Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
antilalospress.gr
antilalospressG
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση
ΜΟΙΡΕΣ
ΘAUTOVISION
και στο διαδίκτυο!
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Ταx Γραφείο
Hellenis Post
ΕΤΟΣ: 27ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 1388
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΤΙΜΗ: 1,00 E
ΣΑΒΒΑ TΟΚ ΡΙΑΚΟ
Στο "βαθύ κόκκινο" και ο Νομός Ηρακλείου
Νέα αυστη ρά
αυστηρά
μετρα
έως τις 16 Μαρτίου
Τι ισχύει για σχολεία, SMS, λαϊκές αγορές και ωράριο μετακίνησης
σελ. 3
"ΑίφΤνγκ στο δρόμο Αγία Βαρβάρα-Αγία Γαλήνη
σελ. 5
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Επαφές στο Υπ. Εσωτερικν
για θέματα Που αφορούν
τον Δήμο
χαμηλότερη θέση
κινδύνου φτχειας
Η Κρήτη στην τρίτη Ορίστηκε η ελάχιστη Τα κριτήρια ένταξης
βάση εισαγωγής
στα Πανεπιστήμια
στο Πρόγραμμα
"Νέων Αγροτν"
σελ. 6
Το Παρατηρητήριο Κονωνικής Έ
νταξης της Περιφέρειας Κρήτης πα
ρουσίασε τα πρτα ερευνητικά α
ποτελέσματα του έργου του, τα οποία μέχρι στιγμής δείχνουν ότι
Κρήτη κατέχει, μεταξύ των Περιφερειν της χρας, την 3η θέση με τον
χαμηλότερο κίνδυνο φτχειας , με
ποσοστό 15,2%, κάτω του εθνικού
μέσου όρου (17,9%) . Επίσης, το νησί βρίσκεται στην 3η καλύτερη θέ
ση της χρας ως προς την εισο δη ματική ανισότητα.
Με απόφαση της υπουργού Παιδείας , ορίστηκε για τις πανελλαδι
κές εξετάσεις 2021 ο αντατος και
καττατος συντελεστής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, η οποία θα
ισχύει πρτη φορά για τους φετινούς υποψήφιους της Γ' Λυκείου. Η
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται ο μέσος όρος των επιδόσεων των εξετασθέντων, βάσει των
βαθμολογιν του συνόλου των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό
πεδίο.
Η ενίσχυση στην πρόσκληση των
Νέων Αγροτν κυμαίνεται από τα
35.000 έως τα 40.000 Ε ανά δικαι
ούχο, με το ποσό που προβλέπεται
συνολικάγια το μέτρο να εκτιμάται
κοντά στα 350 εκατ. Ε, σύμφωνα με
ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κάτι που αντιστοι
χείσε 10.000 περίπου δικαιούχους.
Η πρτη δόση καταβάλλεται με
την ένταξη του νέου γεωργού στο
μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της
συνολικής ενίσχυσης.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Περιορίζει την κατανάλωση
νερού τ TOEB Γ' Ζνης
Μεσαράς
σελ. 8
σελ. 11
σελ. 17
ΕΠΤέλους Τελεινει
ΤΟ Μουσείο Μεσαράς
Ολοκληρθηκαιν οι διαγωνισμοί
για τη μόνιμη έκθεση
σελ. 18
σελ. 9
388-05/03/2021