Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 11.03.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6743
Κάλεσμα ΕΣΥ σε ιδιτες γιατρούς
με μισθούς 2.000 ευρ , αφορολόγητα
Νέα διοίκη ση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics
Κινήσεις για ψηφιακό μετανχιματαμό στα Ιogstis
Ένα νέο master plan για την εφοδιαστική αλυσίδα στην χρα μας σχε
διάζει η νέα διοίκηση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, το σωματείο
του κλάδου, με στόχο να μετατρέψει την Ελλάδα σε διαμετακομιστικό
κέντρο στην ΝΑ Ευρπη . Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξουν οι νέες
τεχνολογίες αλλά και η ανάπτυξη του 5G που θα δσει σημαντική θηση
στην μεταφορά δεδομένων μεγάλου όγκου σε σημαντικά μικρότερο
χρόνο εν θα αλλάξει ακόμα και την εσωτερική επικοινωνία μιας
επιχείρησης.
Συνάντηση Δόμνας
Μιχαηλίδου με τον
πρόεδρο του Χαμόγελου
του Παιδιού
Η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικν
010 10,
10 010 10
Υποθέσεων
Δόμνα Μιχαηλίδου, συναντήθηκε σήμερα με τον πρόε
δοο του κΧαμόγελου του Παιδιού , Κστα Γιαννόπουλο,
με σκοπό την ανταλλαγή απόΨεων σχετικά με τη λειτουργία του νέου Ενιαίου Βθνικού συστήματος Υιοθεσιν
και Αναδοχν αλλά και τη
διευθέτηση ζητημάτων συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουρεπιχειρήσεων του κλάδου , εν παράλληλα θα αναζητη θ ουνγείο χαι τον φορέα , σύμφωνα
10 1010
Όπως αν έφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕEL
Βασίλης Ζεϊμπένης, Επίκουρος Καθηγητής , Παν. Αιγαίου,
Μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής, ήδη η αγορά
έχει προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και startups δείχνοντας την δυναμική
του κλάδου στις νέες τεχνολογίες Η ΕEL ξεκινά έρευνα προ
κειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο Ψη φιοποίησης των
έργα και επιδοτήσεις για την ψη φιοποίηση της εφοδιαστικής
αλυσίδας
με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων.
Οι κ.κ. Μιχαηλίδου και Γιαννόπουλος συζήτησαν για τις
προτεραιότητες και τις πρω τοβουλίες που μπορούν να
θέσουν με στόχο τη βελτίωση
των συνθηκν διαβίωσης των
παιδιν με απτερο στόχο
την αποίδρυματοποίησή τους.
Στίχούρας: Στα 11,6 διο.
υνεβαίνουν τα μέτρυ στήριξης για το 2031
Αυξημένα κατά 4,1 δισ.
ευρ σε σχέση το ποσό
που προβλεπόταν στον
προύπολογισμό για
2021 είναι τα μέτρα που
λαμβάνονται για τη στήριξη των νοικοχυριν και
των επιχειρήσεων για την
αντιμετπιση των
Οικονομικν ,
Χρήστος Σταϊκούρας
<Ποιν από ένα μήνα
είχαμε πει ότι το 2021 τα
μέτρα για να βοηθήσουμε
την κοινωνία θα ήταν 7,5
δισ. ευρ . Τρα αυτά
ανέρχονται σε 11,6 δισ.
ευρ . Σε αυτά θα περιπτσεων της πανδημίας, λαμβάνονται και άλλες
Επισημάνθηκε μεταξύ άλλων
ότι στη βάση της κοινωνικής
πολιτικής που εφαρμόζεται
για την προστασία των παι διν που διαβιούν σε δομές
φιλοξενίας αλλά και της απο
όσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας της πλατρόρ
μας anynet. gr που καθημερι
συνδέει
υργός
Δανειακή σύμβαση ύψους 200 εκατ. ευρ με
δυνατότητα επέχτασης κατά 100 εκατ. ευρ για τη
χρηματο δότη ση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτ
ης-Αττικής υπέγραψε ο ΑΛΜHΕ με την Ευρω
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Το έργο, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρ υλοποιείται
από την 100% θυγατρική του ΑΛΜΗΕ, Αριάδνη
Interconnection . H χρηματοδότησή του στηρίζεται σε τοεις άξονες: τοαπεζικό δανεισμό , ίδια κεφάλαια και κοινοτικούς πόρους . Τα ίδια κειφάλαια
ανέρχονται σε 200 εχατ. ευρ.
υποψήφιους
επιθετούς κι ανάδοχους γονείς
με παιδιά που χρειάζονται
οικογένεια, Το Χαμόγελο
του Παιδιούν μπορεί να
συμβάλλει με την εμπειρία
του θετικά και αποτελεσματιαγγίζοντας τα 11.6 δισ.
ευρ , σύμφωνα με τα
πρωτοβουλίες
κυβέρνησης για να βοηθ
όσα δήλωσε στον ΣΚΑΙ ήσου με νοικοκυριά κι
εκπομπή επιχειρήσεις με ρευστότ
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ ο
υποητα.
Created by Universal Document Converter