Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πρτη απόλυση λόγω άρνησης εμβολιασμού κατά της Covid-19
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5933 Πέμπτη 11.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Πς υποδέχτηνε
η τουριστική
αγορά το σχέδιο
για άνοιγμα 14
Μαΐου
22,7% υψηλότερα
Θεοχάρης:
Στις 14 Μαΐου ανοίγει ο ελληνικός
τουρισμός
>>> ελ.
>>> ελ
Ανέβηκε στα 381 εκατ. ευρη
ασφαλιστική παραγωγή το Γενάρη
Για πρτη φορά
Στις επόμενες δύο με τρεις
ημέρες θα γνωρίζουμε αν η
αναγγελία από τον υπουργό Τουρισμού Χάρη
Θεοχάρη της ημερομηνίας
ανοίγματος της ελληνικής
τουριστικής αγοράς κέπιασε τόπο>. Θα φανεί αν
συνέβη κάτι τέτοιο, το επόμενο τριήμερο, αρχής γενομένης από σήμερα , στην
πορεία των κρατήσεων στα
ελληνικά ξενοδοχεία, οι
οποίες μέχρι τρα σέρνονται> λίγο πάνω από το
<μηδένο, σύμφωνα με ξενο
δοχειακούς παράγοντες.
Επ. Κεφαλαιαγοράς:
Η ανακοίνωση του
Θεοχάρη για σταδιακό
άνοιγμα του
τουρισμού από τις
Μαΐου έγινε σε γενικές
γραμμές δεκτή με ικανοποίηση από τους παράγοντες της ελληνικής τουριστικής αγοράς , με αρκετές
καθς φαίνεται να χρατούν μικρό καλάθ , απογοητευμένοι εν μέρει από
την πορεία της πανδημίας
στην Ελλάδα ( την ρα
άλλωστε
ελληνικού
νεν μετοχν της Premia στο ΧΑ
Διοικητικό
για την εισαγωγή
Συμβούλιο της Επιτρο- προς διαπραγμάτευση
Κεφαλαιαγοράς στη ρυθμιζόμενη αγορά
Χρηματιστηρίου
υποσημεισεις
905η/03.03. 2021
δρίασή του ενέχρινε το
περιεχόμενο του ενημεΣτην δημιουογία Ψηφιαχού Αρχείου Ελληνίδων Αgχιτεκτόνων,
προχωρά το Τμήμα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολν (ΣΑΛΑΣ ) , με στόχο την καταγραφή
και ανάδειξη αυτού του σημαντικού ετιστημονικού και πολιτιστι
κού δυναμικού .
συνεΑθηνν
18.204.903
νέων κοινν , άυλων ,
αναονομαστικν ,
Θεοχάρη,
καταγραφόταν στη χρα
μας αριθμός χρουσμάτων
κορωνοίού ρεκόρ για το
2021) . Επσης ορισμένοι
έδειχναν και αιφνιδιασμένοι και μη πληροφορημένοι
για τις ανακοινσεις το
υπουργού. Επίσης κάποιοι
άλλοι διαπίστωναν ότι το
κοινσεων
ρωτικού δελτίου της ψήφου μετοχν που