Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βιοκτήτρια - Εκδότρα Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αρ. φύλλου 6880-12.307
0,50 ε
Ολοκληρθηκε με επιτυχία το 60 Φεστιβάλ
κατά του σχολικού εκφοβισμού στη Δράμα
Αν και τοφαινόμενο
έχει μετριασθεί γενικά . .
Την Τετάρτη 10 Μαρτίου το Δημοτικό
Συμβούλιο Δράμας
Από την Ένωση Κυριν Δράμας-Σ.Α.Φ.
Ανάγκη πρόληψης
του φαινομένου
με ενημερωμένους
γονείς , μαθητές
και εκπαιδευτικούς
Διαφημιστική καμπάνια
σε αστικό λεωφορείο και
σε κεντρική στάση
της Δράμας για την προβολή
του έργου Το Mobile
School Tαξιδεύε
Χωρίς τέλος
η ρύπανση
του Νέστου
ποταμού
Συζήτηση για λήψη
αποφάσεων
για τη λύση
της ΔΕΚΠΟΤΑ
Δηλσεις του δημάρχου Προσοτσάνης στον Π.Τ
! Μεγάλα τα προβλήματα με τα ΕΛΤΑ. καθς αλλάζουν τα πάντα . .
Ξεκίνησε το στήσιμο
των εκθεμάτων
στο Παλαιοντολογικό
Πάρκο Προσοτσάνης
Με 4 ταχυδρόμους έμεινε
η Δράμα μετά από το πρόγραμμα
της εθελούσι ας εξόδου
Από το Ν Δράμας αποχωρούν 12 άτομα , εκ των οποίων οι 6 ήταν διανομείς
Τρενάκι θα συνδέσει το Παλαιοντολογικό Πάρκο με το Σπήλαιο Αγγίτη
Δήμαρχος Προσοτσάνης: αΤο τουριστικό προϊόν πρέπει να
είναι πλέον μετρήσιμο . Η Δράμα έχει φάει πολύ άυλο προϊόν!
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΝ
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
ΕΓΑΛΑτα προβλήματα που προκύπτουν από την (ΕET , έχει θεσμοθετήσει διαφορετικές προτεραότη
| εθελουσία έξοδο που εήe ξεκνήσει στα Ελλη τες πλέον για την αποστολή μιας επιστολής, ενός αντ1VIμκά Ταχυδρομεία (ΕΛTA) από τη διοίηση στις κεμένου . Για παράδεγμα, Η ΕΕΤ έχει ορίσει μα
αρχές Φεβρουαρίου Το πρόγραμμα της εθελουσίας επσταλή πρτης προτεραιότητας εντός 3 ημερν κι
εξ δου ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου και ολοκληρ όχι την επόμενη μέρα , πράγμα που σημαίνει ότι έτσι
θηκε πλέον, με την εθελούσια αποχρηση 1.968 ατό - μπορεί να μειωθεί πλέον το προσωπικό των ΕΛΤΑ σε
μων οιοποίοι θα έπρεπε να είαν συμπληρσει 15ετία όλα τα είπεδα .
εργασίας στον ΟργαΜσμό .
Πρακτικά όμως αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται μέχρι προ ημερν, πλέον έχε μόνο 4 διανομείς , οι
πολλά πρβλήματα στο ζήτημα τόσων των εσωτερικν ατοίοι θα περνούν από κάθε σημείο κάθε 3 ημέρες.
υπηρεσν , όσο κυρίως στη διανομή των επστολν .
Τέσσερις δια νομείς στη Δράμα
Μπορεί βέβαια η διοκηση των ΕΛΤΑ. να μιλάει για δάρθρωσης , καθς τα ΕΛ.ΤΑ παρουσιάζουν σημαντική
εξυπηρέτηση σε κάθε γωνά της Ελλάδας , παρ ' όλα ζημά της τάξης των 7 εκατ. ευρ ανά μήνα και άρα
αυτά όμως τα προβλήματα που προκύπτουν από την έτρεπε να μειωθεί κατά πολύ το προσωπικά Στόχος της
εθελούσια έξοδο του προσωπικού , δεν είναι λίγα.
Σύμφωνα με τις πληροφορέες που μπόρεσε και συγ εν σύμφωνα με όσα έχουν γίει γνωστά η ολοκλήρωση
κέντρωσε ο Πρωνός Τύπος-, από το Νομό Δράμας του προγράμματος αποτελεί κομβκό σημείο του εταιραποχωρούν τελικά 12 άτομα , εν μέχρι σήμερα έχουν κού μετασχηματισμού και πλέονη διούηση των ΕΛΤΑ
φύγει ήδη οι 8, εκ των οποίων οι 6 ήταν ταχυδρομικοί πpοχωράει στα επόμενα βήματα του στρατηγικού σχε
διανομείς. Όσοι έχουν δηλσει εθελούσια έξοδο, θα δασμού , που έχουν στόχο τη μετεξέλξη του Οργανπρέπει να αποχωρήσουν μέχρι τέλος Απριλίου. Καιαυτή σμού σε μια σύγχφοη και κερδοφόρα επιgeίρηση, που
την ρα , η Δράμα έχει μείνει με 4 ταχυδρομκούς δια- θα παρέχει υψηλής ποότητας υπηρεσίες στους πελάτες
νομείς , οι οποίοι θα πρέπει να δεκτεραινουν καθημε - της διαφιλάσσοντας παράλληλα τον κονωνοκό της
ρνά όλη την αλληλογραφία σε όλη την πόλη της ρόλο ως φορέας της καθολικής ταχυδρομκής υπηρε
Δράμας και όχι μόνο!
Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά; Όι επί της ουσίας , Συνολικά , τα ΕΛΤΑ μέχρι σήμερα είχαν 5.500 υπαλο διανομέας των ΕΛΤΑ θα περνάει από κάθε σημείο της λήλους εκτων οπαίων θα μείνουν πλέον 3.500 περάτου .
πόλης της Δράμας , κάθε 3 ημέρες Πα παράδειγμα, αν Στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Δακυβέρνησης, είναι
ένας ταχυδρόμος περάσει από μια συγκεκριμέη διεύ - να γίνονται εποχιακές προσλήψες κατά περιόδους ,
θυνση τη Δευτέρα , τότε θα ξαναπεράσει από εκεί την χωρίς μόνιμο προσωπικό, κάτι που σημαίνει φυσυκά και
Τετάρτη .
Και είναι χαρακτηριστικό γι αυτό το σημείο , ότ, η
Εθνυή Επιτροπή Τηλεπικονωνιν και Ταχυδρομείων
Η χρήση πων στηλaίων από τον άνθρωπο
Του Θανάση Πολυμένη
ΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ στην τελευταία Όπως τονζει μλντας στον -Πρωνό
| ευθεία για τη λειτουργία του , έχει Τύπο- ο δήμαρχος Προσοτοάνης κ . Αθα Ψ πε πλέον το Παλαισντολογκό νασάδης,στόχος είναι το ΠαλαοντολοΠάρκο της Προσοτσάνης. Ήδη , αυτή την γικό να έχει τελεκσει μέχρι το Πάσχα, ή
εβδομάδα έχουν ξεκνήσει και παραλαμβάνονται τα εκθέματα , τα οποία θα έχουν έτοιμοι. Έτσι θα μπορέσουμε να σχεδιά
ολοκληρωθεί στο τέλος της άλλης εβδο - σουμε τη συνέχεια σε συνδυασμό και με
μάδας και θα ξεκινήσει το στήσιμό τους
Στόχος είναι στε κατά το ερχόμενο ήδη ητήσει την συμπαράσταση της Πε
Πάσχα, να μπορεί το Παλαιοντολογκό ρpέρειας, να συνδράμει με μια χρηματοΠάρκο είτεα εναι έτομο ή τουλάι στον δότηση για τον περιβάλλοντα χρο.
να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα για να Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να
ανοίξει τις πύλες του στο κοινό , έστω και έχουμε ένα ωραίο τουριστικό προόν , με
με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Επίσης , αυτές τις μέρες ετοιμάζονται φτεί για όσους θέλουν να έρθουν στη
και οι προδιαγραφές στε να παραλη- Δράμα και στη Προσστ σάνη και να περά
φθεί και ένα τρενάn (σε στυλ Ονειρούπο - σουν κάποιες ρες λίγο διαφορετικά, να
λης ) , το οποίο θα εκτελεί τη διαδρομή ξεφύγουν από τα τετρμέναν.
από το Παλαιοντολογικό Πάρκο μέχρι το
Σπήλαιο Αγγαη Σύμφωνα με το δήμαρχο <υπάρχει επίσης η σκέψη , στο χρο του
Προσστσάνης, υπάρχει μια συζήτηση Παλαιονταλογοκού, να κάνουμε ένα χρο
αυτή την ρα για το τρενάκι , αν θα είναι μιας μορφής εταίδευσης των μαθητν
κλειστό , αν θα έχει κάποιου είδους θέρ - που θα το επισέπτονται , στε να μαθα
μανση και ακόμα αν θα είναι ηλεκτρο - νουν κάποια πράγματα για την περιοχά
νητο ή θα κινείται με συμβατικά καύσιμα και την παλαιονταλογία . Ήδη έχουμε μΣτόχος είναι πάντως να μπορεί να λει - λήσει με κάποιους που έχουν ασχοληθεί
τουργεί καθ' άλη τη διάρκεκα του χρόνου
και να μεταφέρει μέχρι και 50 άτομα πε - σχετικά προγράμματαν.
ρτου.
Στόχος η επισκεψιμότητα
Εκεί λοπόν που η πόλη της Δράμας είχε 12 διανομείς
να είμαστε σε θέση να λέμε ότι είμαστε
Η εθελούσια έξοδος
Επί της ουσίας , πρόκεπαι για ένα πρόγραμμα ανατο Σπήλαο Αγγίτη, για το οποίο έχουμε
δοησης ήταν να αποχωρήσουν περάτου 2.00υ άτομα,
το ενδιαφέρον του κοινού να το επισκεΟ κ. Αθανασιάδης , σημεκνει ότι
σίας.
με το αντικείμενο αυτό και θα ετομάσουν
Τολύ χαμηλότερο κόστος μισθοδοσίας
| σελη
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α )
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
στη Β' ΜEΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα