Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
HSBC: Πουλή στε Τουρκία, αγοράστε Ελλάδα, οι τρεις επιλογές
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5932 Τετάρτη 10.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ποιες πόλεις
παίρνουν σειρά
για δίκτυο
φυσικού αερίου
Πρτη επιλογή το λανεμπόριο
Ανοιγμα εμπορίου και γυμνασίων-λκείων
τον Μάρτιο θέλει η κυβέρνηση
Autohellas:
>>> ελ.
>>> ελ
Ανεβάζει την τιμή - στόχο
η EurΟΧ
Επενδύσεις ύψους 279,5
εκατ . ευρ στην πενταετία
2021-2025 προβλέπει το αναπτυξιακό πρόγραμμα της
Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων
Διανομής Αερίου
( ΔΕΔΑ) που εγκρίθηκε από
τη Ρυθμιστική Αοχή ΕνέργειΟι επενδύσεις αφορούν την
ανάτπυξη δικτύων διανομής
Ψυσικού αερίου σε Στερεά
Ελλάδα , Κεντρική Μακεδονία, Ανετολική Μακεδονία
Θράκη , Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο όπου προβλέπεται ότι θα
τροφοδοτηθούν πάνω από
68.000 νέοι καταναλωτές
φυσικού αερίου , οικιακοί και
επιχειρήσεις
Σύμφωνα με την απόφαση της
PAΕ προβλέπεται η τροφοδοσία 34 πόλεων στις εν λόγω
Περιφέρειες, εν η έναρξη
των εργασιν ξεκινά από
αυτόν τον μήνα.
Συγκεκριμένα το Μάρτιο
2021 ξεκινούν-σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα
εργασίες
σύπολη , Κομοτηνή, Δράμα
και Ξάνθη και ακολουθούν:
. Καραμανλής
Παραδόθηκε στην αικλοφορία
ηγέυρα Πηνειού στα Τέμη
Στην κυκλο φορία παρ
αδόθηκε από σήμερα το
μεσημέρι η γέφυρα του
Πηνειού στα Τέμπη, παρδηλσεις του , επισήμανε
ότι η ιστορική αυτή γέφοι
Αλεξανδρ
υρα είχε κατασκευαστεί
το 1960 και την εποχή
υπουργού εκείνη ήταν μία από τις
γέφυρες
Από τη Διεύθυνση Ιδιωτικν Επενδύσεων του Υπουργείου Εσω
τερικν (τμέας Μακεδονίας χαι Θράκης ) ανακοιννεται ότι
άρχισε η διαδικασία καταβολν των ενισχύσεων των Ν.
3908/2011 και Ν. 4399/2016 στους δικαιούχους που έχουν υποβάλ
λει σχετικό αίτημα πληρωμής και έχει εγκριθεί αυτό από την
υπηρεσία, αναφέρει αναχοίνωση.
ουσία
Υποδομν και Μεταφο-μεγαλύτερ ες
ρν, Κστα Αχ. Καρα μανλή .
- Μάιο του 2021 Λαμία, Χελκίδα, Θήβα, Κατερίνη, Κίλας
και Σέρρες
- Ιούλιο 2021 Λιβαδειά , 'Αμφ
ισσα , Καρπενήσι, Βέροια
Γιαννίτση,
Ορεστιάδα, Καβάλα.
στην Ελλάδα.
Σημείωσε ότι οι εργασίες
Μαζί με τον κ. Καραμανλή , στη γέφυρα βρέθηκαν ξεκίνησαν το 2018 και
ο γενικός γραμματέ ας ολοκληρθηκαν
Υποδομν,
Καραγιάννης, ο περιφερειάρχης
Κστας Αγοραστός και ο
γενικός εκτελεστικός διευθυντής της Aυτοκιν-ιβαλλοντικούς και διαητόδρομος Αιγαίου ΑΕ
Δημήτριος Γκατσνης.
κ. Καραμανλής, σε
ανακατα σχε υής
Αλεξάνδρεια
την πανδημία.
Προτιμήθηκε η ενίσχυση
και αναβάθμιση της γέφΓιργος
ΚΣκοπός μας είναι, τόνισε ο
Υφυπουργός
(Μακεδονίας και Θράκης ) , ληρωτής Υπουργός , με την
Σταύρος Καλαφάτης η έμπρ- απόφασή του, επιτάχυνε τις
ακτη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Μακεδονία και
τη Θράκη. Ο αρμόδιος ΑναπΣεπτέμβριο 2021 Πάτρα
Αγρίνιο και Πύργος.
- Οκτβριο 2021 Καστοριά
και 'Αργος ΟρεστικόΦεβρο
νdριο 2022 Γρεβενά, Μανιακοί , Δρέπανο , Φλρινα,
Μαυροδένδρι
Περδίκκα, Ιωάννινα , 'Αρτας
Πρέβεζα, Ηγου μενίτσα .
Εσωτερικν
Θεσσαλίας,
υρας αντί για αναχατασχευή της, για λόγους περ
διαδικασίες
τήρησης της αρχτεκτονι
κής κληρονομιάς.
Κρόκος,
Created by Universal Document Converter