Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

ΜΑΡΤΙΟΥ
2021

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5673

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΤΑΘΕΡΑ…ΨΗΛΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 2.219 ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

100+2 νέα κρούσµατα
στην Αχαΐα και χθες
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ…»

Πάνω
από 1.000.000
εµβολιασµοί
ΣΕΛ. 4

«ΚΩ∆ΩΝΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Πανεπιστήµιο
χωρίς…
καθαρίστριες
ΣΕΛ. 6

ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
ΣΤΗ ∆ΥΤIKH ΕΛΛΑ∆Α

22 τροχαία
εν µέσω
lockdown!

449 ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 35 ΑΚΟΜΑ ΘΑΝΑΤΟΙ
144 ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΕΛ. 3

ΟΙ ΜΟΝΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΕΡ∆ΙΣΑΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Α∆ΜΗΕ

Στον αέρα

οι... πυλώνες ρεύµατος
Εκδόθηκε η απόφαση του Πρωτοδικείου
Καλαβρύτων, η οποία απαγορεύει προσωρινά την
εγκατάσταση «στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
ΚΥΤ Πάτρας – ΚΥΤ Μεγαλόπολης, των µε
αριθµούς 146 και 147 πυλώνων στήριξης της
εναέριας γραµµής µεταφοράς ενέργειας, στον
περιβάλλοντα χώρο της Ι.Μ. Αγίων Θεοδώρων
Αροανίας, κατά τρόπο που να προκαλεί αισθητική
βλάβη στο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της»
∆ίνεται 60 ηµέρες προθεσµία
στον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή Ενέργειας για την
άσκηση τακτικής αγωγής
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΡΙΧΤΕΡ

Σε αναστολή
1,7 εκατοµµύρια
εργαζόµενοι !

Και του χρόνου... όπως πριν έναν χρόνο!

Ξεκίνησε
η αποτίµηση
των ζηµιών

ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 10-11

ΣΕΛ. 18

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ: ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΜΕΙΝΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ

ΣΕΛ. 21-26

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΗΣ Γ’ EΘΝΙΚΗΣ

Σφύριξαν λήξη...
πριν από την έναρξη
• ΝΟΡΑ ∆ΡΑΚΟΥ: «ΛΟΥΚEΤΟ ΧΩΡIΣ ΝOΗΜΑ»