Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ανεκούνοση του Γραgείο Τύτον της ΚΕ το ΚΚΕ γα οις επιβέεις ης αστνομας σε βίρς κιτοκων τις Νέας Σμύρης
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5931 Τρίτη 09.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Η έρευνα της Grant Thornton
Beta Χρηματιστηριακή:
>>> Τελ.
>>> ελ
σχήμα για τη
<Αλμαν για τις γυναίκες σε αντερες
διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα
Ειδινός διατραγματευνής για HBC Motor Oi1,
ΕΚΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργεακή
Euroltite FFH
Η Eurolife FFH υιοθετεί από
σήμερα ένα νέο οργανωτικό
σχήμα , ανακοιννοντας την
ενοποίηση της Γενικής
Διεύθυνσης
TTanstormation & Growth
Περαάς: Βεχνά ο ς κίλιος
Digital
και της Γενικής Διεύθυνσης
Εργασιν & Εξπηρέτησης
Της νέας αυτής δομής θα
Τηγείται ο Γιάννης Βασιλάτος
τη θέση του Chief
Operations & Technology
Officer, ο οποίος θα έχει
κεντρικό ρόλο σε ό,τι αφορά
τη στρατηγική ψηφιακής
ανάπτυξης της εταιρείας,
καθς και τη διαχείριση της
σχέσης της με πελάτες και
επιχειρηματικούς συνεργάτες .
Γιάννης
εντάχθηκε στο δυναμικό της
Eurolife FFH το 2018. Δια έτει σημαντική εμπειρία σε
θέματα στρεπηγικής, οικονομικής διαχείρισης
διαχείρισης ασφαλιστικν
εργασιν , έχοντας διατελέ
σει για περισσότερα από 25
χρόνια σε θέσεις ευθύνης σε
μεγάλους ασφαλιστικούς
oργανισμούς. Ως στέλεχος με
πολυετή τεχνογνωσία , έχει
ηγηθεί
μετασχηματισμού της εταιοείας ,
σημαντικά
σχετίζονται με την εξωστρέφεια της Eurolife FFH
και την ανάπτυξη των υποδομν της
Βασιλάτος
PIRAEUS BΑNK
Ανοίγει βλίο προσφορν
Η ΔΕΗ χοπεύει στην
συνολικής ονομαστικής εισαγωγή των Ομολογιν
αξίας Ε500 εκατομμυρίων , Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δου βλίνου
προς διαπραγμάτευση στη
βιωσιμότητας (sustainabil-Διεθνή Χρηματιστηριακή
Αγορά (Global Exchange
λήγουν το 2026 ανακοίνω - Marke t) αυτού , ή
κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην ΕυρωΣτην έκδοση ομολογιν
χωρίς εξασφαλίσεις, που
συνδέονται με στόχους
Η Τράπεζα Πειραις ΠΕΙP +276% , συνεπής στη δέσμευσή της να
στηρίζει τους νέους της χρας, υλοποιεί τον 6ο κύκλο του προγράμματος
εταιρικής υπευθυνότητας Project Future, το οποίο ενισχύεται με νέες
εκπαιδεύσεις σε τομείς αιχμής.
Οπως σημεινεται στη σχετική αναχοίνωση, το Projet Future, το οποίο
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, συνδέει την τοπο
βάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και παρέχει σε νέους
ττυχιούχους τις δεξιότητες που χρειάζονται στη σύγιρονη αγορά.
ψηφιακού
ity-linked
bonds)
αναλαμβάνοντας
επίσημα
προχωρά η ΔΕΗ.
παίνή Ένωση
Οπως επισημαίνει στη
σχετική ανακοίνωση, τα
έσοδα από την Προσφορά ρίες , είναι θέμα ωρν να
θα χρησιμοποιηθούν για
την αποπληρωμή υφιστά- ρν, το οποίο για τοες
μενου δανεισμού , για γενικούς εταιρικούς σκοπούς δυτικές προσφορές και με
και για την πληρωμή των
δαπανν και εξόδων της
Σύμφωνα με πληροφο
Παρακολουθντας στενά τις
εξελίξεις , συνεισφέρει καθημερινά στην αναβάθμιση
των υπηρεσιν της εταιοείας, με σκαπό την υιοθέτηση
και την εφαρμογή νέων
λύσεων που βελτινουν και
αναβαθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της.
Στον 6ος κίκλο που γίνεται έχουν την ευκαιρία να εκπαιΨηφιακά , όπως και οι δύο
προηγούμενοι, μπορούν να
συμμετάσχουν νέοι πτιχιούχοι eCommerce
από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι
ανοίξει το βιβλίο προσφοδευτούν μέσω των προγραμμάτων:Digital Marketing
Young
Practitioners powered by EY
μέρες θα δεχτεί τις επενβάση αυτές θα κλειδσει
και το επιτόκιο . Πηγές της
αγοράς
χοντά στο 49%.
Προσφοράς.
τοποθετούν
Created by Universal Document Converter