Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Ανανέωση
Ευχάριστα
νέα για το
Γεωπάρκο
οχημάτων
Δήμου
Αλεξάνδρου
μνήμη
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Φneiw 2. Γρεβονά | Tηλ 24 62 017 72. Fx 262 067 775| emok: Chronko n ctenet.gr.
Γρεβενν χαρές
Σταύρos X . Καρoγκούνns M.D.
Διαβάζουμε
Maευτήρas . Χειρουργos Γυναικοδόγ0s
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
18 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ενημερωνόμα στε
1στρού Ν. Καρναβά 1 4os όροφος
(Εμπορικό Eλιμεία)
TK: 51 100 Γρεβενά
ΕΓΚΥΡΑ
Tn: 24625 02144
Eπείγοντα: 6944 286795
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