Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Συγκέντρωση ειδν ανάγκης Βερούτης: Τα μάτια μας
για τους σεισμόπληκτους
της θεσσαλίας > σελ. 7
στραμμένα στη χρηματοδότηση του μουσείουν > σελ. 8
Ελεύθερες Αποκριές;
Ασφαλς στον Δ. Μονεμβασίας
> σελ . 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 Ετος 25| Αριθμός 6076 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Τις εισηγήσεις των δήμων αναμένει το Υπουργείο Περιβάλλοντος
Εκπνέει
η Προθεσμία
για το Επίδομα
Παιδιού
Ευκαιρία κπρασινίσματος
σε εκτάσεις της Λακωνίας
Την Παρασκευή 12 Μαρτίου
Ιστις 6.00 μμ κλείνει η ηλατ
φόρμα για ην υnoΒολn ατήσεων αναφορικά με το
Επίδομα Παιδιού.
Η πρτη δόση του επιδόματος από τον Οργανισμό Προνοιακν Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
[ΟΠΕΚΑ) στους δικαιούχους
θα καταβληθεί την Τετάρτη
31 Μαρτίου .
Σε σχετική ανακοίνωση του
ΟΠΕΚΑ αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι του επιδόματος
nαιδιού , Παρόλο nou δεν
έχουν υnοβάλει τη φετινή
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού
έτους 2020 (έντυηο Ε ) , θα
μηορούν να υποβάλλουν την
αίτηση Α21 στην πλατφόρμα
της ΗΔΙΚΑ idika.gr) ή μέσω
του διαδικτυακού τόπου
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης
Τις Προτάσεις των δήμων για αφορά τους δήμους Που στην μηορούσαν να ενταχθούν δασι- [εξαιτίας αnouλωσης ή υποβάθτην υπαγωγή τους στο Εθνικό κυριότητα τους ανήκουν δάση , κές εκτάσεις της Λακωνίας nου μισης) nou ανήκουν στους δήΣχέδιο Αναδάσωσης ζητά το
ΥΠουργείο Περιβάλλοντος με έγ - τάλληλες εκτάσεις επιδεχόμενες καταστροφικές nupκαγιές και
γραφο nou απέστειλε στην Κεν- αναδόσωσης ή δόσωσης
τρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕΙ. Ο εν λόγω σχεδιασμός ρούνται οι ηροϋποθέσεις, θα στουχο, "γυμνά nεδία του νομού
στο Παρελθόν έχουν πληγεί από μους , δύνανται να μετατραπούν
σε ζνες Βλάστησης, εφόσον
χρήζουν οργανωμένης κι εκτε - υπάρχει Πρόθεση αναβάθμισης
δασικές εκτάσεις και λοιπές κα Στο Πρόγραμμα, εφόσον πλη - ταμένης αναδάσωσης Αντ
κι αξιοηοίησής τους
ουνέχεια σελ 8
Γα το έργο μεταφοράς μαθητν σε περιοχές Που έχουν κλείσει τα σχολεία
Αποζημίωση για χαμένα εισοδήματα
διεκδικούν τα ταξί
opeka.gr . με τη χρήση των
Προσωηικν κωδικν Πρόσβασης του δικαιούχου στο
ΤΑXI Snet . Για τη χορήγηση
της δόσης του a διμήνου
2021 θα ληφθούν υπόψη τα
εισοδήματα του φορολογι
κού έτους 2019
Το δικαιούμενο noσό του
επιδόματος nαιδιού θα υnoλογιστεί Βάσει των εξαρτ.
μενων τέκνων nou θα
δηλωθούν στο Α21 του 2021
και του συνολικού οικογενει .
ακού εισοδήματος Πou είχαν
οι δικαιούχοι το φορολογικό
έτος 2019.
Είναι δίκαιο το αίτημά τους> απαντά ο Π. Νίκας
του γραμματέα Σωτήρη Pο νού , απέστειλαν επιστολή στον
ηεριφερειάρχη Πελοnονnσου Παναγιτη Νίκα, ζητνΤην καταβολή μέρους της
Προϋπολογισθείσας δαπόνης
των Περιφερειν για τα δρο μολόγια μεταφοράς μαθητν ,
ως αποζημίωση στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές, σε
περιοχές Πou τα σχολεία Πaραμένουν κλειστά και δεν διενεργούνται
αξινει το Περιφερειακό ΣυμΒούλιο Πελοηοννήσου της Ταξί.
Πανελλήνιας Ομοσηονδίας
μεσολάΒηση
προθηση του αιτήματός τους
ενημερνουν σχετικά και τον
Τ πουργό Εσωτερικν Μόκη
δρομολόγια,
συνέχεια σελ 7
Βορίδη, αλλά και την ΠανελΠροέδρου του συμβουλίου , λήνια Ομοσπονδία Ταξί
ΕλληνοτουρκικάΟι στρατηγικές
επιλογές απέναντι
στην Τουρκία
του Παναγιτη Ιωσκειμίδη
> σελ. 3
Οι ιδιοκτήτες ταξί , δια του Παναγιτη Ρηγonouλου και
συνέχεια σελ 9
Β1lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα