Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Δύο τραυματίες σε τροχαίο
στη Σκούρα
Αναβαθμίζεται το δημοτικό
| κτήριο Νεάπολης
Αναστολή αρκετν
αθλητικν δραστηριοτήτων
> σελ 8 έως 15 Μαρτίου > σελ. 15
> σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 60721 Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Πάλι με ραντεβούπαράδοση εκτός
το λιανεμπόριο
στη Λακωνία
Κυριαρχούν με διαφορά τα πετρελαιοειδή και ακολουθούν τα τρόφιμα
Πτση των εξαγωγν
της Πελοποννήσου
ΤροΠοποιήθηκε για μία
ακόμα φορά το καθεστς
λειτουργίας επιχειρήσεων
του λιανεμnoρίου στη Λακωνία , η onοία εντάχθηκε σε
"κόκκινο επίπεδο κινδύνου
για τον κορωνοϊό όπως η
Η χαρτογράφηση της δραστηριότητας για το διάστημα 2018-2019
πλειοψηφία των Περιοχν
Σημαντική μείωση σε Ποσo- λάδος (ΣΕΒΕ) με τίλο-Χαρτο- κής κοινότητας το 2019 , καθς σκολούθησαν και οι εισαγωστό 13,8% κατέγραψαν οι εξα - γράφηση της εξαγωγικής δρα-οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά γές , οι οποίες διαμορφθηκαν
της χρας Υπενθυμίζεται
Πως κατοργήθηκε το επί σε 54,2 δις ευρ, αυξημένες
πεδο επτήρησης [Ποpτοκαλ
Πελοποννήσου στο διάστημα Περιφέρεια- Για ακόμη μία συγκριτικά με το 2018 και δια - κατά 2,7% , δηλαδή 1,4 δις
2018-2019, με αnοτέλεσμα να χρονιά, το ΙΕΕΣ κατάρτισε την μορφθηκαν στο nοσό των ευρ συγκριτικά με το 2018, με
υποχωρήσει στην 3η θέση της εν λόγω μελέτη για το διάστημα 33,4 δις ευρ . Παράλληλα , αποτέλεσμα το εμπορικό έλσχετικής λίστας Τα Παροπάνω 2015-2019, από την οποίa προ - Βελτιθηκε η εξαγωγική επi - λειμμα να διευρυνθεί περαι κατέγραψεη μελέτη του Ινστι - έκυψον σημαντικά συμπερά- δοση [εξαγωγές αγαθν ως % τέρω και από 19,7 δις ευρ το
τούτου Εξαγωγικν Ερευνν σματα .
και ΣΠουδν (ΙEΕΣ) του Συνδέ - Ακόμη ένα ρεκόρ ηροστέθηκε 17,9% το 2018 ανήλθε σε 18,2% δις ευρ το 2019.
σμου Εξαγωγέων Βορείου Ελ - στα επιτεύγματα της εξαγωγι- το 2019. Αντίστοιχη noρεία
και ισχύουν Πλέον το επ Πεδο αυξημένου κινδύνου
(κόκκινο) και το επίπεδο
Πολύ αυξημένου κινδύνου
[Βαθύ κόκκινο) .
Έτσι , από χθες Πέμπτη 4/3
έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου στη Λακωνία επανήλθε
ΑΕΠ) της χρας καθς από 2018 να διαμορφωθεί σε 20,8
συνέχεια σελ 8
Αφιέρωμα του ΛΤ
το σύστημα click in shop
[ραντεΒού στο κατάστημα
Μια αδελφοποίηση
υπό το ιστορικό Πρίσμα
| του Βρασίδα
αυστηρς για επιχειρήσεις
ένδυσης και υπόδησης και
για Βιβλιοχαριοπωλεία .
Τα υπόλοιηα καταστήμαα
λιανεμπορίου θα λειτουργούν μόνο με το σύστημα
click away (naράδοση στην
είσοδο) .
Τα κομμωτήρια , κέντρα αισθητικής και διαιτολογίας
μπορούν να λειτουργούν με
Το έναυσμα είχε δοθεί με τον αγνα Σπάρτα-Δράμαν το 2014
Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια επίκεντρο τον ιδιοφυή και ήρωα nεία συμμετείχαν μαθητές και
όριο 4 άτομα μέχρι 100 τμ
κατόπιν ραντεβού , Anαyooπό εκείνο το τετραήμερο ταξίδι του Πελοηοννησιακού Πολέεκπαιδευτικοί από το 1ο Λύκειο
στην Μακεδονία και την αδελ- μου , τον Σπαρτιάτη Στρατηγό ΣΠάρτης , το 1ο ΕΠΑΛ ΣΠάρτης ,
φοnοίηση μεταξύ των ιστορι - Βρασίδα. Το ημερολόγιο έγραφε το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης
Σπάρτης , τότε Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 .
Στη σηαρτιατική αντιπροσωρευεται η αναμονή ηελατν
Δήμων
Αμφίπολης και Παγγαίου , με
και το Λύκειο Καστορείου .
συνέχεια σελ 9
στον χρο.
ουνέχεια σελ 7
Β1lakonikOs.gr
Γιατί εμμένουμε στην
άγονη αυτομεμψία
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
του Χρήστου Πανναρά
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα