Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής - Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στιλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος (1974)
Αρ. φύλλου 6880-12.306
0,50 ε
Σύμφωνα με τα νέα μέτρα
Ανοίγει ο δρόμος
της μεταφοράς
Διαφωνία
των δημάρχων
της ΠΕΔ-ΑΜΘ
για το νέο
επερχόμενο
εκλογικό νόμο
σελ υη
Από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής
Πρόσληψη ατόμου
μερικής απα σχόλη σης
στο πλαίσιο
Τι αλλάζει
στις κόκκινες
περιοχές όπως
η Π.Ε. Δράμας
του ΚΔΑΠ-Μ ΕΑ
από τη ΔΕΚΠΟΤΑ
προς το Δήμο Δράμας
του προγράμματος
Διάσωση και
Προσφορά Τροφίμωνν
Δεκαπέντε άτομα προτίθεται
να προσλάβει ο Δήμος Δράμας
στην ηλικια κή ομάδα 55-67
Μεγάλη σύσκεψη για τον τουρισμό στο Ν. Δράμας με Περιφέρεια και υφ. Τουρισμού
Σε πρτο πλάνο ο εναλλακτικός,
περιπατητικός και περιβαλλοντικός
ιός στην Π.Ε. Δράμας
Ατημα του Δ Δράμας να ενταχθεί στο πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους
M. Τάσσου: Τα 15 άτομα θα καλύψουν κενές θέσεις σε
διάφορες υπηρεσίες για 1+1 χρόνο
Δηλσεις του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της ΑΜΘ στον Π.Τ
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΚΑΠΕΝΤΑ άτομα
πρoτίθεται να προσΑει ο Δήμος Δράπροκειμένου να
καλύψει διάφορες κενές
θέσεις στις υπηρεσίες του,
μέσω του προγράμματος
για μακροχρόνια άνεργους , στις ηλιακές ομά
δες 55-67.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα βρίσκεται
ήδη σε υλοποίηση
από τον ΟΑΕΔ και
έχει ανοίξει για
πρτα φορά , στε.
να μπορέουν να
ενταχθούν Νομικά
Πρόσωπα καθς
και ΟΤΑ σε όλη τη
χρα , όπως ο
Δήμος Δράμας .
Πιο συγκεκρμένα ,
ο Δήμος Δράμας κατέ θεσε τη δική του 2020 κα την 1η Μαρτίου κατέθεσε την α αίτηση την περασμένη Δευτέρα 1 Μαp - τησn του , προκειμένου να ζητήσει 15
ίου και ζητάει να ενταχθεί στο πρό άτομα για να καλύψουν διάφορες κενές
γοαμμα αuτό, προκεμένου να μπορέσει eέσεις-.
να προσλάβει 15 άτομα.
Σε δηλσεις του στον "Πρωνό Τύπο , ψουν &άφορα κενά σε διάφορες υπηρε
ο ανιδήμαρχος Προγραμματισμού και
Δοητικν Υπηρεσιν κ . Μιχάλης Τάσ - Δακητνές Υπηρεσίες , την Υπηρεσία Κασου , επισημαίνει ότι είναι η
πρτη φορά που ο ΟΑΕΛ αναίγει
το συγκεκριμένο πρόγραμμα για
τα Νομικά Πρόσωπα και τους
ΟΤΑ για μακροχρόνια ανέργους
της ηλιακής ομάδας 5567
ετν. .
Όπως εξηγεί ο κ . Τάσσου , ο
Δήμος ξεκάνησε τις απαραίτητες
ενέργειες για να ενταχθεί στο
πρόγραμμα αυτό από τα τέλη του
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ
ωσε ότι "ουσιαστικά , ο στόχος της
κουβέντας ήταν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθεας που κάνει η
Περιφέρεα ΑΜΟ για την ανάπτυξη
των εναλλακτικν μορφν τουρισμού. Και όταν μιλά με για εναλλακτΗ
κές μορφές τουρισμού, κάνουμε λόγο
Vπικός βουλευτής Δράμας κ . Μπιλούχος, ο οκ Αθανόσιος Τσνης aυτόν που έχουμε συνηθίσει Πράε.
