Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

37 ασθενείς με
COVID-19 στο
Μαμάτσειο

σελ ~ 3

Τρία θετικά
κρούσματα
στην Κερασιά

Οκτώ θετικά κρούσματα
στο Μουσικό Σχολείο
Σιάτιστας - Πέντε στο 9ο
δημοτικό σχολείο Κοζάνης

σελ ~ 3

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7424

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Μαυροδέντρι, Δρέπανο και
Κρόκος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα
της ΔΕΔΑ για φυσικό αέριο μέσω TAP!
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Ο 22χρονος
Χρήστος
Βουνοτρυπίδης
στο Live News:
Δεν ήταν
κορωνοπάρτι,
δεν είμασταν
εμείς ο κίνδυνος

σελ ~ 3

Ενίσχυση
καταστημάτων
λιανεμπορίου,
κομμωτηρίων και
περιποίησης νυχιών
της Π.Ε. Κοζάνης με
3.000 ευρώ λόγω
τοπικής ισχύος μέτρων
για τον περιορισμό
της διασποράς της
νόσου Covid 19

σελ ~ 2

Στην υπό του Βασίλη
Μιχελάκη τηλεδιάσκεψη
η μοριοδότηση των
δασικών συνεταιρισμών…
- 13 ΔΑ.Σ.Ε. της
Δυτικής Μακεδονίας
διαμαρτύρονται

σελ ~ 5

σελ ~ 7

Στην κορυφογραμμή
του λόφου δεξιά
από την Βυζαντική
Καστροπολιτεία το
αιολικό πάρκο - Πάνω
από τα ανθρωπόμορφα
βράχια των Σερβίων