Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η μεγαλύτερη Ενεργειακή Κοινότητα ΑΠΕ στο
Παραιτήθηκε
από αντιδήμαρχος
οκ. Βασιλείου
Συνεργασία Υπου ργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσολόγγι, σε έκταση 1.300 στ. που παραχωρει
και Τροφίμων
κ. Σπ. Λιβανού και
Τουρισμού κ. Χάρη
Θεοχάρη για τη μαρίνα
του Μεσολογγίου
το ΥΠΑΑΤ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Στήλιος Λιβανός: Στόγος μας ημείωση του κόστους άρδευσης γιατους αγρότες
καν , το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα είναι 0κ Λιβανός σημείωσε ότι αντιλαμβαχρησης από το Υπουργείο Αγρο-της τάξης των 108 MW και ο συνολικός νόμενος τις αρνητικές επιπτσεις που
τικής Ανάπτυξης και Τροφμων στην προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου προκαλείαυτή η κατάσταση δρομολογεί
μια σημαντική μεταρρύθμιση για την
0 υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναδιαμόρφωση της λειτουργίας των
Μεσολογγίου, με στόχο τη δημιουργία και Τροφίμων κ . Σπήλιος Λιβανός ΤOEB με στόχευση τον εκουγχρονισμό
των παλαιωμένων στην
πλειονότητά τους εγκαταστάσεων και των δικτύων
ην εκκίνηση των διαδικασιν παρα.ουΣελίδα 5
θέματα υγείας
0 αρνητικός και
οι θετικές σκέψεις
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έκτασης στούψος των 90.000.0000 ευρ.
1300 στρεμμάτων στην περιοχή του
της μεγαλύτερης Ενεργειακής Κοινότητας ΑΠΕ στην
Ελλάδα , ανακοίνωσε ο κ.
Σπήλιος Λιβανός.
0 υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
ανταποκρίθηκε θετικά στο
αίτημα που είχευποβάλλει
ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος
Φαρμάκης, για την εγκατάσταση στον συγκεκριμένο χρο φωτο βολταϊκν
Σελίδα 4
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
αλλά κυρίως τη μείωση του
κόστους ηλεκτροδότησης
<0ραμά μας στο επόμενο
διάστημα είναι με σκληρή
δουλειά να δημιουργήσουμε
το συνεκτικό και λειτουργι
κό νομοθετικό πλαίοιο, να
ολοκληρσουμε μελέτες
και να εντάξουμε έργα, στε
να επιτύχουμε, όλοιμαζί, μια
σταθμν που θα δημιουργήσουν στην παρέμβασή του επισήμανε ότι οι ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση
ενεργειακές κοινότητες, με στόχο την Οργανισμοί Εγγείων Βελτισεων έχουν του συνόλου των πλούσιων υδάτων
εξοικονόμηση πόρων από τους ΟΤΑ Α' καθοριστικόρόλο στην ορθολογική δια- πόρων της περιοχής μας>, τόνισε.
και Β' Βαθμού, τα ΝΠΔΔ και τους ΤOEB χείριση τωνυδάτινων πόρων. Σημείωσε Όπως σημείωσε ο ΥΠΑΑΤ, η κυβέρνηση
και ΓΟΕΒ, μέσω κάλυψης των αναγκν ωστόσο οι ΤOEB αντιμετωπίζουν πολλά του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζοντας
τους για ηλεκτρική ενέργεια, τη μείωση λειτουργικά προβλήματα που προέρχο- την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού
της έργου, με το βλέμμα στραμμένο
ν και τη μείωση του περιβαλλοντικού οφείλονται, κυρίως, στο υψηλό κόστος στο μέλλον και πρωτοπορντας στην
ηλεκτροδότησης των αντιλιοστασίων ευρωπαϊκή πολιτική της βιωσιμότητας
και του European green deal, επενδύει
Συνέχεια σελίδα 4
00000000000000000000 0 0 00000000000000000000000
Συνωστισμός ..
περιπατητν
Πρωτοπόρο το
Μεσολόγγι στις Α.Π.Ε.
.Σελίδα 5
.0000000000000 0 0 0000 0 0 00000000000000
0 ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟΤΟΥ
Αλλάζει
οχλοοτάπητας στο
Γήπεδο Αιτωλικού
του κόστους άρδευσης των καλλιεργει- νται από τα υψηλά τέλη άρδευσης που
Ηνέα προτομή του κοσμεί
το Μουσείο Άλατος
αποτυπματος.
Μεβάση τα στοιχεία που παρουσιάστη- και στο παλαιωμένο δίκτυο.
Έργα ύψους 21,4 εκ. Ε στη Λιμνοθάλασσα ΑιτωλικούΜεσολογγίου ανακοίνωσε ο ΥΠΑAT, Σπήλιος Λιβανός
..Σελίδα 4
Η προστασία της
Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου- Αιτωλικού
και η διάσωση των
ιστορικν νησίδων της
Πρόκειται για το μγαλύτερο έγο των
Αναβαθμίζε το φυσικό περιβάλλο, διασζει τον υδροβιότοπο
και συνδράμει στην ανάττυξη της περιοχής
........ελίδα 6
τελευταίων δεκαετιν
000000000.
Για να μη ξεχαστεί
το Μεσολόγγι
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπή- τογενής τομέας, θα δημιουργηθούν συνθήκες βισιμης
λιος Λιβανός, παρόντος του Περιφερειάρχη Δυτικής ανάπτυξης, θα αποκατασταθεί η περιβαλλοντική ισορροπία
Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, ανακοίνωσε το Σάββατο
26/02/2021 στο Μεσολόγγι
την ένταξη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιείας, των έργων
για την προστασία και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας
του υδάτινου οικοσυστήματος
των λιμνοθαλασσν του Με σολογγίου και Αιτωλικού, ύψους
21,4 εκατ. Ευρ.
Με την υλοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού αυτού έργου, Ραμσάρ>, το οποίο θα αναβαθμίσει το φυσικό περιβάλλον
θα προστατευτεί η αλιεία, η ιχθυοκαλλιέργεια και ο πρωθα εξορθολογιστεί η διαχείριση
των φυσικν πόρων και θα
αναδειχθεί το φυσικό κάλλος
της περιοχής.
0κ Λιβανός υπογράμμισε ότι
πρόκειται για το μεγαλύτερο
έργο των τελευταίων δεκαετιν
στη Λιμνοθάλασσα, που αφορά
έναν από τους πιο σημαντικούς
υδροβιότοπους της χρας,
ενταγμένο στη Συνθήκη
Σελίδα 8
Φ00000000000(
Να αναληφθεί
προσπάθεια
ΔΕΥΑ Μεσολογγίου
και φωτοβολταϊκό
πάρκο
και θα συνδράμει στην ανάπτυξη της περιοχής.
Συνέχεια σελίδα 3
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδαμας απέκτησε αστέγη
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
Του Αθ. Σπυρόπουλου
........ελίδα 8
....ου.Σελίδα 4
000000Φ000000ο
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ. 200Υ
Hellenic Post