Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Πέμπτη | 4| Μαρτίου 2021
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 15 | Έτος 65ο Ι Αριθμός Φύλλου 2.983
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο πρόεδρος των ξενοδόχων
Καστοριάς εκρράζει την αγωνία
Την απόγνωση που έχουν
περιέλθει οι ασχολούμενοι με την
εστίαση , καθς έουν δεθεί την
μεγαλύτερη πτση του ερου
τους εκφράζειο πρόεδρος το
συλλόγου εστίασης χωρίς α
κρύβει την ανησυχία του . σελ . 3
12-13
ουγχρόνως τονίζει ότι οι ξενοδύχοι
δεν χάνουν την ελπίδα τους , αν
αναδειχθούν και άλλες πηγές
εναλλακτικού τουρισμού . σελ . 9
200 Χ ΡΟΝΙΑ
Δυσαρέσκεια για τη διαχείριση του προγράμματος ενίσχυσης από την Περιφέρεια
ΜΕΤΑΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΛΑΛΑ-2021
Υπόλογοs
χειρισμούς του
ο κ. Κασαπίδns
για τουs pooον
Καστοριανοί διανοούμενοι πρωτοπόροι στον Αγνα
του Εθνους
Γράφει ο Δημήτρης Ιωαννίδης 4
Τσικνοπέμπτη!
Ελένη Κωστοπούλου
Οι σημαντικότερες αρετές
για την ψυχική μας υγεία
ΒΙΠΑ Καστοριάς
Προσπάθεια αξιοποίησης και
προσέλκυσης επενδύσεων στο
επιχειρηματικό πάρκο
ΔήμοςΑργους Ορεστικού
Ομόφωνο κόχιν στην προσπάθεια
αρπαγής των ιαματικν πηγν
Αμμουδάρας
νακοινθηκε από τον Περ φερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας του λέοντος έλαβαν οι γουνοποιητ
κ. Κασατίδη ότι- με προσπά- κές επιχειρήσεις (δικαίως) αφού τ
Μαζί όμως δείνει να έχουν κλει δσει και τα μυαλά ορισμένων που
αρκούνται στους τίτλους και τα α
Αλήθεια είναι πως την μερίδα
1θeιές του είναι αλήθεια- δι - βασικό κριτήριο που ήταν η πτση ματα Κανένας φορέας κανένας
ευρύνθηκε το ύψος του αρχικού προ- του τζρου αποτυπνετα σε όλες πρόεδρος κανένας υπεύθυνος δεν
υπολογισμού από τι 10.000.000 σχεδόν πλην ορισμένων που έμειναν μπόρεσε και ούτε μπορεί να σηκσει
εκτός , κυρίως λόγω του αριθμού ερΘωμάς Ζήκας:
Ο νέος Αστυνομικός διευθυντής Καστοριάς είναι
το πρόσωπο των ημερν
καθς συγκεντρνει πάνω
του πολλά προσόντα .
ευρ στα 40.000.000 ευρ .
Αλήθειο, πως γίνεται συκρόνως γα ζομένων που απασχολούσαν
με την δημοσιοποίηση των αποτελεστις πλάτες του το Τολγο θάν αυτής
της κατάστασης Σε τραγική θέση βρί
σκονται οι περισσότεροι γουνοπαοί
Δυστυχς όμως για άλλη μια
σμάτων της αξιολόγησης να υπάρ - φορά οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις και κανείς δεν κατόφερε να προσδιορί
σελ. 8
χουν χιλιάδες παραπονούμενοι επ- στιγματίστη καν αρνητικά τόσο σε το
χειρηματίες. . d
Ήτιν εξ apής μια ευκαιρία .
πικό όσο και σε περιφερει ακό επίπε
δο. Αλήθεια πότε επιτέλους θα μπο
έμοιαζε με λύση στα μεγάλα και δύ - ρέσει κάποιος να βάλει τα πράγματα ας αλλά και τις ανάγκες κάλυψης των
σει σωστά στο Υπουργείο Ανάπτυξης
παιρά τις επισκέψεις των ειτροσπων
τους τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίσκολα προβλή ματα που βινουν κα - στην θέση τους
θημερινά πλέον όλες οι ειχειρήσεις
μια ένεση ρευστότητας και ταυτό χρονα μια νότι αισιοδοξίας.
Δ6θηκε συνέντευξη Τύπου που έκθεση γούνας στο Μιλάνο . Με την
πραγματικά έμοιαζε με απολογητι-επιστροφή από εκεί και το ξέσπασμα
κή ενημέρωση από τον κ. Κασαπίδη , του κορωνοίού οι επιχειρήσεις του
Δημήτρης Κοσμίδης:
Ο απερχόμενος πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Γούνας
κάνοντας τον απολογισμό
του αναφέρεται στις ποικίλες δράσεις που πραγματο ποιήθηκαν στη θητεία του .
Εδ και ένν χρόνο τα πάντα στον
κλάδο της γούνας κινούνται στον
λειτουργικν δαπανν ενός κλάδου
τουτόσημου με τον τουρισμό.
Οι γουνοποιη τικές ειχειρήσεις
αυτόματο πιλότο, μετά την περσινή έπρεπε να ενταχθούν σ' ένα πρόγpαμμα μόνο για τον κλάδο της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία και μόνο
γι' αυτόν Τι συγκρίνουμε ποια μεγέ
προσπαθούσε μάλιστα να δικαιολο - κλάδου κλείδωσαν και στην πλειονό-θη επιχειρήσεων και ποιες οντότητες
γείται και να απολογείται για όλους τητά τους δεν έχουν επαναλει τουρκαι για όλα .
Τελικά τι συγκρίνουμε, ποια μυαλά σε ποιες θέσεις .
σελ. 3
σελ. 8
Εγκρίθηκαν τα χρήματα για την κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου
σελ. 10