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΓΑΛΗ σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεΟκ Μχάλης Τάσσου
ψης για τον τουρισμό στο Νομό ΔράΤμας , πραγματοποήθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Τετάρτης 4
Μαρτίου . Στη σύσκεψη συμμετείe η υφυπουργός Τουρισμού κα . Ζαχαράκη , ο κυβερΣύμφωνα με τον ίδιο , α 15 θα καλύγια ένα διαφορετικό τουρισμό α'
θεματικός αντιπερpερειάρχης Τουρισμού της
Αν. Μακεδοίας- Θράκης κ . Τσνης, ο αντατεριφερειάρ - ται για τον τουρισμό εμπειρίας , όπου ο τουρίστας θα
Χης Δράμας κ . Παπαδόπουλος , οι δήμαρχοι της Π.Ε
σίες του Δήμου Δράμας , όπως
έρθει με την ακογένειά του και θα απαλαύσει το περθαριότητας το Πράσνο , τις Τεχνικές Δράμας κ.κ. Δράμας-Μαμσάκος Δοξάτου-Ζoκερίδης βάλλον, πς τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις , την κουλΥπηρεσε ς και Υπηρεσίας Φύλαξης και
τη Δεύθυνση Αθλητισμού . Και όπως επισημαίνει μάλιστα ο ίδιος, "για τις προσλήψες αυτές , λάβαμε υπόψη την
υποστελέχωση των υπηρεσιν και τις pκός Σύλλογος , εκπρόσωποι των οινοποιν και άλλοι
ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο χρόνο στο Δήμο Δράμας
Οι συμβάσεις αυτές θα είναι για ένα 1
συν ένα χρόνο , εντα άτομα πρστείνον - Ι του Ν. Δράμας ο καθένας από την πλευρά του Πρό - μας -.
ται από τον ΟΑΕΔ. Για παράδειγμα, ανάλογα με την ειδοκότητα που θέλει ο
Δήμος Δράμας να καλύψει, ο ΟΑΕΔ ποτείνει τα δέκα για παράδεγμα άτομα, τα
ατοία έχουν το μεγαλύτερο χρόνο ανεργίας , από αυτά που εναι καταγεγραμ
μένα και καταχωρημένα στης λίστες του
Οργανσμού, και δεν μπορούν να γίνουν
ατήσεις από άτομα που δεν είναι στις λίστες του ΟΑΕΔ
κ Νευροκοπίου-Κυρακίδης , Παρανεστίου- Καγιάο - τούρα , τα ήθη και τα έθιμα του τόπου . Κάτι το οποίο
Υλου και Προσοτσάνης-Αθανασιάδης Στη σύσκεψη αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για όλη την Περφ
συμμετείχαν επίσης και φορείς της Δράμας όπως το ρεια και για το Νομό Δράμας . Μ αυπόν τον τρόπο, θα
Επιμελητήριο, η Ενωση Ξενοδόχων Ν. Δράμας , ο Εμπο - ξεφύγουμε από τον μαζκό τουρισμό που είχαμε συνηΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
θίσει μέχρι τρα Εναι κάτι που νομίζω ότι θα μας ευ Όπως σημείωσε σε δηλσεις του στον -nT> οαντ - νοήσει μετά την Covid εποχή , όπου ο τουρίστας θα
περφερεκάρχης Δράμας κ . Παπαδάπουλος, "στα πλαί - αισθάνεται πιο άνετος και ασφαλής υγειονομικά , στο να
σα της συζήτησης, βάλαμε την τουριστική διαχείριση πάρει το αυτοκίνητό του και να επισκεφθεί την περοχή
ταση δεκή μου ήταν να τοποθετηθεί ένας άθρωπος για
όλο το Νομό, με ένα συναλικό πακέτο. Όλος ο Νομός αυξήσουμε τις τουριστικές δραστηριότητες της περοθα πρέπει να μπει κάτω από μα ομπρέλα. Και πρότενα χής , εκμεταλλευόμενοι
τελικά , καθς υπάρχουν και 3 χρηματοδοτήσας μέσω ματα και να εκμεταλλευτούμε και τους 12 μήνες του
του LEADER, να αναλάβει ο δήμαρχος Δράμας κ . Μαμ - χρόνου , χωρίς να βασιζόμαστε στον ήλιο, στη θάλασσα
σάκος υπεύθυνος για όλο το Νομό ΌΠως είναι γνωστό , που έχουν άλλες περιοχέςο κ. Μαμσάκος είναι υπεύθυνος τουρισμού της ΚΕΔΕ Διαπεριφερειακή συνεργασία
για όλη την Ελλάδα .
Τσνης: Εναλλακτικός τουρισμός
Πρωνός Τύπος, μλησε επίσης με το θεματικό αν- σπάθεα αυτή έχουμε κοντά μας το Υπουργεία
uπερpερεάρχη Τουρισμού κ. Τσνη, ο οποίος σημείΌπως επισημαίνει ο κ Τσνης , "στόχος μας είναι να
συγκρακά της πλεονεκτήο
Οκ. Τονης αναφέρεται ακόμα στη συνεργασία του
Υπουργείου Τουρισμού και επισημαίνει ότι , "στην προΠΡΩΝΟΣ
| σελ4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη |
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 6977422 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα