Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
" Θέλουμε λίγα
Ο Γιργος
Αμβροσίου
από τους Πολλούς
σχολιάζει
και όχι ΠΟλλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ 3
ΑP.ΦΥΛΛΟΥ 4908- ΕΤΟΣ 18ο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΠΟΥ 2021
ΠΜΗ 0,50
TΗΛ: 24410 80888
Επανήλθε το click away
Διαδικασία καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό
ή τηλεφωνικό μέσον για αγορά εντός
καταστήματος (click inside)
Βήμα 3
. Έτσι θα
λειτουργεί
από σήΑποστολή στον πελάτη
της ρας προσέλευσης sίτε
με ηλεκτρονικό μήνυμα
είτε με sms!.
μερα n
Καταχρηση
του ραντεβού
aπό την επιχείρηση
αγορά σε
Καρδίτσα
Βήμα 2
απόστασης
2 μέτρων
μεταξύ
πελατν
Ραντεβού
Click Inside
Αναλογία πληθυσμού
ανά τμ 1/25
Βήμα 4
Θεσσαλία
μέου ηλε κτρονικού ή
τηλεφωνκού μέοου
για αγορά
ντός καταστή ματος
Σελ. 7
pressGreece.gr
ξεκινάμε.
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ
για τη Θεσσαλία
Γιργος Αμβροσίου
εκδότης εφημερίδας "Η ΑΛΗΘΕΙΑ"