Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
51 νεκροί
506 διασωληνωμένοι
2570 νέα κρούσματα
42 νέα κρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
1 στην ΠΕ ράμας
28 στην ΠΗ Καβα
ΚΑΘΗΜΕΡΙNH
7 στην ΠΕ Εβρου
Στα 2,5
το νέο πακέτο
μέτρων στήριξης
"Κοκκίνισε", πλέον ,
όλη η Ελλάδα
- Ανέβηχε ο δείκτης θετικότητας
πρωθυπουργός
ανακοίνωσε πο κέτων μέτρων
2,5 δις ευρ για την
ενίσχυση επιχειρήσε ων , ελεύθερων επαγγελματιν και εργαζο μένων . Το οικονομικό
επιτελείο εξειδίκευσε
τα νέα μέτρα στήριξης,
στη χρα μας όσο κα στην υπάλοιπη Εrpύπη
Ο συγκεκριμένος χάρτης συνδνάζει αριθμό τιστ,
Όπως δήλωσε ο κ .
Σταίκούρας , βελτωνο- δεν καλύφθηκαν από στρεπτέο μέρος της ραίτητη προύπόθεση
νται οι όροι στην Εn άλλες ενισχίσεις
στρεπτέα Προκαταβολή στους 3 πρωτους σε ο υπουργός Οικο - κύκλους της Επιστρε - προβλεπόταν στον κά κύκλους. Επίσης, τον
Απροιο ξεκινά ο 7ο κύ
κλος της Επιστρεπτέος
Προκαταβολής και η
Πολτεία eα επιδοτήσει Προκαταβολή 1,2
σοβαρό μέρος των πa
γίων δαπανν που έ
ναν το 2020 eι onoίες
Καθίσταται μη επι έως και 506, εν aπα .
ρες πον ποηγήθηκαν της 11ης Μερτίου.
Σύμφυναμε τα αναθευpημένα στοιχεία, στο "κoe ενίσχυσης που δόθηκε είναι η διατήρηση των
Ολα όσα ανακοίνω- κατά τους 3 πρτους θέσεων εργασίας που
νομικν
1ον. Βελτίωση
των όρων
πτέας Προκαταβολής , θε κύκλο . Το κόστος
βάσει κριτηρίων για τις του μέτρου εκτιμάται φeτές εβδομάδες βωσκ ταν στο "nuoινα , aέpw.
απλειες τζίρου που σε περίπου 570 εκα .
σεις εντός του 2020.
Η απαλλαγή Ψτάνει
και 3
.ΟΛ.: Επιταχτική
η λήψη μέτρων
για κρούσματα covid -19
σε πλήρωμα πλωτού
του ΑΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
Τεννές
"Η αρχή
για μια αντεπίθεση"
Σννέντευξη στον tδοκτήτη τον aporis Aημτρη
σε ο Μπόμπης Τεννές
γα το εργοστάσιο του Ομίλου της στην Ξάνθη
1. Διπλωματούχους Πολυτεχνικν Σχολων
με την uποφ ασή του να
αναλάβει την Ξάνθη
e τις προπτικές επι
ελέγχοu ποτητος
0 GABRIEL
. Καλή γνση Αγaκwν
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΗΣ
. Συνεεή σνάπιυψη οργανωεν δομν
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα