Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

8

MAΡTIOY
2021

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2584

Τα

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

n ΠΡΟ ΜΗΘ ΕΑ Σ :
Ζ Η Τ ΟΥ Μ Ε Ν Ο
Ο Ρ Υ ΘΜ Ο Σ
Γ Ι Α Τ Η ΣΥ Ν Ε ΧΕ Ι Α

ΣΕΛ. 23-33

ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΝ ΛΙΝΑΡ∆Ο
«ΑΠΕ∆ΡΑΣΕ» Ο ∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΥΙΑ 0-1
3 Σύσκεψη
υγείας...
µε εντάσεις!
3 Πάτρα-Αθήνα
µε χαρτί
από φορέα!
ΣΕΛ. 8-9

48 ΕΚΑΤ. ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΦΡΑΓΜΑ ΣΕ ΠΑΤΡΑ-ΕΡΥΜΑΝΘΟ
ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Μπήκε
το νερό
στο... αυλάκι!
ΣΕΛ. 20

Την «πλήγωσε»
ένας πρώην...

n Σ ΟΥ Π Ε Ρ Λ Ι Γ Κ :
Ι ΣΟ Π Α ΛΟ 2 - 2
Τ Ο Ν Τ Ε Ρ Μ ΠΙ
Π Α ΟΚ -Α Ρ Η Σ

Η Π Α ΝΑ Χ Α ΪΚ Η Ε ΙΧ Ε Υ Π Ε ΡΟ Χ Η Κ Α Ι Ε Υ Κ Α Ι ΡΙΕ Σ Σ Τ Ο
Β’ Η ΜΙ ΧΡΟ ΝΟ , Α ΛΛ Α ∆ ΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡ Ε ΝΑ Ι ΣΟ ΦΑ ΡΙ ΣΕΙ

ΕΝΩ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Πάρτι σε ρυθµούς
ανευθυνότητας...
∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΝΕΑΡΟΙ
ΑΨΗΦΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΚΑΙ ΕΒΑΛΑΛ «ΦΩΤΙΑ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑ∆Ο»
ΣΤΗΝ ΟΒΡΥΑ
ΤΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ
ΕΦΤΑΣΑΝ… ΑΡΓΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
∆ΙΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ
ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ

ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΕΙ Ο ΑΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

Γιατί
«αδειάζει»
η θάλασσα...

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΙΚΙΛΙΑ

«Οι µεταλλάξεις
δηµιουργούν νέα δεδοµένα»

Ο «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ»
ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

ΑΠ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Τι δείχνουν
τα πρώτα στοιχεία

ΣΕΛ. 2
ΣΕΛ. 3-4, 10, 17

Καρολίνα Ακινόσογλου, Αθανασία Μουζάκη, Ελένη Παυλίδου, Φωτεινή Φλίγκου, Κατερίνα Σκιντζή µιλούν για τη µάχη κατά του κορωνοϊού στο ΠΓΝΠ

ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Μονιµοποιούνται
132 εργαζόµενοι
ΣΕΛ. 16

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ «Γ»

«Γιορτάζουν» στην πρώτη γραµµή
n Μ Η ΝΥ Μ ΑΤΑ ΑΠΟ Φ ΩΤ ΗΛΑ, ΑΛΕΞΟΠ ΟΥΛΟΥ, ΣΑ ΜΟΥ ΡΗ , Σ ΟΛΩ Μ ΟΥ, Κ . ΒΕΡΓΗ

ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ «Γ»
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Aυξάνονται
τα κρούσµατα,
καθυστερούν
οι εµβολιασµοί
ΣΕΛ. 19-22

ΣΕΛ. 12-14