Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ξ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 10.03.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613-Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6742
Εντονο αποτροπιασμό του για τα φαινόμενα υπέρβασης των νομίμων ορίων αστυνομικής βίας
0 ΔΣΑ καταδικάζει τα φαινόμενα αστυνομικής βίας
Πός μπορεί να μετριαστεί η άσκηση διαπραγματευτικής ισχύος
Στο μέλλον, παραπέμπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τις όποιες
παρεμβάσεις της για κλάδους παραγωγής, διανο μής και εμπορίας
βασικν καταναλωτΙκν ειδν και ιδίως ειδν διατροφής, αλλά
και ειδν καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, καθς κρίνει
ότι η κλαδική μελέτη που διενήργησε επί έντε κα ειδν που διαΠΟΠΗ ΑΤΑΤΩΝΜΟΤ νέμονται μέσω σούπερ μάρχετ, θα πρέπει να συνεχιστεί και να
Εφυγε από τη ζωή ο
τραπεζίτης Γιάννης
Κωστόπουλος
Εφυγε από τη ζωή , σε
ηλικία 83 ετν , ο γνωστός
τραπεζίτης Γιάννης Κωστόπουλος.
διευρυνθεί ως προς τον αριθμό των προϊόντων.
Την ίδια στιγμή , η Επιτροπή, προαναγγέλει τη σύσταση
Ομάδας Κρούσης Σούπερ Μάρκετη οποία θα παρακο
λουθεί τον ανταγωνισμό στον κλάδο και τις σχέσεις
των λιανοπωλητν με τους προμηθευτές. Η κλαδική
έρευνα της ανεξάρτητης αοχής , που άρχισε το 2020 και
δημοσιεύθηκε σήμερα, εστίασε στην αγορά των εξής 11
προϊόντων: Ψωμί συσκευασμένο για τοστ, δημητριακά
πρωίνού, ζυμαρικά, αλλαντικά , γιαούρτι, φέτα, όσπρια ,
καφές, αναψυκτικά , απορρυπαντικά, χαρτί υγείας.
Ο Γιάννης Κωστόπουλος
γεννήθηκε στην Αθήνα το
1938. Σπούδασε Ναυπηγός
στο King's Colle ge του
Πανεπιστημίου Durham της
Αγγλίας.
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία
του στην Τράπεζα Εμπορι
κής Πίστεως το 1963. Διετέ λεσε Διευθύνων Σύμβουλος
και Γενικός Διευθυντής της
Τράπεζας από το 1973 και
Πρόεδρος του Διοικη τικού
Συμβουλίου και Γενικός
Διευθυντής από το 1934 έως
το 1996.
Από το 1996 έως το 2005
διετέλεσε Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος
της Alpha Bank . Από τον
Φεβρουάριο του 2005 έως
τον Μάιο του 2014 διετέλεΤη δημιουργία ενός σύγχρονου και πρότυπου
συμβουλευτικού κέντρου γυναικν ανακοίνωσε σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα για τα
Δικαιματα της Γυναίκας , ο Δήμαρχος Αθηναίων Κστας Μπαχογιάννης. Πρόκειται για
μία δομή ευρωπαϊκν δε δο μένων που δημιουργείται για πρτη φορά στην Αθήνα , σε
σύγχρονες εγχαταστάσεις και πλαισιωμένη
από εξειδικευμένο προσωπικό επιστη μόνων
που έχουν ως βασικό στόχο την στήριξη των
γυναικν- θυμάτων βίας αλλά και διακρίσεων .
στην Ελλάδα, μέσω της
ανακοιννει την έναρξη πλατφόρμας σύγκρισης
συνεργασίας του με τέσ- τιμν , του Pricefox
Σήμερα , το
Pricefox
σερις επιπλέον ασφλι
στικές εταιρείες, την Το Pricefox υποστηρίξε
ται από την εμπειρία και
επιχειρηματική
την αφοσίωση δύο πολύ
ισχυρν εταίρων , του
ομίλου Αntema και της
Το Pricefox έχει εισέλθ- CompareEurope Group,
σε Εκτελεστικός Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας , εν τον
Ιούνιο του 2014 η Τακτική
Γενική Συνέλευση
Μετόχων τού απένειμε τον
τίτλο του Επίτιμου Προέδο
ου του Διοικητικού Συμβου
λίου.
Ατλαντική Ένωση, την
Hellas
Direct,
την την
Interascο
Mapire .
ει στο χρο της ασφαλι - μέλος
στικής διαμεσολάβησης Founders Gapital
Created by Universal Document Converter