Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ρήτρες και για αναστολές συμβάσεων εργασίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ1ΡΙΚΗ Μμα a
771234
567140
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.463
Ρήτρες και για αναστολές
C, SCORPIOS
Security Services
21O-8 7Ο427
229 50- 367
WWW.SCORPIOS-SECURITY. GR
συμβάσεωνεργασίας
ισεων ε
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Εθνική Τράπεζα
Έτος ανάκαμψης το 2021
Αυστηρότερο το μέτρο- Περί τις 50.000 επιχειρήσεις τίθενται εκτός ενισχύσεων
Ανάκαμψη διαβλέπει η Εθνική Τράπεζα το
2021, Παρά το γεγονός Πως η Πανδημία εξαλωστε, τα μέτρα στήριξης σταδιακά 2019, ακόμη κι αν είχαν αύξηση τζίρου το 2020
να αποκτήσουν καλύτερη στόχευση,
καθς οι δημοσιονομικές αντοχές
του κρατικού προϋπολογισμού στε δικαιολογείται από το νέο υποκατάστημα. Φυσικά
νεύουν. Ο νέος κόφτης αφορά μόνο για τις επιχειρήσεις Που είναι κλειστές με κρατική
Παλαιές εΠιχειρήσεις που, εν δεν
κολουθεί να πλήττει την ελληνική και διεθνή
Κόφτη με βάση τον τζίρο για πε
ρίπου 50.000 επιχειρήσεις και υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις βάζει
για Πρτη φορά στις αναστολές συμ
βάσεων εργασίας το οικονομικό επ
τελείο, σε μια Προσπάθεια καλύτε
ρης στόχευσης του μέτρου, αλλά και περιορισμού έχουν ανοίξει υποκατάστημα μετά τον Απρίλιο του λεξιμότητας και υποχρεούνται να θέσουν σε ανα του δημοσιονομικού κόστους Που επιφέρει , καθς
συνιστά ένα από τα πλέον δαπανηρά από την αρχή κριτικά με το 2019. Αντίθετα, επιχειρήσεις Που
της Πανδημίας. Διακηρυγμένος στόχος είναι , άλ
οικονομία, έπειτα από μια πρωτόγνωρη διαταραχή ιστορικν διαστάσεων. σελ.9
Μπαίνει κόφτης
και στις αποζημισεις
των ενοικίων
συγκριτικά με το 2019, δεν κόβονται και μπορούν
να δηλσουν αναστολές, καθς n αύξηση τζίρου
Τέσσερις προσφορές
για το Frontier της Εθνικής
σελ.4
εντολή δεν ισχύει κανένα Πρόσθετο κριτήριο επ Σε τέσσερις ανέρχονται οι μη δεσμευτικές
Προσφορές Που δέχθηκε η Εθνική Τράπεζα
για το project Frontier>, ύψους 6,1 δισ .
ευρ. σελ. 13
στολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων
τους, εκτός από αυτούς Που πασχολούνται σε επΠι2019 , Παρουσιάζουν αύξηση τζίρου το 2020 συγ
έχουν ανοίξει υποκατάστημα μετά τον Απρίλη του τρεπόμενες δραστηριότητες. σελ.5
COVID-19
Σοβαρές ζημιές.
από τα 6 Pίxτερ
στην Ελασσόνα
Περισσότερες
περιοχές
σεβαθύ κόκκινον
Τι αλλάζει στις μετακινήσεις
από σήμερα
Συμμετοχή σε κοινοπραξία
Την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομν και λύσεων ICT (Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιν) , για την
υποστήριξη του συνόλου των Πληροφοριακν συστημάτων και εφαρμογν των
Ευρωπαϊκν Οργανισμν, eu-LISA και Frontex, συνολικού ύψους 442 εκατ. ευρ,
ανέλαβε ως μέλος κοινοπραξίας ο Όμιλος
ΟΤΕ. σελ . 13
ΑΘΗΝΑ
ΑTHINA
Ενίσχυση των e-Πωλήσεων
από την Public-MediaMarkt
Τον βηματισμό της στις δύσκολες συνθήκες
της αγοράς εν μέσω Covid-19 επιδικει να
βρει η Public-MediaMarkt έξι μήνες μετά την
ολοκλήρωση της ενοποίησης των δύο εταιρειν και την απαρχή της κοινής τους Πορείας
τον Αύγουστο 2020. Η νέα εταιρεία αναδιαμορφνει την παρουσία της στην ελληνική
αγορά, δίνοντας έμφαση στο ψηφιακό
κανάλι. σελ. 12
Ο Εγκέλαδος χτύπησε τη θεσσαλία
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης
για τα νοσοκομεία της Αττικής
σελ. 16
σελ. 67
Μεσύμβουλο Μόνοηλεκτρονικά
mHill
Intermational
nlamda
Παγνευ
το Σύμφωνο
Σταθερότητας
Η<ΦΡΑΓΗ> ΣΤΑ SMS ΠΛΗΤΤΕΙ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΑΤΚ
οι μεταβιβάσεις
ακινήτωνV
Ι ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΣΧ ΠΑ
ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ>10
και για το 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΟΜΑ
Ελληνικό
Από 1ης Ιουνίου
Ευρωζνη
Μιχάλης
Σακέλλης
σελ.3
Τη Hill International, μία από
τις μεγαλύτερες εταιρείες στο
Ρrgject Management Consulting
Παγκοσμίως, επέλεξε n Lamda
Development, έπειτα από διεθνή
διαγωνισμό, για την Παροχή συμ
βουλευτικν υπηρεσιν διαχεί
ρισης τωνV υποδομν και τη δια
μόρφωση τοπίου στη μεγάλη
ανάπτυξηn στο Ελληνιό. σελ. 12
Μόνο ηλεκτρονικές θα είναι οι μεταβιβάσεις ακινήτων
από την 1n Ιουνίου 2021 και μετά, σύμφωνα με την
απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη
μοσίων Εσόδων, Γιργου Πιτσιλή. Ωστόσο, από τρα Ερχονταυ
μέχρι και την 31η Μαϊου 2021 οι μεταβιβάσεις μποpούν να γίνονται είτε με τον Παραδοσιακό τρόπο αναδρομικά
είτε με την ηλεκτρονική μέθοδο . Οι ηλεκτρονικές
μεταβιβάσεις θα γίνονται μέσα από νέα ψηφιακή και αυξήσεις
Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myProperty, n οnοίa βρίσκεται
στο myproperty.aade.gov.gr. σελ3
Οι κανόνες της δημοσιονομι
κής Πειθαρχίας θα παραμείνοUν σε αναστολή στην Ευρω
ζνη και το 2022, στε να μπ
ρέσουν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν m στήριξη των οικο
νομιν τους, Προκειμένου να
αντιμετωπίσουν με βισιμο
τρόΠο τις επιπτσεις της Παν
δημίας του κορονοϊού. σελ. 2
Επανυπολογισμός
Πρόεδρος
του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας
Στη δυσκολότερη
δεκαετία πλέεμ
ο ακτοπλοϊκός
κλάδος
στις συντάξεις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα