Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέα προγράμματα Wind με απεριόριστα Data και ομιλία:
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ.5930 Σάββατο 06.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Η τεχνολογία
διαμορφνει
το μέλλον
Στην πρτη θέση βρέθηκε η Opim Bank
Η διαδικασία θα ξεκνήσει στις 24 Μαρτίου
>>> ελ.
>>> ελ
ΧΠΑ: Πρωτιά της Optima
Bank τον Φεβρου άριο
Πότε πληρνει ο ΕΦΚΑ κύριες
και επικουρικές συντάξεις
κεφαλαιαγορν
Στόχος η ανάπτυξη χαι
χοηματοδότηση ελληνικν
και καινοτόμων startup
από το ελληνικό Χρηματι στήριο , δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου
+1,46%.
από τα ΚΕΙ
ΕΧΑΕEΧΑΕ
Η ψηφιακή μετάβαση διαμορφνει διεθνς την
αλλαγή του παραγωγικού
ιστού και το γεγονός αυτό
επηρεάζει τη δομή και το
μέλλον των κεφολαιαγορν , επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου των Ελληνικν
Χρηματιστηρίων
Σωχράτης Λαζαρίδης στο
" Fin Forum 2021, Shaping | .
the futture of banking &
για τη χρήση του gov.gr
JP Morgan:
Ti Οι τμές-στόχοι και οι συστάσεις
finance ".
γα ας εληνκές τρίπεζες
Σε αυτό το πλαίσιο, το
ελληνικό χρηματιστήριο
έχει δημιουργήσει ένα
πλαίσιο αξιολόγησης και
προβολής καινοτόμων
ιδεν , σε διεθνές επίπεδο,
με στόχο να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν
ελληνικές startup και να
παραμείνουν στη χρα
μας. Ταυτόχρονα ,
ελληνικό Χρηματιστήριο
πραγματοποι εί μια σειρά
παρουσιάσεων για όλους
τους χλάδους της ελληνικής οικονομίας, με στόχο
να προβάλει τις λεγόμενες
μετοχές-αξίας , όπως είναι
των τηλεπικοινωνιν , της
τεχνολογίας ,
estate , αλλά και άλλων
κλάδων οικονομικής δρα
στηριότητας όπου κυριαοχούν μικρές και μεσαίες
ετιχειρήσεις .
Συστάσεις οverweight για
Εθνική Τράπεζα, Αlpha
Bank χαι Eurobank πρ τείνει η αμερικανική επεναμερικανική τράπεζα.
Για τις Alpha Bank και
Eurobank, οι τιμές-στόχοι
που προτείνει είναι 1,2
αντίστοιχα. Ειδικότερα,
στην τελευταία ανάλυσή
Το ρόλο του. . εκπαιδευτή στε ο πολίτης να μάθει να χρησι μοποιεί την πλατφόρμα του gov.gr ελαχιστοποιντας τις επισκέψεις
στα ΚΕΠ αναλαμβάνουν υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτν.Ο αριθμός των ΚΕΠ που θα συμμετάσχουν στο έργο με
σκαπό την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας εκτιμάται ότι θα είναι
περίτου 360 .
και ουδέτερη σύσταση για
την Τράπεζα Πειραις.
Από τη μια πλευρά , ποοβλέπει σημαντικά περιθρ- τοαπεζν στην περιοχή
ια ανόδου για τις μετοχές
της Alpha BankAΛΦΑ λικής Ευρπης, της Μέσης
+0,76% και της Eurobank, Ανατολής και της Αφοικής
ανοδικά περιθρια (CEEMEA) , διακρίνει για
30% και 21%, αντίστοιχα ,
και 40% για την Τοράπεζα τράπεζες: Εurobank:
Πειραις, παρότι η σύσταση είναι ουδέτερη .
Για την Εθνική Τράπεζα, 0,80 ευρ (Οverweight),
η τιμή-στόχος για τον τίτλο
της τράπεζες στο ταμπλό μεταβολής από τα τοέχον
του ΧΑ ξεπερνάει αυτή
των 2 ευρ που θέτει η
της για την πορεία των
της Κεντρικής και Ανατομε
Κάθε ΚΕΠ θα στελεχωθεί υπάροχει παρουσία δύο ατόμε ένα άτο μο εκτός από τα
ΚΕΠ που παρουσιάζεται ότι θα χρειαστούν 410
έντονη
(-50 ΚΕΠ ) , όπου εκεί θα
τις τέσσερις συστημικές
μων. Συνολικά , εκτι μάται
τιμή-στόχος
Eurobank διατηρείται σε
επισκεψιμότητα άτομα
με 21% θετικό περιθριο
τα επίπεδα της μετοχής
στο ταμπλό του ΧΑ.
Created by Universal Document Converter