Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΙΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερή Εφημερίδα mis Hneiρου - 1δρυms Euθ. Τάλλαs- Έτos 940- Αp. Φύλλου 25006-Παρασκευη 5 Μαρίου 2021-0,60 ε
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝA WBC
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
αΠαννενάρα φέρε μας
φέτος το Κύπελλου
Βράζουν με την αναβολή
της επανέναρξης
Η αnοκριά στην Ηπειρο:
άλλοτε και τρα
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
Διαφωνεί
ο Εμπορικός
Η διασπορά των κρουσμάτων στις τρεις από τις τέσσερις Περιφερειακές ενότητες και ο εντοΠισμός
στελεχν με μεταλλάξεις αυξάνουν τα επίπεδα συναγερμού και εντείνουν την ανησυχία
ΥΠΟ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ
Πασυνεnζόμενο κεμπαιγμόν προς
τους μικρούς εμπόραυς κάνει λόγα
μεινοντας πως το νέο lοέdown
κοpίγγει όλα και περισσότερα τη
ΣΕΛΙΑΑ 3
Βλέπει την αεπόμενη
ημέραν
Η ΗΠΕΙΡΟΣ
Ξανά σε λειτουργα
η τρίη Μονάδα
Ειδικν Λομξεων
στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο
Ιωαννίνων Συνολικά
55 νέα κρούσματα
ανακοίνωσε ο
Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας
στην Ηπειρο χθες
Εκ των οποίων τα 33
στην Π.Ε ωαννίνων
την nopouoία mης σε διοργον σεις
του εnάμενου διαστήματος , εφδοον
ΣΕΛΙΔΑ 6
Κάθε Πέμπτ
στον δρόμο
Σε ουνέχεια των κινητοnanσεiν
βρέθηκαν ξονό μπροστά σιό
Hπεlpου xθες, για να διαδηλσαυν
εκνέου ενόνυα οτον νόμο
ΣΕΛΙΔΑ 5
αΚόφτης)
στις αναστολές
συμβάσεων
ΣΕΛΙΔΑ 3
eENΟTΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΝΕΑ ΠΙΑΝΝΕΝΑ
Χωρίς δικαίωμα να θέοουν τους
εργαζομένους τους σε ανοοτολή
ouμβοσης καιό τον μήνα Μάρτιο
50.000 επιΧειρήσεις, καθς τα
ουναρμόδια υπουργεία rpοέβλεψον
την ύπαp η ακόφτην με βάση τον
Προκαλεί για απαντήσεις
στο θέμα των led
Δεν έμεινε ανεκμετόλλευη στό m μεζονα αντιnaλευon n napέμβαση
του δημοικού ουμβούλου ης 6nμοτικής ορχής Γάννη Λυκογργου
μα τον διαγυνισμό της ενεργει ακής αναβύθμισης του αδοφωτισμού ταυ
bήμου lωσνντν
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΘΕΤΕΙ τΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΑΜΟΙΟEAΤΡΑ Ο Β. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Ακύρωση εξετάσεων
λόγω μαζικής αντιγραφής
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παρέμβαση
για Παράταση
των επαγγελματικν
μισθσεων
αnoίoς npoxρncε την ακύρωση των εξετάσευν στο μάθημό του μετό anό διoΑπολύμανση
υπογειοποιημένων
κάδων και εκκλήσεις
pωoης και επαvάληψης της συγκεκριμένη ς εξέτασης , να εκδοθεί αυστηρή ανακοί
νωο npoς τους φαιnέs νο στματήσε ουτ το φανύμενο nou εξευτελίζει την εκ.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα