Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Μαρτίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7706
Τιμή Φύλλου 0.50
Σεμινάριο με τίπλο
(Εμβόλια κατά του COVID.19
Σύγχρονα δεδομένα
για τους μηχανισμούς
δράσης, την ασφάλεια και
την αποτελεσματικότητα
των εμβολίων του COVID-19. ,
από το Τμήμα Μαευπκής
του Πανεπιστημίου Δυικής Μακιδονίας
ΑΝίσταση
στα μέσα Απριλίου για τη εστίαση
Συνέχεια στην 4
νΤραγική
. ΕMΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19η κατάσταση του κλάδου
στα Γρεβενά
CLOSED
Συνέχεια στην 10
Μηνιος απολογισμός
της Γενικής Περιφερειακής
Αναπτυξιακή Τρόπεζα
Αστυνομιής Δεύουσης | Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου
Δυτικής Μακεδονίας
στην Οδική Ασφάλεια
Συνέχεια στην 12
για τη Δ. Μακεδονία
Συνέχεια στην 11
Δεύτερη ευκαι ρίαν
για την Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 6
- Ποιεs επιχερήσες μπορούν να δοκιμάσουν
Eniσημos Συνεργάτηs MEGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,
ξανά την τύχη τous
Συνέχεια στην 8
Μίλtos Τεντόγλου:
"Μόνοι μas είμαστε
και κάνουμε
ό,τ μπορούμε"
ΓΡΕΒΕΝΑ
HELS'
43nς Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20