στο αδιέξοδο
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
του Κστα ΒενΖέλου
το σχέδιο Α
τns Αγκυρa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα δεσμά πρo ..
αξιοποίηση
Γκλομπαλιζέισον ..
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Το απάλυτο Ψέμα
του ΜΠλίνκεν
Όχι, δεν πρόκειται για κδεξιό ρεβανσισμό. Eχθρόs είναι ο λαός στον
αθαυμαστό νέο κόσμον τns Παγκοσμιοπο iησns Που στηρίζουν οι Βασικές
Παρατάξεs του Πολιτικού συστήματ0s . Μόνο καταστολή και μέτραΓράφει η Κέτλιν Tzoνστόουν
ΕΝΔΑ 15
κοροϊδία έχει Πλέον η ατζέντα τns κυβέρνησns για την πανδημία
977179225207