Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδοιτήτης Εκδότης Διευθυντής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ, Ετος 450 Αp φιλλου 11903 ϊμή 060 υρή Τρίη Ματου 2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕEΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ
ΩΣΤ Υ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΕΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
λογική του ΡEΠΟΡΤΑΖ
Δημοτικού
Λιμενικού ρns 10εκος ετοιρείες nou δροστηριοnoouντα στην δημιουρυδατοδρομίων oτην α υδστοδρομίων στην
νται στη δημιουργία Μ
nou έχουν υδρολά
να, να κάνουν και τις.
ΕΛλόδα, Hellenic SeaΕλλάδα ,
δρόμια" τόνιο ο δη.
λσεις του στην Το φορές, οό tς 20-12τοδρόμια για tmv ανόθε.
on της δημιουργίος υδα.
το Δημοτικό Λμενικό Τα.
μείο , σε ταιρία η onoia .
6ηως αναφέρουν . δεν έμάρκου ηρέβεζας έρχο - οτησης υδατοδρομίου
Κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
Κινδύνεψων οι δημοκρατικοί Θεσμοί
Απάντησε ο Μιn. Χρυσοκοίδος σε επικρτές ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ 25
Ο Βαγγέλης Ροπόκης κατέθεσε τη διαγραφή του
Δημοτικού Ευμβούλου Ηλία Αλεξανδρή
Τι δήλωσε ο διαγραφείς Δημοτικός Σύμβουλος
το . Είμαστε anonutor, tύvot oε
δηλσεις του ono tn 0εο0onov -|
κη ο unoυργός nροστοσίας του pταξης Δημοτική Ανατροnr και Αντιδήμαρχος
Την napoκευή 5 Μopτίου , ο cniκεφολής της no
1 Βαγγέλης Ponons κατέθεσε τη δισγροφή του Δn.
| μοτικού Συμβούλου Μniα Αλεξανδρή στο Προεδρε.
αφορμή τα γεγονότα στη Νέο
Εμύρνη
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Απορρίφθκε ομόφωνα
το αίτημα για μεταγωγή
του Κουφοντίνα
ΤΗΣ ΣΑM0ΘΡΑΚΗΣ
καστικό Συμβούλιο Λαμίας , η αίτη.
ση του μελους της 1TΝ και απεpγού
Το 1479, η αμο - του honou είναι ΈA .
Την 10/1021, ο.
Σουλtόνος
κn κτήσn . Τον Αύγου - κατά συνέηειαν. δεν ε.
στο του 1821 τα τonικά χουσι ηλέov να ηληp μυημένα μέλη στην Φ. σι φόρους εις τον στείλει tmν εξέγερon
βοήθεια των Ψαρια - να , φοβούμενοι την σταυρινιά , όnως οι
νν. Enoαν τους ου - oprn tων ούρκων , ου
ντοnίτες τους να τους γκέντρωσαν τα λγοακολουθήσουν . Στς στά onna του νnoιoύ
19/4/21. οι κάτοικοι και άρχισσν να εξ .
της Σαμοθράκης δήλω σκούνται στην χρήn
σαν στον Τουρκο διοι . τους με τηv βοnθεα .
κητή του νησιού ότι νός tαμντη.
1η Σεπτεμβρίου , anoβi
βόστηκον στο νηoί nεάνδρες στην ηεριοκή
πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα για a.
κύρωση της μεταγωγής του στις φυ .
λεικές Δομοκού .