Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 05.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7559
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 2197 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο
ΟΑΕΔ:
Βορείου Ελλάδος
Προβλήματα ρευστότητας εκτιμάται ότι Θα δημιουργήσουν συνολικές ανάγκες ε16 δισ.
Ρευστότητα 16 δισ.
01 Ελληνικές εταιρείες Το 2021
Τσιμπημένα
τα επιτόκια
στα νέα
δάνεια τον
Ιανουάριο
Με Την Πανδημία να εξακολουθ να πλήπει την ελληνική (και παγκόσμα) οκονομία, το 2021
αναμένεται ως έα έτος στδιακής ανάκαμψης της οικΟνομικής δραστηρότητας, μετά από μα
Πρωτόγνωρη διαταραχή ιστορικν διαστάσευων
Σε αυτό το Πλαίσιο, η νέα μελέτη της Δεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης Της Εθνικής Τρίπε
ζαςΕΤΕ +2,10% εστάζει στη διάγωση τον αναγκν χρηματοδότησης που η Πανδημία δημουργεί στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα, καθς και στς διαθέστιμες επλογές κάλυψής τους
Η Πορεία των Πωλήσεων των
ελληνικν επιχειρήσεων το
2021 αποτελεί Το Πρτο θεμε
λιδες μέρος της προσέγγισης.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας,
τ 2021 αναμένεται να αποτελέ
σει έτος ανάκαμψης των πωλή.
σεων (της τάξης του +8%), επ
Τρέποντας την ανάκτηση άνο
του 50% των απωλεν του
Εn. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στην εισαγωγή
των νεν μετοχν της Premia στο ΧΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠτροπής προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη
Κεφαλαιαγοράς
905η/03.03.2021 συνεδρίασή του ενέκρι- 18.204. 903 νέων κοινν, άυλων , ονομανε το Περιεχόμενο του ενημερωτικού στικν, μετά Ψήφου μετοχν που Προήδελτίου
την αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνν
Η Ευράπη απέρει
μήνες από το
Τιστοποιητικό
εταιρίας