Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Νέοι έλεγχοι για κορωνοϊό
στη Σπάρτη
Σήμερα Σάββατο > σελ. 7
Εκ των κορυφαίων
επιστημόνων παγκοσμίως
ο Δ. Βέργαδος σελ. 1
Δημοπράτηση κι έναρξη
εργασιν στη φοιτητική εστα
Σπάρτης >ελ. 16
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σόββατο 6 Μαρτίου 2021 Ετος 25| Αριθμός 6073 | ΤΤμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
Σε όλη την επικράτεια του Δ. Σπάρτης
Άνοιγμα
αβεντάλιας για
την Επιστρεπτέα
ζητεί το Επιμελητήριο
ΚΦακελθηκανΣ
182 επικίνδυνα κτίρια
Αίτημα να συμπεριληφθούν
στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 οι επιχειρήσεις για τις
onoίες, εν έχουν οριστικοnonθεί τα έσοδα , δεν έχει
υποβληθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος , καταθέτει το Εn μελητήριο Λακωνίας Προς τα
αρμόδια υnoυργεία
Το Επιμελητήριο επισημαί
νει στα Παραπάνω μέλη της
κυβέρνησης Πως όnως
νωρίζετε, στις 24 Φεβρουαρίου 2021 ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την
καταχρηση των εσόδων
και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την χορήγηση
της Επιστρεπτέας Προκατα
Βολής 6, εν στις 2 Μαρτίου
2021 άνοιξε η ηλατφόρμα για
Στο υπουργείο ο κατάλογος για την ένταξη στο Πρόγραμμα κΔιατηρν
Ενέργειας "Η ηροστασία και
Τους ενημέρωση των δημο- διαφύλαξη τους Πολιτιστικής
Στο ηλαίσιο του προγράμματος λοντος και Ενέργειας , στε να τρης Καπονικολός
Διστηρ , που Προετοιμόζει η διευκολυνθούν οι διαδικασίες
κυβέρνηση, ο Δ. Σπάρτης κατέ - γρήγορων επεμβάσεων για την τν και κάθε ενδιαφερομένου κληρονομιάς τους τόπου και ο
γραψε 182 [σε πρτη φάση ] επισκευή των συγκεκριμένων αναφορικά με το ηρόγραμμα χαρακτήρας
επικίνδυνα και ετοιμόρροηα κτιρίων των onoίων η κατακτίρια και κατασκευές Ποu στροφή θα απομεισει τον no - ριβάλλοντος & Ενέργειας διαφαίνονται μέσα από το σύέχουν εντοπιστεί ανά Δημοτική λιιστικό Πλούτο του τόπου , [ΥΠΕN , ο Δ Σπάρτης Παραθέ - νολο των αρχιτεκτονικν
Ενότητα και οικισμό , εντός των αλλά και για να αποφευχθούν τει επί του θέματος Πρόσφατες έργων τους Η Ελλάδα διαθέτει
διοικητικν ορίων του , με τα 34 κίνδυνοι Πou ελλοχεύουν από δηλσεις του κ. Ευθύμιου σημαντικό Πολιτιστικό Πλούτο
εξ' αυτν να Βρίσκονται στην
Πόλη της Σπάρτης. Εxουμε δε μότες τους. , αναφέρει ο αντι - τέα Χωρικού Σχεδιασμού και
ήδη Προυθήσει τον σχετικό κατάλογο στο Υnουργείο Περιβάλ- Υnηρεσιν Δόμησης , Δημή- Υπουργείου Περιβάλλοντος και
την υnοβολή των αιτήσεων.
Οι δηλσεις αυτές έπρεπε
να γίνουν σε μια nολύ δύ σκολη Περίοδο για την χρα
με συστηρή anaγόρευση κυκλοφορίας λόγω της Πανδημίας.
επιπρόσθετα ΠpoΒλήματα
λόγω της κοκοκαιρίας Μήδεια, [κάποιες εκ των
onoίων έμειναν για μέρες
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα , καθιστντας εξαιρετικά δύσκολη
ολόκληρων
Διατηρ του Υnoυργείου Πε - εθνν , Πολιτισμν και εποχν
τα εν λόγω κτίρια για τους δη- Μπακογιάννη , γενικού γραμμα - και κατέχει μια αξιόλογη θέση
στον naγκόσμιο Πολιτιστικό
δήμαρχος Τεχνικν Εργων & Αστικού Περιβάλλοντος του χάρτη .
συνέχεια σελ 9
Τα ξημερματα της Παρασκευής
ομαλή
Αποχρησαν οι μετανάστες
από τη Σπάρτη
ολοκλήρωση της διαδικασίας με anοτέλεσμα Πολλές
επιχειρήσεις εν έχουν κα
ταχωρίσει το έσοδα στην
πλατφόρμα, εκ nαραδρομής
και λόγω των δύσκολων
συνθηκν , δεν προέβησαν
στην εκδήλωση ενδιαφέροντος Αnοτέλεσμα των ανω
επιχειρήσεων να μην έχουν
Έκλεισε ο κύκλος της Παραμονής τους στην πόλη μετά από 1,5 χρόνο
είναι
Πλήθος
Αναχρησαν για Αθήνα οι μετανάστες-πρόσφυγες nου φιλοξενούνταν το τελευταίο διήμερο
στο κλειστό γυμναστήριο Σπάρτης , ύστερα anό την anoμa κρυνσή τους αnό τη δομή
[ξενοδοχείο -Sparta Inn ) το
Βράδυ της Τετάρτης 3/3
Έτσι , μετά από σχεδόν 1,5
χρόνο (anό τον Νοέμβριο του
2019), όταν αφίχθησαν οι ηρτοι μετανάστες στη Σπάρτη, ολοκληρθηκε η nαραμονή τους
στην ηεριοχή στο ηλαίσιο του
Προγράμματος Filoxenia
συνέχεια οελ 8
την δυνατότητα να λάΒουν
μέρος στο anapαtrητo για την
επιβίωσή τους μέτρον.
συνέχειο σελ 8
0 Πρτος
Αντιδήμαρχος
στην ιστορία
του Δήμου
Σπαρτιατν/Σπάρτης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1. ΣΑΪΤΑΚΗΣ | MD, MSc, FEΒO | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Υπεύθυνος Τμήματος Νευρο-Οφθαλμολογίας Athens Eye Hospita!
Εξειδικευθείς στο Harvard Medical School, Βοστνη, ΗΠΑ
Ιατρείο Σπάρτης: Κ. Παλαιολόγου 83 // Τηλ: 2731306797 Η Κιν: 6978487844
Athens Eye Hospital: Λ Βουλιαγμένης 45, Γλυφάδα
Γράφει ο Νίκος 1. Καρμοίρης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα