Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι δύο εναλλακτικές του νέου Πτωχευτικού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
!!!!!!!!
771234
567157
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021/ τιμή: 1,30 ε
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27464
Με απόδοση 5,5%
το ομόλογο της Alpha Bank
Με επιτυχία ολοκληρθηκε, χθες, η έα έκδοση
ομολόγου Τier 2 από την Alpha Bank, ύψους
500 εκατ, n οποία συγκέντρωσε το ισχυρό
ενδιαφέρον κυρίως διεθνν αλλά και εγχριων
επενδυτν. Το κουπόνι της νέας έκδοσης διαμορφθηκε στο 5,5% και οι προσφορές κοντά
στο 1 δισ. ευρ. σελ . 13
Οι δύο εναλλακτικές
του νέου Πτωχευτικού
Σε ράλι οι τιμές πετρελαίου
Το πλαίσιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων και η διαδικασία για τη 2η ευκαιρία
Σε εντυπωσιακό ράλι θησε την αγορά Πετρελαίου η απόφαση του ΟΠΕΚ και των εταίρων του
να Παρατείνουν τις μεισεις στην Παραγωγή για
έναν ακόμη μήνα έως και τον Απρλιο, κάνοντας
κάποιες μικρές παραχωρήσεις στη Ρωσία και στο
Καζακστάν, αφού τόσο το Ριάντόσο και η Μόσχα
αναγνρισαν ότι η ανάκαμψη της ενεργειακής
αγοράς Παραμένει εύθραυστη εν μέσω αβεβαότητας από την Πανδημία του κορονοίού. σελ. 18
Σε τρία βήματα μπορείνα γίνει Πλέονη εξυγίανσ τςοφελές τους καινα συνεχίσουν την επιχειρηματική μετπιση των υφιστάμενων ακόκκινων δανείων και
στον δραστικό Περιορισμό της δημιουργίας νέων.
Με το νέο σύστημα, οι έντιμοι αφερέγγυοι ή υπερ
θα έχουν τη δυνατότητα , εναλλακτικά, να ρυθμίσουν χρεωμένοι επιχειρηματίες μπορούν στο εξής να απαλμετωπίζονται προβλήματα υπερχρέωσης. Στόχος του ταχρέη ους μέσω του εξωδικαστικούμηχανισμού, λάσσονται πλήρως από τα χρέη τους έπειτα από
εύλογο διάστημα Που θα τους προσφέρει μια δεύτερη
ευκαιρία, καθς βελτινεται η αnοτελεσματικότητα
των διαδικασιν αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητς
και απαλλαγής από το χρέος, ιδίως Περιορίζοντας τη
των επιχειρήσεων μέσω του νόμου Ρύθμιση Οφείλν δραστηριότητά τους. Πάντως, οι επιχειρήσεις Που
και Παροχή 2ης Ευκαιρίας, αφού από την 1η Μαρτίου δενθα ακολουθήσουν τη διαδικασία της εξυγίανσης
τέθηκε σε ισχύ η νέα διαδικασία με την οΠοία αντι
νέου κδικα διευθέτησης οφειλν είναι όΠως οι επχειρήσεις, καθς και τα φυσικά ΠρόσωΠα Που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα, ελεύθεροι επαγγελ
ο οΠΟίος θα ενεργοποιηθεί την 1 η Ιουνίου του 2021.
Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου με τις
εν λόγω κινήσεις είναι ουσιαστικά η ενίσχυση της
ματίες και επιτιδευματίες, έχουν τη δυνατότη α, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθς το νέο
ακολουθντας συγκεκριμένα βήματα, να ρυθμίσουν πλαίσιο θα αποτελέσει ένα ακόμα όπλο στην αντι60 εκατ. για χρηματοδότηση
νεοφυούς επικειρηματικότητας
διάρκειά τους. σελ 5
Τη δημιουργία ενός νέου ειδικού ταμείου επιχειρηματικν συμμετοχν , αρχικού ύψους 60
εκατ. ευρ, για τη χρηματοδότηση νεοφυν
καινοτόμων επιχειρήσεων, Προανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τη
διάρκεια παρέμβασής του στο διαδικτυακό
συνέδριο 10
Καύσιμα, Ποτά, καπνικά
Οι Προτεραιότητες του ΥΠΟΙΚ
σελ.9
2019-2024
Κ. Σκρέκας
ΥΠουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Σταύρος
Κατσικάδης
Πρόεδρος της Ένωσης
Μαρινν Ελλάδος
Κενάασφάλειας
στο θεσμικό πλαίσιο
για τςμαρίνες και
σελ. 12 τα σκάφη αναψυχής
Ένδεκα σημαντικά μέτρα γι
την αποτελεσματικότερη αντ μετπιση του λαθρεμπορίου
καυσίμων, αλκοολούχων ΠΟτν και καινικν προϊόντων
Προβλέπει εγκύκλιος που εξέ
δωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δη
μοσίων Εσόδων και κοινοποίησε στις αρμόδιες τελωνειακές
υπηρεσίες. σελ. 7
Την άμεσηn ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης
για να κρατηθεί όρθια η αγορά μετά και την επέ
κταση τωνπεριοριστικν μέτρων , τν τροΠοΠοίηση
του φετινού προϋπολογισμού, στε να αποτυπω
θούν οι Πρόσθετες δαπάνες Που θα απαιτηθούν,
αλλά και την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου σχεδίου δημοσιονομικής στρατηγικής που θα καλύψει
την Περίοδο έως και το 2025 Περιλαμβάνει η ατζέν
τα του οικονομικού επιτελείου για τις επόμενες
100 ημέρες. σελ .4
Ένας σχεδόν εξαετής επενδυ
τικός κύκλος της ελληνικής και
Πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας ύψους 1,452 δισ. ευρ θα
ολοκληρωθεί το 2024, αυξάνοντας τα νέα εργοστάσιαφαρμάκου
σε 52 στη χρα μας, τις Παρα
γωγικές μονάδες σε 100, τις γραμ.
μές Παραγωγής σε 254 και τα
ερευνητικά κέντρα σε 40. σελ. 10
Έργαύψους
σε δίκτυα
φυσικού αερίου
ΓΑΧΑ 81724 (026% )
DOW JONES 3092414 (-1,11%) TSE 100 665088 (-0,379%)
DAX 301405634 -0,179%) V
(AC 40 583065 (001%)
ΧΡΥΣΟΣ 1699,2197
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 63,57
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1969 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα