Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Κάτοικοι Ν . Κόσμου-Ψυχικού:
Tραγωδία στον Ασωηό
Νεκρός νεαρός σε δυστύχημα | Σε τροχιά υλοποίησης
με δίκυκλο > σελ. 7
Λακωνικά μηνύματα
για την Ημέρα της Γυναίκας
το 60 Δημοτικόν σελι
> σελ . 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 | Ετος 25-| Αριθμός 6074 | Τιμή φύλλου 0,500
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Οριακή μείωση και της λειτουργίας νέων επιχειρήσεων
Καταβολή
αναδρομικν
σε κληρονόμους
συνταξιούχων
Λιγότερα τα κλουκέτα
το 2020 στην Πελοπόννησο
Την καταβολή των αναδρομικν σε 25.000 κληρονό
θανόντων
συνταξιούχων , Πou unέβα λαν οριστικά το αnoτούμενα
έγγραφα στην ηλεκτρονική
ηλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ έως
τις 28/2/2021, nεριλαμβάνει
ο Προγραμματισμός των καταβολν αnό το Υnoυργείο
Εργασίας και Κοινωνικν
ΥΠοθέσεων, τον e- ΕΦΚΑ και
τον ΟΑΕΔ, για την τρέχουσα
εβδομάδα 8 έως 12 Μαρτίου.
Η Πίστωση των noσν εκτι μάται Πως θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου
Ειδικότερα , anό τον e-ΕΦΚΑ
Π αποτυπνουν συγκριτικά στοιχεία ανά κλάδο
Στατιστικά στοιχεία για τη δη - χειρήσεων σε όλους τους τομογραφία των επιχειρήσεων μείς της οικονομίας το έτος είχαν ανέλθει σε 48290
22,7% σε σχέση με το 2019 nou δραστηριότητας της Στατιστικής
Ταξινόμησης των Οικονομικν
Ειδικότερα, n ΕΛΣΤΑΤ γνωστο - Δραστηριοτήτων και ανά περιnoinσε για την περίοδο 2019- φέρεια της Ελλάδας , Επίσης
στην Ελλάδα κατά τα έτη 2019-2020 ανήλθαν σε 84122, na2020 και ειδικότερα για τις ρουσιάζοντας μείωση 0,05% σε
ενάρξεις και τις λήξεις λειτουρ - σχέση με το έτος 2019 noυ είχαν 2020, ετήσια και τριμηνιαία για τα έτη 2019-2020, δημοσι γίας των επιχειρήσεων ανακοί - ανέλθει σε 84.164. Οι λήξεις λει - στοχεία ενάρξεων και λήξεων εύτηκαν συγκριτικά στοιχεία
νωσε για nρτη φορά η τουργίας επιχειρήσεων σε λειτουργίας των επιχειρήσεων για τις καταγεγραμμένες αλλαΕλληνική Στατιστική Αρχή (ΕA - όλους τους τομείς της οικονο- στο σύνολο της Ελλάδας και της γές δραστηριότητας των επιχειΣΤΑΤΙ.
Οι ενάρξεις λειτουργίας επι - 37345, Παρουσιάζοντας μείωση τερα ανά τομέα οικονομικής
θα διενεργηθούν την ne
ρίοδο 8-12 Μαρτίου οι εξής
τακτικές Πληρωμές
- 12,1 εκατ. ευρ σε690 δι καιούχους για την anoνομή
μίας το έτος 2020 ανήλθαν σε οικονομίας αλλά και αναλυτικό- ρήσεων.
συνέχεια σελ 9
Πρόγραμμα απόκτησης εμπειρίας
στο ψηφιακό μάρκετινγκ
- 8.800 ευρ σε 14 δικαιούχους για κληρονομικές naροχές
σύνταξης .
Έκτακτες πληρωμές
-17 εκατ ευρ σε 25.000 δ καιούχους για την καταβολή
αναδρομικν σε κληρονόμους θανόντων συνταξιού επικουρικής
(Ανοιξανο οι αιτήσεις για 5.000 ανέργους έως 29 ετν
Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 8/3 οι
ηλεκτρονικές αιτήσεις ανέρ γων για το νέο Πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ Που θα δσει τη δυνατότητα σε 5.000 νέους ανέρΜαρτίου.
Η επαγγελματική εμπειρία
θα διαρκεί 6 ρες την ημέρα ,
5 ημέρες την εβδομάδα για 6
μήνες και ο ΑΕΔ θα κατα Βάλλει στους ασκούμενους
550 ευρ μηνιαία καθαρή
anοζημίωση (25 ευρ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).
- 185 χιλ ευρ σε 580 δ καιούχους για την πληρωμή
ληξιπρόθεσμων παροχν
υγείας σε ασφαλισμένους.
- 300 χιλ. ευρ σε 140 δι καιούχους για το επίδομα
συμπαράστασης του τέως
ΤΑΥΤΕΚΩ
γους να αποκτήσουν Πολύτιμη
επαγγελματική εμπειρία στο
Ψηφιακό μάρκετινγκ. Η Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικν αιτήσεων
ανέργων θα λήξει στις 16
συνέχεια σελ. 7
ουνέχεια σελ 9
β1lakonikos.gr
Κάνε δική σου,
αναγνστη,
την κραυγή
του Χρήστου Πανναρά
> σελ. 3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα