Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolhf|
ΤΡΙΤΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
19.020
Σελίδα 5
Σεαναμονή ξάνά ο ΑΟΑN
Νέες κυκλοφοριακες ρυθμίσεις! και το Πρωτάθλημα της Γ" εθνικής
Σελίδα 25
Τι αποτελέσματα είχε ο εμβολιασμός;
. Ανησυχία προκάλεσε
κρούσμα
Εεκίνησαν τεστ αντισωμάτων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
στο Θεραπευτήριο
Ηρακλείου εν στο Λa - στα 14,3 κρούσματα ανά
Αξίζει να σημειωθεί σίθι δεν καταγράφηκε 100.000 κατοίκους.
Στο τελευταίο 14ή .
όφελος για τους 250 πήρξαν δημοσιογραφι - μερο το Λασίθι είχε
ντισωμάτων στο Νοσο - τουλάχιστον εμβολια - κές πληροφορίες για 35.8 κρούσματα ανά.
κομείο Αγίου Νικολάου σθέντες που συμπλή - τουλάχιστον δύο κρού - 100.000 κατοίκους . τα
σματα που σχετιζόταν Χανιά 55,5, το Ηράκλειο
149,9 και το Ρέθυμνο
το εκπληκτικό νούμερο
270.9 κρούσματα
100.000 κατοίκους . Να
σημειωθεί πως εντυπωσιακή ήταν η ποσοστιαία αύξηση των Χανίων που έφτασε στο
Σελίδα 3
μεινει.
ΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
πως αυτό έχει διπλό κρούσμα . Ωστόσο , υΞεκίνησαν τα τέστ αΗλεκτρονικά
για τους υγειονομικούς ρωσαν το χρονικό διάρι οποίοι εμβολιάστηκαν
το προηγούμενο χρονικό
διάστημα με το εμβόλιο
της Pizor. Πρόκειται για
μια εξαιρετικά θετική ε ξέλιξη , διότι από τα αποτελέσματα των εξετάσεων αντισωμάτων θα
υπάρξει σαφής εικόνα
για την ανοσία των υ.
γειονομικν στο Λασίθ .
-Είναι σημαντικό να
5ούμε Πς πήγε ο εμ
βολιασμός και πς αντι
Βρούν όλοι όσοι έκαναν
το εμβόλιο . . επισημαί.
νει ο συντονιστής covid για να φανεί από τις
τα αποτελέσματα
των εξετάσεων
στο Νοσοκομείο
178.26%
Αγ. Νικολάου
Οι εμβολιασμοί
Ένα άλλο στοιχείο
με μεγάλο ενδιαφέρον
αποτελεί το γεγονός
πως το Λασίθι κινείται
στημα που απαιτείται και με ίδρυμα , στοιχείο εμβολιαστικά στο υπου προκαλούσε χθες ψηλότερο επίπεδο
19 στο Λασίθι Δρ . Νίος ξετάσεις αντισωμάτων έντονο προβληματισμό νησί Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφονοσία σε καθέναν χωρι - νείται το Λασίθι το τε ρίες φτάνει στο 8,2%.
στά. Παράλληλα , όμως , λευταίο χρονικό διά - Την ίδια ρα στο Ρέθυμνο το ποσοστό είναι
λευτές και τα υπόλοιπα να φανεί όλη η επιδη-στατιστικά των κρου - 62%, στα Χανιά 6,19%
στελέχη του υγειονομι - μιολογική εικόνα στους σμάτων κορονοϊού . E- και στο Ηράκλειο 5,8% .
Είναι προφανές πως
στον πρόσφατο εμβολι - σιθίου και στη δυνα -ναι τα στοιχεία για την τα ποσοστά των εμβολιασμν είναι ακόμα μι -Το τεστ ανίχνευσης χίσουν να προσφέρουν ντιμετωπίζει πραγμα - κρά και απαιτείται να
Εντισωμάτων πραγμα - απρόσκοπτα και χωρίς τικό πρόβλημα έξαρ- λειτουργούν τα προλητοποιείται για επιδημιο- κίνδυνο τις υπηρεσίες σης Συγκεκριμένα την πτικά μέτρα , διότι με
ρυθμούς που κ το Λασίθι περιορίστηκε νείται η πορεία
στα 22 κρούσματα ανά εμβολιασμν είναι δύ
100.000 κατοίκους , νού - σκολο να φτάσουμε
χθες στο N. Λασιθίου μερο εξαιρετικά θετικό γρήγορα στην Κρήτη
και το καλύτερο στην σε Ποσοστά που να ξ .
μείο Αγίου Νικολάου , το χθες 1.165 νέα κρού- Κρήτη, όταν τα Χανιά περνούν το 25% , στε
Κέντρο Υγείας Τζερμιά- σματα Από αυτά 16 ε - ήταν στο 58. Την ίδια να μπορεί να επιτευ
δων και το ΕΚΑΒ Αγίου ντοπίστηκαν στην Π.Ε. ρα το Ηράκλειο έ χθούν επίπεδα ανοσίας
φτανε στα 12.3 κρού . σημαντικά για την κοι .
Σελίδα 4
. Εμφάνιση ιού
και στη μελιτζάνα .
Τι πρέπει να προσέχουν
οι καλλιεργητς
Μουδατσάκης Όπως ε.
ξηγεί, πρόκειται να κάνουν εξετάσεις τόσο οι
γιατροί όσο και οι νοση .
αν έχει διαμορφωθεί αΣε καλά επίπεδα
θα δσει τη δυνατότητα στημα, σε ότι αφορά τα
κού χρου πoυ μετείχαν υγειονομικούς του Λα - πιβαρυντικά ωστόσο ε ασμό
τότητα τους να συνε - υπόλοιπη Κρήτη που αΣελίδα 9
τους για το υπόλοιπο εβδομάδα που πέρασε
ικό σκοπό και όι
βιαγνωστικό . Σε αυτό της πανδημίας .
βα μετέχουν όλοι οι
γιατροί και νοσηλευτές
που έκαναν το εμβόλιο
και ήταν στο Νοσοκο- Διαδικτυακό Κυνήγι
Κανένα κρούσμα
Κρυμμένου Θησαυρού
στη Σητεία
Ο ΕΟΔΥανακοίνωσε
Σελίδα 11
Νικολάου καθς και το
ΕΚΑΒ Τζερμιάδων . ση - θύμνου και 26 στην Π.Ε.
Χανίων , 12 στην ΠΕ. Ρε σματα και το Ρέθυμνο νότητα.
Μαρία Ν. Αφορδακού
HEALTHY SKIN
ΔΕΡΜΑΤΟoΓor AΟΡΟΔΔΕΙΟΛΟΓΟ
Λασθένους & Κ. Αλεξομανλη 2
72100 Αγιος Νικόλαος Κρήτη
T 2841 024085 Κ 6946 534253
Δέχεται κατόην ραντεβού
STARIS FROM HN
DERMA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα