Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

16oC, 20:00

€0.80

11oC - Υγρασία 69%-100% - Άνεμοι: Α-Ν 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:08 - Δύση ηλίου: 18:36

É cant breath

Είναι γεγονός ότι, ευκαιρίας δοθείσης, η κυβέρνηση φέρνει τους δημοκρατικούς κανόνες στα μέτρα της. Ούτε
πρωτότυπο είναι ούτε ελληνικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί και νάναι ανεκτό. Αν και δω που τα λέμε, η
απίσχναση της Δημοκρατίας περνάει μπροστά από την απαθή συμπεριφορά του λαϊκού παράγοντα, παρά τις αντιδράσεις πολύ λίγων. Αντιδράσεις που ενώ δεν επιβεβαιώνουν τις απόψεις τους δεν επηρεάζεται εντέλει και η αντιδημοκρατική διολίσθηση. Απλώς (;) υπογραμμίζεται, καταναλωνόμενη στη μαζική επικοινωνία. Τα αρνητικά παραδείγματα πολλά, από τις κοπτάτσιες Θεοδωρικάκου στην αυτοδιοίκηση που συνεχίζονται, έως τη διοίκηση των δυνάμεων καταστολής από τον Χρυσοχοΐδη. Η απειλή της επιδημίας εργαλειοποιήθηκε σε πλείστες όσες περιπτώσεις για τη νομιμοποίηση αντιδημοκρατικών αυθαιρεσιών. 3»

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5310

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΙΑ 15 ΜΕΡΕΣ

ÅðéóôñïöÞ click away & click inside

ÙñÜñéá, êßíçóç
êáé áðïóôÜóåéò
ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύμφωνα με τα νέα
μέτρα του lockdown και τον επικαιροποιημένο υγειονομικό χάρτη της χώρας, οι επιχειρήσεις
λιανεμπορίου θα λειτουργούν μόνο με τη διαδικασία click away,
δηλαδή της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή εκτός καταστήματος.
ΣΕΛΙΔΑ

7»

Ïêôþ ôá íÝá
êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá 6»
Óå ÊÝñêõñá
êáé Èåóðñùôßá ç
âñåôáíéêÞ ìåôÜëëáîç
ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Το μεσιτικό γραφείο "ΠΡΟΤΑΣΗ" λόγω της ξαφνικής απώλειας της Δήμητρας Αργιανά, θα μείνει κλειστό για λίγες
μέρες και θα επαναλειτουργήσει σύντομα στον ίδιο χώρο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6949271495 - 6942797163
Διεύθυνση:
Σπ. Κοντομάρη 12, Κέρκυρα

Óôïí ÐáíôïêñÜôïñá ç ÐõñïóâåóôéêÞ
ðñïåôïéìáóßá ãéá ôï êáëïêáßñé

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επιτόπια αυτοψία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου έκανε την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 στον ορεινό όγκο του Παντοκράτορα, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. 4»

Ï äÞìáñ÷ïò Ðþðïôáò
óôï ÅëëáäéóôÜí
Êïëïêïôñùíßôóé »
5

ÑïõóöÝôéá óå ÐåñéöÝñåéá
êáé ÄÞìïõò, êáôáããÝëëïõí
ÓÕÑÉÆÁ êáé ÊÉÍÁË »
8

Ç èÝóç ôïõ ÔÅÅ (ÔÊ) ãéá ôçí áíÜñôçóç ôùí Äáóéêþí ÷áñôþí 9»

Ï Ì. Ìé÷áëüðïõëïò åðáíÞëèå ùò
áñ÷éìïõóéêüò ôçò Ö.Å. Êáðïäßóôñéáò 12»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα