Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh5
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Εος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.018
Σελίδα9)
Σελίδα 24
Μεμικρή συμμετοχή η τηλεδιάσκεψ.
Καθίζηση στηνπαρολία Ιεράπετρας της ΕΠΣΛασιθίουμετα σωματεία. Το νέο νη πιαγωγείο
μπορεί να ανεγερθεί δίπλα
στο νέο βρεφονηπιακό
σταθμό Αγ. Νικολάου
Οι αλλαγές
στους κωδικούς μετακίνησης
Π επτρέπεται και Τι απαγορεύεται με τα νέα μέτρα
Σελίδα 5
. Συζήτηση
για την Υγεία
στη Σητεία
να διαπιστνεται η επάρ- αφορά αποκλειστικά d - κάθε περίπτωση , να επι κεια της κατ εξαίρεση σκηση με τα πόδια ή με
μετακίνησης για τους Πο- ποδήλατο, χωρίς να ε .
λίτες.
Οπως διευκρινίζει , μι - στέλνει μήνυμα και να με.
δεικνύουν οι ενδιαφερό .
μενοι αποδεικνύοντας το
nιτρέπεται κάποιος να λόγο μετακίνησής τους
είναι nx τα έγγραφα για
ταφέρει πx με το αυτοκί - τα φάρμακα πoυ πηγαίνει
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
Αρκετές είναι οι αποpίες και τα εύλογα ε.
ρωτήματα των Πολιτν λντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ a
σχετικά με τα νέα μέτρα Διoικητης του μηματος νητο το ποδήλατό του για κάποιος σε έναν συγγενή
που ανακοινθηκαν το aπόγευμα της Τρίτης από Πέτρος Ζερβάκης., ο πε - σμένο μέρος ή να πηγαί
τον υφυπουργό Πολτικής Ρiορισμος των 2 χιλιομέ-νει με το αυτοκίνητο n .
Προστασίας Νίκο Χαρδα
ια ακόμη μία φορά κα ταστηματάρχες , πολίτες
ελεγκτικές αρχές , φορείς
περίμεναν αγωνιωδς .
χρι τελευταία στιγμή το
σχετικό ΦΕΚ για να μποΡέσουν να δουν πς θα
κινηθούν , πς θα δουλέ ψουν και πς Βα ελέγ ξουν , εν αρκετά είναι
και τα κενά και τα ερω .
τήματα πoυ προκύπτουν
από τις αλλαγές που ανα
κοινθηκαν στα sms και
στους κωδικούς μετακίνη.
σης στο 13033
Υπενθυμίζεται πως και 3. ισχύουν για μετασύμφωνα με όσα ανακοι - κίνηση εκτός Δήμων και
νθηκαν:
Στο SMS 2 για μετακί - Δημου
Μηση για προμήθεια βασ κν αγαθν, αλλά και στο ένας κάτοικος σε Κρι - θς και για μεταφορά συ- συνωστισμού-κίνηση a.
SMS 3 όσον αφορά στο τσά . Κρούστα , Νεάπολη ζύγου ή συγγενούς πρ-τομικά ή έως τρία άτομα
σκέλος των τραπεζν , η κλη θελήσει επιτρέπεται
μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο εντός του έλθει για προμήθεια β οικείου δήμου ή σε από - σικν αγαθν ή για να τική ανάγκη , ή συνοδεία
σταση ως 2 χιλιόμετρα πληρσει υποχρεσεις μαθητού στο σχολείο βέβαια, πεζή ή με ποδήαπό την οικία .
Για το SMS 6 Πou αφορά στην άθληση , αυτή
θα γίνεται αnοκλειστικά σε έναν οικισμό στα όρια
και μόνο πεζή ή με ποδ - του Αγίου Νικολάου , από Ζερβάκη, η μετάβαση Περιφερειακής Ενότητας
λατο. Δεν θα μπορεί δηλαδή να στείλει κωδικό πετρας βρίσκεται σε από - Νομού και όχι εκτός των πεδο αυξημένου κινδύνου
6 κανείς σε όλη την Ελ.
λάδα για να μεταβεί για τότε μπορεί να μεταβεί ρικά με τα έγγραφα ποu σεις μεταξύ Περιφερεια .
άσκηση με το αυτοκίνητο
ή τη μοτοσυκλέτα
Στη μετακίνηση 4 τα ε.
λεγκτικά όργανα θα Πρέ - σπίτι του
πει να ζητάνε επιπλέον
αποδεικτικά προκειμένου αφορά σωματική άσκηση αυτό που θα πρέπει, σε νένωση οικογενειν.
Σελίδο 1
Τροχαίας Αγίου Νικολάου να αθληθεί σε απομακρυ - του που τα χρειάζεται .
Πς θα αναπτυχθεί
ο Δήμος Αγίου Νικολάου
Οι προβλέψεις
Σημεινεται. ότι γα
την μετακίνηση για λογους υγείας .μετάβαση
δηλαδή σε φαρμακείο , ε .
πίσκεψη στον γιατρό ή
μετάβαση σε νοσοκομείο
ή κέντρο υγείας , εφόσον
αυτό συνιστάται μετά
από σχετική επικοινωνία
- εξακολουθεί να απο στέλλεται sms με τον κω δικό 1.
μετου Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2020-2023
Επιτρέπεται
η άσκηση
σε παραλίες κλπ;
Στο ερωτημα εάν εni
τρέπεται η σωματική άσκηση σε παραλίες , παραλιακούς δρόμους κλπ
Σελίδα 13
τρων για τους κωδικούς μέχρι το Καθαρό για να ο κ. Ζερβάκης απαντά
τρέξει εκεί.
Γα τον κωδικό και την πει κάποια τέτοια αna πως το ΦΕΚ δεν προβλέ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
όχι εντός των ορίων του μετάβαση για παροχή βο Υόρευση, με τον ίδιο , σε
ήθειας σε ανθρπους nou κάθε περίπτωση . να συστήνει την αποφυγή του
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Εάν, για παράδειγμα , βρίσκονται σε ανάγκη, κα SUPER ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗΗ
ΣΟΥΠΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 500-1000 ΓΡ
| HΥΖΗΘΡΑ ΕΙΝΗ ΚΡΗΤΗΣ
. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΖΥΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤ 599 ΚΙΛΟ
| ΜΠΥΡΕΣ ΡILLS 12AΔΑ 330Μ
| ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΤ 1000-2000Ρ
| ΚΡΑΣΙ ΒΟΡΙΖΑΝΑΚΗΣ SLT
( ΑΕΥΚΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟ -ΡΟΖΕ- ΡΕΤΣΙΝΑ)
του βαθμού από και προς και την τήρηση των απα .
τον τόπο εργασίας τους , τούμενων αποστάσεων
εφόσον υφίσταται σχενα στείλει μήνυμα και να
( 1.5 μέτρου ).
Η σωματική άσκηση,
5,994/ΣΥΣΚ
6,796/ΚΙΛΟ
σε τράπεζα ή υπηρεσίες απ γονέα ή κηδεμόνα , α-λατο, επιτρέπεται , όπως
στον Αγιο Νικόλαο
Εάν κάποιος πχ μένει κωδικό 4.
ποστέλλεται SMS με τον επισημαίνει ο κ . Ζερβά κης , αυστηρά για τα όρια
του Δήμου και όχι εκτός
Σύμφωνα με τον κ.
ΓΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΤΤΙ
τον οποίο ο Δήμος Ιερά . αυτή επιτρέπεται εντός
Αλλωστε , και στο επ ΔΙΑΝΟ ΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00MM
σταση έως 2 χιλιόμετρα , ορίων του , εν αναφο - οι υπερτοπικές μετακινήΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΛΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ACED0OK tek
www.facebook.com/Onωρonuλείο Μυλωνάκης
εκεί αφού θα τηρούνται θα πρέπει κάποιος να φέ - κν Ενοτήτων απαγορεύ .
τα όρια της επιτρεπόμε - ρει μαζί του για να δικαι
νης απόστασης από το ολογήσει τη μετακίνηση , γους υγείας , επαγγελμαονται , με εξαίρεση : λόακόμη αναμένονται σχετι τικούς λόγους, επιστροφή
Φρέσκα φΡρύτα και λαχανικά
Πληση λιανική -χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ. ΤΗΛ. 2041021711
Για τον κωδικό 6 nou κές διευκρινίσεις Ωστόσο στη μόνιμη κατοικία , επ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα