Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 06.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7560
29 χρόνια
ΠΑΝΙΛΛΗΝΑ Επενδύσεις 50 εκατ. ευρ το 2021 από την Σκλαβενίτης
Βορείου Ελλάδος
Ανοίγει δρόμος | Εντός διμήνου ξεκινούν οι υποχρεσεις πληρωμν
Πάς θα υπολογιστούν αι εισφορεη
μίκθ σε μισθωτούς Που έχουν μπλοκάκιν
ΤοΥ Τρόπο υπολογισμού των εισφορν για τους χλάδες ασφαλισμένους με παράλληλη
απασχόληση, κυρίας μισθωτούς με μπλοκάκι αλλά και ελεύθερους επαγγελματέες ή αυτο
απασχολούμειους με παράλληλη μσθωτή απασχόληση, καθορίζει υπουργική απόφαση
Που αναμέτεται να υπογραφεί από το υπουργείο Εργασίας. Η διαδικασία έχει καθυστερήει
τουλάχιστον 14 μήνες και εφόσον η εκαθάριση οδηγήσει σε χρεωστικά υπόλοιπα, τότε ει
μέσω της κρίσης χλάδες ασφαλισμένοι θα κληθούν να πληρσουν επιπλέον εισφορές
0 Προσδιορισμός της οφελόμενης , από τον Ιανουάριο του
2020, εισφοράς θα Πρέτε ,
σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση, να ολοκληρωθεί έως
το τέλος Απρλου, εν μέχρι το
τέλος Μαΐου-εφόσον δεν αλΜά
ξουν τα χρονοδιαγράμματα- θα
Πρέπα να καταβληθούν και α
Πθανές επιπλέον εισφορές γι
Το 2021.
Στο τραηφκό κόσκνο έργα για πόρους πό το Ταμεο Ανάκαμψης
Με αυτόματες και ταχύτατες διαδικασίες 202 1, Shaping the future of banking &
μέσω κυρίως του τραπεζικού συστήματος finance".
( εθνικού και ευρωπαϊkού ) , θα αξιολο-Μάλιστα, ο κ. Σκυλακάκης κάλεσε τους
γούνται τα επενδυτικά έργα που θα επενδυτές Που έχουν προετοιμάσει επιχει
χρηματοδοτη θούν από τους Πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης , υπογράμμισε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικν αξιολόγησης με τις τράπεζες, καθς θα
Θεόδωρος Σκυλακάκης, στο "Fin Forum
ρηματικά σχέδια, στους επιλέξιμους κλάδους, να ξεκινήσο υν άμεσα τις διαδικασίες
Απόραση του ΒΕΑ
πους οφτες που
τηρηθεί ο κανόνας "first- in-first-out'".
Συτθηκε
του Συνδέσμου αναβατν
είναι η ισόρρ- γενικότερα του
Με την επίση μη
καταχρηση στο
ΓΕΜΗ (αριθμός οπη, συνεπής και
158322201000), μακροπρόθεσμη συνόλου.
συστήνεται
Σύνδεσμος
Εισαγωγέων δικύκλων όλων ότι η υγιής ανάΜοτοσικλετν,
διακριτικό L2e, L3e, L4e,
καθς και την ημαϊκής
αρμον ική επιχειρηματικής
κοινωνικού συνύπαρξή τους κοινότητας,
με όλους τους καθς και της
κοινωνίας των
διεύρυνση της
αγοράς
χρήστες
Viohalco.:
Ο ΣΕΜΕ Πιστεύει δρόμου. Σε αυτό
Πολιτν
Ελλάδα όπως και
με αντίστοιχους
δου προϋποθέτει ουσιαστικό διά- θεσμικούς συνολογο με όλους μιλητές στο εξωΣΤο 23,25% αυξήθηκε
το Πλαίσιο, σκοΠεύει να ανοίξει
Των Τύπν (L1e, πτυξη Του κλά Το ποσοστό
του ιδρύματος ΚΙΚΠΕ
Μοτοσικέετν
ΤίΤλο ΣΕΜΕ.
L5e, L6e, L7e),
την ασφαλή και
όφελος βισιμη χρήση τους φορείς της τερικό
των δικύκλων , Πολιτικής, ακαδπρος
Ο κύριος στόχος των μελν , των
Created by Universal Document Converter