Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Συγκέντρωση ειδν ανάγκης Βερούτης: Τα μάτια μας
για τους σεισμόπληκτους
της θεσσαλίας σελ.7
στραμμένα στη χρηματοδότηση του μουσείουν > σελ. 8
Ελεύθερες Αποκριές;
Ασφαλς στον Δ. Μονεμβασίας
> σελ . 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6077 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax: [email protected]
Επιστρεπτέα 7, επιδότηση , απαλλαγή-μείωση ενοικίων , παράταση οφειλν
Δηλσεις
ζημιάς ΕΛΓΑ στον
Δ. Μονεμβασίας
Από τον Πρόσφατο
Παγετό
Ξεκίνησε την Πέμπτη 11
Μαρτίου η υnoβολή δηλσεων ζημιάς από τον nαγετό
της 17ης Φεβρουαρίου 2021
nou σημειθηκε σε περιοχές του Δ. Μονεμβασίας και
οφορά τα πλήγματα στην Πaραγωγή
(noρτοκάλια nοικ. Βαλέντσια
Navelate , Lanelate, μανταρί εσηεριδοειδν
Έρχονται νέα μέτρα
οικονομικής στήριξης
νια noικ Ενκόρ , Ορτανίκ.
ΝόΒα κλn , λεμόνια και
γκρέιη- φρουτ .
Όηως γνωστοηοίησαν οι
ανταποκριτές του Οργανιομού Ελληνικν Γεωργικν
Ασφαλίσεων [ΕΛΓΑ) Δ . Μoνεμβασίας , οι noραγωγοί
Ποu υπέστησαν ζημιές σε
nooοστό μεγαλύτερο του
Τεξήγγειλαν Μητσοτάκης και Σταϊκούρας
Με μέτρα συνολικού ύψους τερα ο Πρωθυηουργός Κυριά - εργαζόμενους
36,5 δισ. ευρ για τη διετία κος Μητσοτάκης
του ΕΣΥ , μέσα στο 2020 διατ θηκαν 24 δισεκατομμύρια για η
Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο κης, "ano την Πρτη στιγμή στήριξη των εργαοζομένων και
Βέρνηση να στηρίζει νουκοκυριά για μέτρα Που αφορούν σε έξι Ποu χτύηησε η Πανδημία είχα των επιχειρήσεων . Και σήμερα
και επιχειρήσεις , σύμφωνα με nεδία τα οποία , όπως ισχυρί - τονίσει Πως η Προτεραιότητα κινητοηοιούνται ακόμα 2,5 δι τον υπουργό Οικονομικν Χρή - στηκε, θα ανακουφίσουν Περισ- της Υγείας πρέπει να συμβαδίζει σεκατομμύρια, ανεβάζοντας στα
500.000 με τη θωράκιση της Οικονομίας 11,6 διο . τα σχετικά κονδύλια
20% της συνολικής nαραγω Όπως δήλωσε ο κ Μητοοτάγής nou nερίμεναν να συγκομίσουν , μηορούν να
υποβάλλουν δήλωση ζημιάς
2020-202 1 θα συνεχίσει η κυστους ανταποκριτές του
στο Σταϊκούρα ο onoίος την σότερες
Πέμπτη 11/3 εξειδίκευσε τα εnιχειρήσεις ,
μέτρα Που ανακοίνωσε νωρί - επαγγελματίες και εκατομμύρια τιτάνια προσπάθεια ενίσχυσης
ΕΛΓΑ μόνο κατόπιν ραντεΒού , λαμβάνοντας υπόψη τα
ελεύθερους Γ' ουτό ακριβς , και δίπλα στη για το 2021. .
συνέχεια σελ 9
μέτρα για τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοίου.
Αφίσα της Μάνης δεσπόζει στην εκστρατεία του ΕΟΤ
5ηλσεις ζημιάς μηορούν
να υποθληθούν μέχρι και τη
Τουριστική καμπάνια
με λακωνικούς παραδείσους
Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021
Εάνο ενδιαφερόμενος συγ κομίσει το δηλωθέν αγροτεμάχιο Πριν ηραγματοηoinθεί
ηεκτίμηση από γεωπόνο του
ΕΛΓΑ , για να γίνει η εκτίμηση
Στη Διεθνή Έκθεση Βερολίνου Προβάλλεται η Ελαφόνησος
οφείλει να αφήσει ασυγκόμιστα δέντρα "μάρτυρες, κα Το σχέδιο της κυβέρνησης για
το ασφαλές άνοιγμα του τουρι σμού το 2021 nαpoυσίασε ο
υnοuργός Τουρισμού κ. Χάρης
θεοχάρης , σε συνέντευξη
Τύπου η onoia δόθηκε στο
ηλαίσιο της διεθνούς τουριστι κής έκθεσης αTB Berlin . Ο .
θεοχάρης Προσδιόρισε ως
ημερομηνία για την επίσημη
έναρξη της τουριστικής περιό δου 2021 στην Ελλάδα την 14η
Μαΐου. Παράλληλα , anοκa λυψε το κεντρικό σύνθημα της
νέας Προωθητικής εκστρατείας
για τον Ελληνικό Τουρισμό , το
All you want is Greece (-Το
μόνο noυ θέλεις , είναι η Ελλάδα .
τανεμημένα σε
ογροτεμάχιο (ικανός αριθμός
δένδρων ) και να Προσκομί
σει κατά την εκτίμηση τα naραστατικά [ζυγολόγια τιμολόγια] nou θα ζητηθούν
onό τον γεωπόνο εκτιμητή .
συνέχεια σελ . 8
συνέχεια σελ 7
1lakonikOS.gr
Η 10ετία του 80
και άλλα τωρινά
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Εμμ Δημητρακοπουλου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα