Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & E. ΚκΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64ο-Αρ. φύλλου 17.963 .Τιμή 0,60 Ε . Τρίτη 9 Μαρτίου 2021
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fa 26510 30.350 ttp:/ww.proinosiogos.gr emaiinio @proinosiogos.gr
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από 22 Μαρτίου ..
ΠΡΟΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ
ΛΑΝΕΜΠΟΡΙΟ!
Ο Ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα, τον Απρίλιο Υκαι πέθανε πριν 40χρόνια, το φάντασμάτης φοβίζει την έριστερά
η Εστίαση, τον Μάιο ο Τουρισμός .
Ο ΑΡΙΣΤ.ΠΕΛΩΝΗ: Η έξαρση της πανδημίας γίνεται με αστρατιαίους
ουθμούς, ενό η ατοχλιμάχοση βάει κότους και θυσές .
Δεν απειλεί τη Δημοκρατία
το άγαλμα της Φρειδερίκης!
. Εμφανής είναι η κόπωση
στους πολίτες , λόγω Των σκληρν περιοριστικν μέτρων που
έχει λάβει η Κυβέρνηση για Τον
περιορισμό της πανδημίας μεγάΤοποθετήθηκε το 1953 στην πλατεία Κόνιτσας και το απέσυρε η Χούντα
, Σφοδρές αντιδράσεις από Μερ. Τζούφη (ΣΥΡΙΖΑ) και αΛαική Συσπείρωσην (ΚΚΕ
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
. Σαράντα επτά χρόνια μετά
την οριστική κατάργηση της Βασι
λείας στην Ελλάδα και σαράνα
χρόνια από το θάνατό της κάποιοι
φαίνεται
λος όμως είναι ο αντίκτυπος και
στην οικονομία καθς έχουν
παγσει, πολλές δραστηριότηΤες ή λετουργούν μετ εμποδίων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η a
γορά στα Γιάννενα
χρονα μετά το
θάνατό της η
Φρειδερίκη
φοβούνται ακόμη και
ΡΕΠΟΡΤΑz
στην πολιτική
ζωή της
χρας , με το
Τpα Το φάντασμα Της Φpειδερί
Εγκρίθηκε και στην Ελλάδα
το εμβόλιο της Astrazeneca
για τους άνω των 65
Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες , Τον Απρίλιο θα μπορέσει
V' ανοίξει η εστίαση σε εξωτερικούς χρους . .
μένος και η ένταση rων ανιδράσε .
ων πολτικν και κομμάτων στρα
Τευμένων. στην Αριστερά για την
στην Κόντο
να αποτελεί
για ορισμένους φόβ τρο για η
Δημοκρατία
- - ---------------.
σελ. 12
Μετά και τα 21 χθεσινά κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΥ
Λίγο πριν το βαθύ κόκκινο>
παραμένουν τα Γιάννενα
>Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την εξέλιξη της πανδημίας
-ΕΠΙΚΑΙΡΟ
πρόθεση Της Δημοτικής Αρχής Κο
νiΤσας να επανατοποθετήσει άγαλ .
μα της στην Κόνιτσα , το οποίο είχε
αποσυρθεί επί Χούντας .
Ο λήμορχος Κόντσος Νίκος Ε
ξάρχου που δημοσισποίησε την
πρόθεση της Δημοτικής Αρχής , ουσκστικά δήλωσε ότι
. Σης ημέρες μας , όλοι διαβά
ζουμε και ενημερωνόμαστε για|
τον ο για η νουυ και
για ης οδηγίες των
στημόνων ης υγείας
Πανδημίες παρατηρούντα πο
ντοτ, από την αρχεία -1ησελ νν βρίσκεται στο όριο για την ε
. Η επιδημιολογική επιβάρυν. νταξή του και αυτός
ση της Hπείρου , με το συνεχή με- στο βαθύ κόκκινo .
γάλο αριθμό κρουσμάτων
ντοπίζονται σε καθημερινή βάση καν 21 νέα κρούσματα.
δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυ - εν συνολικά στην Ηχασμό και απλά επιβεβαινουν
την εκτίμηση όπ ο Μομός Ιωαννi
. Στη σελίδα 2
Χθες αναονθηcovid-19
Aήμαρχος Ζίτσας προς Πρόεδρο Φορέα:
Ακυρνετε τις όποιες προσπάθειες για
εναλλακτικές λύσεις στη λεπουργία των ΣΜΑ
ν ΟΜy. Πλιάκος ζητά εηγήσεις από το Ν. Καλαντζή
παρο ήταν 34, με τα υπόλοιπε να προέρχοντα από τη Θεσπρωτία
9 και από 2σε Πρέβεζ
Συνεργασία με Τους Περιφερειάρχες, αλλά και
Ξεκάθαρες αρμοδιότητες
και πόρους ζητά η ΚΕΔΕ
δεν μπορεί να συμβάλ
λουν στην -12η σελ
. Η εμμονή της
πλειοψηφίας του Δ.Σ.
του φορέα Διαχείρ
σης Απορριμμάτων
στην ανάθεση της
λετουργίας και διαχείρισης των ΣΜΑ
και Τη διαχείριση Του
υπολείμματος σε
διτη με προϋπολο γιζόμενο, κόστος 37
εκ . ευρ , προκαλεί
νέες αντιδράσεις , με
Το Δήμαρχο Zirσας Μχάλη Πλιάκο να ζητά εξηγήσεις από τον
Πρόεδρο του Νίκο Καλαντζή για
την ανάθεση σε νομικό της άσκησης ένδικων μέσων κατά της από.
φασης Της Αποκεντρωμένης Διοί
κησης Ηπείροu - Δυτικής Μακεδοvίας να ακυρωσει 11ησελ.
Παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες Του ..
Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων: Μια
οργανωμένη δομή στήριξης γυναικν
ν Ποια σημεία στον Εκλογικό Νόμο ετιδέχονται βελτιστων .
. Να υπάρξει συ νεργασία με τους Περφερειάρχες στε να
συνταχθεί ένα κοινό
κείμενο που θα ξεκαθα pίζει nις αρμοδιότητες
και θα περιέχει τις uΡο
K που Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλά
δος και Ενωση Περ
φερειν συμφωνούν,
αλλά και Τα σημεία διαφορετικής
κοινού
ν Μηνύματα για τον ατουδαίο χαι πολλαπλό ρόλο τους
. Την πμητική της είχε χθες
η γυναίκα, με πλήθος φορίων να
εκδίδουν μηνύματα για ην Παγκό .
σμια Ημέρα, επισημαίνοντας τον
σπουδαίο και πολλαπλό ρόλο της
στην κοινωνία, αν και ακόμη χρειάζεται να γίνουν πολλά για να αποκτήσει η θέση
Παρά τη σημαντική πρόοδο
που έχει εππευχθεί τ
προΕΚΛΟΓΕΣ
κΟού Μν ης και από οuργεια ωστε να προχωρήσουν
προπρόταση των δύο βαθμν Αu αλλαγές που απαιτουν ήλιο
Ιως συνολική
στο ΔιοικΚ
-2η σελ.
διοίκησης προς τα αρμόδια υ- της ΚΕΔΕ Που συνε 11η σελ .
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.s
Διαπιστσεις .
Δημόσιος διάλογος
και συνθήματα .
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Μετά τη viκι (1-0) το Σάββατο με γκολ του Μιλιντσεάνου. .
Πήρε τον αέρα του Παναθηναικου | Υιοθέτησε την Πόλη σου !
ο ΠΑΣ και στο πρωτάθλημα!
> Του ΠΕΤΡΟΥ . ΜΠΟΥΤΙΑ ,
Τοπογράφου -Μηχανικού
> Του ΚΩΣΤΑ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ, αν . Καθηγητή
Οικονομικν Πανεπ . lωαινήυν.
-Επεισόδιο μετά τη λήξη του αγνα . Για φανταστική
απόδοση στο ματς έκανελόγο ο Αργ. Γιαννίκης
. Ο σκοπός του δημόσιου διαλόγου είναι να δια
Τυπνονται ελεύθερα όλες οι απόψεις , όσο αποκλίνουσες και αν είνα , και να καταλήγουν μέσα
από τη διαφορετικότητα και τη διαφωνία σε αμοι
βαία κατανόηση και συγκεκριμένες προτάσεις. Η
γόνιμη αντιπαράθεση άλλωστε αποτελεί βασικό συστατικό μιας δημοκρατίας . Μέσω του δημόσιου διαλόγου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και να γνωρίσουν ποικίλες
. Ακόμα ένα αποφασιστικό
βήμα για την άνετη παραμονή του ενόψει rων play out έκα νε ο ΠΑΣ Γιάνννα , φτάνοντας
στην έβδομη νίκη Του το πρω .
Τάθλημα και τρίτη εντός έδρας .
Οι ΓaννuTEς επικράτησαν με
1-0 του Παναθηναϊκού στο Ζωσ μόδες, το βράδυ του Τη στ
. Τι είναι για σένα η πόλη σου; Ο τόπος που
κατοικείς , που εργάζεσαι , που συναναστρέφε.
σαι κοινωνικά ; Μια περιοχή με συγκεκριμένα γε .
ωγροφικό ορια που έχει τη δική ης ο ς η
πολιτισμό στο πέρασμα των χρόνων; Κι
πόλη και ο ευρύτεραο Δήμος μας, είναι ηολύ περισσότερα απο
όλα συτά: είναι κάθε
ρονομιός υλικής και μή γης, κ λνει" μαζί μος. Η Πόλη
, υποδομν και κλη. Η πόλη
"είναι παιδί μας" . Η συμπεριφορά μας καθορίζει την
εξέλιξή της. Συνεπς αν φερόμαστε ως δημότες με
- 7η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα