Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
35 νεκροί
449 διασωλην ωμένοι
2219 νέα κρούσματα
ΚΑΘΗΜΕΡLNΗ.
ΤΗ ΣΦ6ΡΑΚΗΣ
Καμία αντίδραση
στην Ξάνθη
18 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
Διαμαρτυρία Φορέων της Ροδόπης για την ένταξη
της περιοχής τους στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου
. 2 στην ΠΕ Δράμες
7στην ΠΕ Καβάλας
2 στην ΠΕ Ξάνθης
4 στην ΠΕ Ροδόπης
πιστολή προς Εμπορικν Σωματείων
τον Υφυπουργό Ροδόπης Ανέστης Βa Πολιτικής Προ - φειάδης και η Πρόε.
στασίας και Διαχείρι δρος του Εμπορικού
σης Κρίσεων κ . Νίκο Συλλόγου Κομοτηνής
Χαρδαλια απέστειλαν Κική Κωνσταντνίδου)
Φορείς της Ροδόπης διαμαρτυρόμενοι για
ο Δήμαρχος Κομοτη- την ένταξη του Νομού
νής Ιωάννης Γκαρά - Ροδόπης με το ΦΕΚ
νης ο Βουλευτής Ρο
δόπης του ΣΥΡΙΖΑ νου κινδύνου.
Δημήτρης Χαρίτου , ο
Βουλευτής Ροδόπης
του Κινήματος Αλλα - όπως τονίζεται στην των , με 41 κρούσματα λογική αιτιολόγηση
γής Ιλχάν Αχμέτ , ο επιστολή , προκάλε - συνολικά και κατανο - και ζητά από τον Υφu.
Πρόεδρος του Εμπο- σε τη δυσαρεσκεια μή από 0 έως 5 ημε . noupγό να λάβει άμε .
ρικού και Βιομηχανι- σύσσωμων των δη. ρησίως, εικόνα nou σα πρωτοβουλία και
κού Επιμελητηρίου μοτν και των θεσμι - συνεχίζεται και τον να αποκαταστήσει την
Ροδόπης Νίκος Αγγε - κν φορέων
λίδης, ο Πρόεδρος
του Επαγγελματικού
και Βιοτεχνικού Επιμε - τηνής επισημαίνει , ότι λνει, ότι διαφωνεί ριότητας στη λευκή ,
λητηρίου Ροδόπης ο Νομός Ροδόπης τον κατηγορηματικά με όπως την χαρακτηρί
Αντνης Γραβάνης , ο μήνα Φεβρουάριο την εφαρμογή των ζει, από κρούσματα
Πρόεδρος της Ομο - αrηκε στους Πιo κα , αυστηρότερων μέ - περιοχή
σπονδίας Επαγγελμα δαρους, ναμους Της τρων στην περιοχή .
τικν Βιοτεχνικν και χρας αno πλευρας χωρίς να υπάρχει η
Απαντήσεις Βουρβουκελη
σε όσα υποστηρζε
0 πρόεδρος
του ΚΕΚ Ξάνθης
στο επίπεδο αυξημέ .
Ένταξη ,
που , υπαρξης κρουσμά . παραμικρή επιδημιοεύρυθμη λειτουργία
Ο κος Γκαράνης της οικονομικής και !
Ο Δημαρχος κομο - στην επιστολή του δη- κοινωνικής δραστη .
μήνα Μάρτ .
Η λειτουργία του Ναμαρχακού ΚΕΚ άνθης ως επιχείρησης που ανίκει στην Πeριφ ρεια διέπεται χυρίαgχα από το νομοθετικό
πλαίσιο και ο απλά από τις επθυμίες τοων
στελεχν της.
Πς βλέπει
τη Δυτική Θράκη!
ο Ερντογάν;
Ο Εμπορικός Σύλλογος
ενημερνει
για τα νέα μέτρα
στην αγορά
Γράφει η Βιβιάνα Τσιούμα
Τα δωρεάν rapid test
στην κεντοική πλατεία
της Ξάνθης
συνεχίζονται
ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!!
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου
Το γκράφντι με την σνοτορόστουη του
του σχολεου μας , εN της οδού Δημοκp
ΣΕΔΙΔΑ 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα