Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΕΙΟΔΟΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ LOCKDOWH
ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΝ
ΑΙΡΙΜΟ
ΕΜΦΝIΖΟΝΤΑΙΟΠΕΔΙΚΟΙ
ισιοδοξοι για
τό στε να υθοσευτείn
την κατάργηon ετα μοnστα ή o00δ του iockίown a ότι φέτος θα μπορe - ού . Anτείται όμως η
lε 6λn τη Χρα σουμε να nopτόoουμε ουμβοnn oΠων των no .
τον Aπρίλιο εμφv , το noσχα με τον noτpoζονται οι ειδικοί.
Συμφωνα με εκτμήσες tάν εφαρμοστούν ύπaιθpo και θα μηορέ . νεση ο Πόσκα και το κ τα μέτρα , τότε το lock σουμε tπτέλouς να συ .
dovn με τη μορφή nou νοντή00υμε όφοβα συγ .
ννωρίζουμε , θα είνα και γενικο και φικα μος δο κυριακές της Ano το τελευταίο στη χρa nρόοuna
Aτν και διαίτερα των
nαpόδοτο τρόηo και με
νέων . μένοντος τρα
εξ6δους στην ελnνκή onία στε να υπdpξε ά.
Καθοριστικές είνo ο
μος , κοθς τουτόχρονα
0χρόνος nou μεοολο
εξελίοσεται με non κα βεί για το Πόσχα είνα δύ.
ράς Δευτέρος
| Μια οφειλόμενη απάντηση στον κ . Βασίλη Ιωάννου
μα τους οδικούς άξονες της Π.Ε. Πρέβεζας
Αισιοδοξ για το καλοκαίρι nou έρχεται
| Λόγω στοχευμένων δράσεων τουριστικής Προβολής,
nou έγιναν ano την Περιφέρεια
Ανέφερε ο Αντιnεριφερειάρxης Στp . lωαννου τμ
του Βασίλη Ιωάνου
Το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΡA ΜΟΝΗ ΕΛΤΣΟΥ
Eνα ακόμη σοβαρό επικείρημα για τοις λότους Που .
0 ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί κόμμα εξουσίας
Χάρισε στην Κυβέρηση ο Αλ Τσίτρος
Όταν δεν μας αρέσουν
οι απαντήσεις .
καταργούμε το ερτημα
Με την εtaρeία δημοσκοπήσεων
MRB τα έβαλε η εφημερίδα του ΣΥ.
ΡΙΖA Aυγή" , και ειδικά με το ou .
Κουφοντίνα . εν ο
18.5% την κρίνει opνη .
τικά . Το 60% κρίνει α Η ΑΥΓΗ
νnυκό τη στόση του ΣΥ .
ΡIΖA Κα το 17.3% θεμ ντριπτικό 69,8% όχ , των Πολιτν
στο αίτημα toυ Δημήτρη Κουφοντί .
να για μεταγωγή tοu στη φυλακή
Κορυδαλλο .