Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυορεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΟ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
|ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
bνυμα nρος εμβολιοομν.
τους ΕΛnn
0 Πρωθυnoυργός σn . στα θα έχουμε non
νες nonίτες μεινει nuς κάθε t nερισσότερες δόσεις
annueuvε ο βδομάδα nou nερνά . στη δάθεση .
Εθνική
Εκοτρατεία
Εμβολιοσμού
μος. Και
nρuθunouργός , Κυριά . χτίζουμε το τείχος ανο - σο ο καιρός βελτινε .
κος Μητοοτάκης , με ο- oος nου θα μας εnτpe - τα, θu yίνεται ουμμα.
φορμή την συμηλrpuση ψε να αφήσουμε niou xος μος
του ενος εκατομμυρίου ουτή την nερnέtεια . Α.
Από χθες η Ήπειρος είναι
Χωρισμένη σε κόκκινο και βαθύ κόκκινο
Χωρισμένη σε κόκανο και βα0ύ
θετικές οι εξελίξεις
| Για τους εμβολιασμούς στην Πρέβεζα
|κόονο χρμα είναι η Hnεpoς a .
| n x0ες 4 Μαρτίου μέχρι και την
Τρίτn 15 Μαρτου , onως και η uno .
honn ΕΛnάδα, μετά τα νέα μέτρα
oετικές είναι ο, εξεn nou ανακοίνωσε την Τετάρτη οΥ.
ξεις για τους εμβοδια.
ος anό uιs 14 Μοpτίou
ονοίγει και δεύτερη εμβο
σοκομείο με το εμβόο
της Phizer yα τς πλικίες|
75 ετuν και άνω
Ποιά δημοκρατίία θέλουμε επιτέλους"
Αρθρο της Ντόρας Μπακογιάννη
ΣΥΝΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑΡΑ
Ακόμα
και στα βασικά υστερεί . .
ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ (1)
Έχουμε χάσει το μέτρημα των ετν
στές στην πόλη της Πρέβεζας ,
1.0 δμοσισγρόφος κ Παναγτατο να βάλει να στπν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ . . . .
την επστολή του Πo στολή , σε φος και φθείς ακούγοντας τον
ΝΗ συκ 27/11/17 "Με
βίνει EΝΑΙ ΜΗ ΔΙΑN- Totnpa με noιόopon
Δεσμύεται και ξαναδεσμεύεται η Δηδαμε φως toν εvάμση nrpiου χρόνο
ou έχεi αναλάβει tον Δήμο ο Νίκος Γε-