Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

9oC, 14:00

13oC, 20:00

9oC - Υγρασία 48%-89% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:58 - Δύση ηλίου: 18:42

€0.80

ÖñÜïõëåò êáé áßìá

Η κρισιμότερη περίοδος για την ελληνική, μεταπολιτευτική ιστορία, μέχρι στιγμής, υπήρξε το
δεύτερο εξάμηνο του 2012. Η κυβέρνηση Παπαδήμου. Προηγήθηκε η αποπομπή του Παπανδρέου, που αντικαταστάθηκε αφού πρώτα έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης! Και άνοιξε ο δρόμος για το 2ο Μνημόνιο, πολύ πιο αποφασιστικό από το πρώτο, τουλάχιστον ως προς το χέρι που μπήκε στα αποθεματικά των ασφαλιστικών Ταμείων και την απόλυτη υποδούλωση της εργασίας με την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στοχευμένα πράματα. Εκείνο το κυριακάτικο βράδυ, που η πλειοψηφία της Βουλής εκούσα άκουσα ενέκρινε το 2ο Μνημόνιο, όλη η Αθήνα ήταν στο πόδι. Χιλιάδες παρουσίες εκτείνονταν από τους στύλους του Ολυμπίου Διός ίσαμε τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου. Η Ενημέρωση ήταν εκεί. 3»

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5314

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Í’ áíïßîïõìå áëëÜ ðùò;

ÅðéóçìÜíóåéò ôïõ
ÓõíäÝóìïõ Ôáîéäéùôéêþí
Ðñáêôüñùí AOCTA
ΑΘΗΝΑ. Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας AOC
TA χαιρετίζει το θετικό μήνυμα
της Ελληνικής κυβέρνησης για το
ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού το
2021,το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΙΤΒ Berlin.
ΣΕΛΙΔΑ

Ôé ðñïâëÝðåôáé
óôï áìåñéêÜíéêï
ðñùôüêïëëï ãéá
ôï ðéóôïðïéçôéêü
åìâïëéáóìïý &
ôïõò ðåñéïñéóìïýò 6»

×ôõðçìÝíç ÷åëþíá
óå ðáñáëßá
ôçò Âüñåéáò ÊÝñêõñáò
«Áíáñìüäéïé»
Ëéìåíáñ÷åßï
êáé ÄÞìïò

5»

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Μπαλάκι» αρμοδιοτήτων καταγγέλλουν οι άνθρωποι που βρήκαν τη χελώνα στη παραλία Πιπίτου. Όπως αναφέρει χρήστρια του FB που ανέβασε τις φωτογραφίες στη σελίδα “Τα παράπονά σου στον δήμαρχο”, η ομάδα κοριτσιών που
βρήκε το ζώο σε κακή κατάσταση, ειδοποίησε το λιμεναρχείο, το οποίο επικαλέστηκε αναρμοδιότητα και τους παρέπεμψε στο
Δήμο, που τους ...παρέπεμψε στο Λιμεναρχείο. Το αποτέλεσμα ήταν το ζώο να πεθάνει αβοήθητο μέσα σε λίγες ώρες.

Ôá óýíïñá áõôÞ ôç
öïñÜ ãéá ôá åìâüëéá

Ìüëéò Ýíá íÝï êñïýóìá óôçí
ÊÝñêõñá, 39 óôá ÃéÜííåíá 3»

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Το μεσιτικό γραφείο
"ΠΡΟΤΑΣΗ"
Λόγω της ξαφνικής απώλειας της Δήμητρας Αργιανά, θα μείνει κλειστό για
λίγες μέρες και θα επαναλειτουργήσει σύντομα στον
ίδιο χώρο.
6949271495-6942797163
Σπ. Κοντομάρη 12

Ïé õðïøÞöéïé ãéá ôçí Ïìïóðïíäßá
êñßêåô óôéò åêëïãÝò ôçò 20çò
Ìáñôßïõ 13»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα