Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
32 νεκροί
451 διασωληνωμένοι
2215 νέα χρούσματα
coviD 19
ΚΑΘΗΜΕ.ΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
Χάρτης Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης
και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC):
39 νέα κρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
Αναλυτικ
Στο " κίτρινο"
η Αν. Μακεδονία
20 στην ΠΕΚαβάλς
3 στην ΠΕ Ξάνθης
3 στην ΠΕΡοδότης
και Θράκη
Διαδικτυακή
επετειακή εκδήλωση
οιρασμένη σε "κόκκι.
για την "Παγκόσμια Ημέρα
μα είναι η Ελλάδα,
στον αναθεωρημένο χάρτη, με
την επιδημιολογική εικόνα
της Ευρντης , που εκδίδει κά
θε Πέμπτη το Ευρωπαίκό κ
ντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC), ο χαρτης
αφορά τον συνδυαστικό δεί.
κτη τεστ, νέων κρουσμάτων
και δείκτη θετικότητας.
για τη Γυναίκα"
στο nnaianο του εoptaμού της Παγκόσμας Ημέρας
Yα tη ruνaίκα, διοpγαννει και φέτος tntειακή εκ.
δήλaon η onoia θα npοβληθεί διαδικτυακό την Δευ.
τέρα 8 Μapτίου 2021 στς 18-30.
ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ρη η Στερεά Ελλάδα , η Πeλonoνη .
σος, η Δυτική Ελλάδα , η Κεντρκή
Μακεδονία Αυτό σημαίνει ότι τα
κρούσματα ανά 100.000 πληθυ
σμού κυμαίνονται από 50 έως 150
και ο δείχτης θετικότητας είναι κά .
τω απότο 456
Με "κίτρινο ' εμφανίζετα η Ανατολική Μακεδο - 100.000 να είναι λιγότερα anό 50 αλλά ο δείκτης
ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου
νία και Οράκη , στο χάρτη του Κέντρου όπου
αποτυπνονται οι περιοχές με κρούσματα ανά
θετικότητας είναι 4% ή υψηλότερος ή
οι περιοχές όπου ο δείκτης θετικότη
τας είναι μικρότερος από 43% αλλά τα
κρούσματα ανά 100.,00ο είναι μεταξύ
25 με 150.
Οσον αφορά το δείχτm θετικότητας,
η Ελλάδα παραμένει στο πράσnο, την
ρα που ο περισσότερες χρες της
Eυρηης βρίσκονται στο 'κίτρvο Δη
λαδή στο σύνολο της επικράτειας ο
δείκτης θετικότητας βρίσκεται κάτω του
ορioυ συαγερμού του 4%, αντίθετα με
την υπόλουπη Ευρπη , όπου ο δείκτς
είναι μεγαλύτερος αnό 4.
γα το εργοστάσιο του Ομίλου της στην Ξάνθη
ΤΑΝEA ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΗ Η ΟΡΑΚΗ ΓΑ
1. Διπλωματούχους Πολυτεχνικν Σχολων
Αν.Μ.Θ. 3.000 ευρ πρόστιμο
για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης
ελέγχοu ποτητος
Εντατικοί έλεγχοι προγγματοτοιούντα σε η τη χρα από τις Υτηρεσίες της Ελλη
ικής Αστυνομίας για την εφορμογή των μέτρον ατοφυγής και περιοραμού της διάδο .
σης του κορονοίού, Συνεyίστηκαν α εγροι και στην αν . Μακεδονία και Θράκη. Την
Τaχνοπέμτη, βεβαθηκαν συνολικά 82 ποραβάσεις για πριορισμό μετακίνη σης αι
επιβήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρά .
Επίσης, βεβαιάθηκαν 32 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας και λαπές συναφείς πα. Καλή γνση Αγaκwν
. Συνεεή σνάπιυψη οργανωεν δομν
Πρότμο 3000 ευρ επιβλήθηκε για διογγάνωση ιδιατικής συνάροισης σε οικία
και από 300 ευg πρόστιμο σε συμμετίχοντις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα