Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 09.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7561
29 χρόνια
ΠΑΝΙΛΛΗΝΙΑ Βαριά υφεση 8,2% στο ΑΕΠ ΤΟ 2020
Με ρυθμό 7,9% υποχρησε η οικονομία το 4ο Τρίμηνο
Βορείου Ελλάδος
Εντός διμήνου ξεκινούν οι υποχρεσεις πληρωμν
Πάς θα υπολογιστούν οι ειυφορές
μο <μπλοκάκιν
φροντιστήριον
από τα ΚΕΠ
για τη χρήση
του gov.gr
σε μισθωτους Που εχουν
ΤοΥ Τρόπο υπολογισμού των εισφορν για τους χλάδες ασφαλισμένους με Παράλληλη
απασχόληση, κυρίως μισθωτούς με μπλοκάκι αλλά και εξευθερους επαγγελματες ή αυτοαπασχολούμειους με παράλληλη μοθωτή αnασχοληση, καθορίζει υπουργική απόφαση
Που αναμένεται να υπογραφεί από το υπουργείο Εργασίας. Η διαδικασία έχει καθυστερήσε
τουλάχιστον 14 μήνες και εφόσον η εκκαθάριση οδηγήσει σε χρεωστικά υπόλοιπα, τύτε ει
μέσω της κρίσης χλάδες ασφαλισμένοι θα κληθούν να πληρσουν επιπλέον εισφορές
0 Προσδιορισμός της οφελόμενης, από Τον Ιανουάριο του
2020, εισφοράς θα Πρέπει ,
σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση, να ολοκληρωθεί έως
το έλος Απριλίου, εν μέχρι το
Τέλος Μΐου-εφόσον δεν αλλά
ξουν τα χρονοδιαγράμματα- θα
Πρέπε να καταβληθούν και οι
Πθανές επιπλέον εισφορές γα
Το 2021.
ΧΠΑ: Πρωτιά της Optima Bank τον Φεβρουάριο
την πρτη θέση τον Φεβρουάριο καταλαμβάνει η Οptima Bank με Ποσοστό 49,11%,
τη δεύτερη θέση η Εθνική χρηματιστηριακή
Την πρτη θέση στην κατάταξη των χρημαΤιστηριακν σε ό,ΤΙ αφορά τα ΣΜΕ Του FTSE
25 τον Φβρουάριο του 2021, κατέκτησε η
Optima Bank με ποσοστό 35,64%, σύμφωνα ( 23,81%) και την Τρίτη η Euro bank Equties
με τα στοιχεία Του χρηματιστηρίου.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Eurobank
Equities (15,89%) και στην τρίτη η Παντε
λάκης Χρηματιστηριακή (13,76%).
με 11,72%
. Παράλληλα, στο δίμηνο, στα ΣΜΕ του FT25,
στην Πρτη θέση Παρέμεινε η Optima Bank
με 38,82%, στη δεύτερη θέση η Eurobank
Equities με 17,04% και στην Τρίτη η Παντε
λάκης Χρηματιστηρια κή με 12,98%.
Συστάθηκε
Σύνδεσμος
Εισαγωγέων
Μοτοσικλετν
< Περνντας στα δικαιματα του FTSE 25
Σπς αγορές με
ετήσα έντοκα
ην Τετάρτη
0 ΟΔΔΗΧ
Την Τετάρτη 10
Μαρτίου 2021
θα διενεργηθεί Η ημερομηνία θα γίνει με ανταευρ, λήξεως 11
Μαρτίου 2022.
τόσο κατά την
Η δημοπρασία Το υργίας ημέρα διεξαγωτους. Επίσης, γής της δημοπρΚανονισμό Λει2η
Δημοπρασία διακανονισμού γωνιστικές Προ- βάσει του Κανο-ασίας , όσο και
Εντόκων Γραμ-(sett lement) θα σφορές
από νισμού
κατά το χρονικό
Χρηματιστήριο:
ματίων διάρκειας είναι η Παρασκε- τους Βασικούς Βασικν Διαπρ- διάστημα
52 εβδομάδων υή 12 Μαρτίου Διαπραγματευ-αγματευτν μίας εργάσιμης
του Ελληνικού 2021 (T+2) . Οι τές Αγοράς στην Παρέχεται
Δημοσίου,
Ποσού 625 εκατομμυρίων βάση ACT/360.
ημέρας μετά το
τόκοι των εντό - HΑ.Α.Τ., σύμφ-δυνατότητα Στέλος αυτής, και
12.00 μ.μ.
ωνα με τη διαδι - υποβολής
ται με χρονική κασία Που Προβ -ανταγωνιστικν
λέπεται από Τον
μορφή,
κων υπολογίζονμη μέχρι
προσφορν,
Created by Universal Document Converter