Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ρυτής -Νικόλαος Καραθάνος 1 951-174 * 1ωκτήτρια -Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.305
0,50 ε
Που μπλοκάρει το πρόγραμμα
δειγματοληψίας για την Περιφέρεια
Με απόφοση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας
και του Εκφοβισμού
Ένα ηχηρό μήνυμα
από το 17ο Νηπιαγωγείο
Δράμας οχι στη ΒίαΝαι στη φιλίαΜίλα τρα
Δόξα Δράμας-Χανιά 0-1
Μείωση δημοτικν
τελν σε ευπαθείς
ομάδες του Δήμου
Παρανεστίου
Κολιτσιδάκης:
Μας επηρέα σε
το γρήγορο
γκολ.
Χωρίς δειγματοληψία
λυμάτων η Δράα
για τον κορωνοϊό
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας στον Π.Τ
1 Μιλάνε στον n.Τ ο δήμαρχος Παρανεστίου και ο διευθυντής της Εδρας υnesco στη Δράμα
Μειωμένη στο 30%
η κίνηση στη Δράμα
σε σχέση με το 2020
Σε καλό δρόμο η ένταξη
του Παρθένου Δάσους στα μνημεία
φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας
Στόχος η ένταξη στα μνη μεία φυσικής κληρονομιάς της UNE SCO
Παράταση μέχρι και 31 Μαρτίου για τις χειμερινές εκ.
πτσεις και στη Δράμα
Κανένα νέο από τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή από
την Περιφέρεια ΑΜΘ
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΕ ΠΟΛΥ καλό δρόμο βρίσκε ται το τημα της προσπά-θειας της ένταξης του
Παρθένου Δάσους στην περοχή
Η του Δήμου Παρανεστίου , αρχκά
στην εθνική λίστα των μνημείων
1 φυσικής κληρονομιάς της Ελλά
δρόμος είναι μακρύς και δύ
σβατος
Το πρτο βήμα
0-Πρωνός Τύπος, μίλησε
χθες με το δήμαρχο Παρανεστίου κ . Καγιάογλου , καθς
και με το διευθυντή της
Εδρας UNESCO Con-EECT
στη Δράμακ . Εμανουλούδη.
αΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Του Θανόση Πολυμένη
0ΘΗKE και επίσημα nap .
ταση στις χειμερνές εκ τωσες, μετά από σχn
απόφαση της κυβέρνησης, σύμ φωνα με την οποία θα πάνε μέχρι
και 31 Μαρτίου . Oπως είναι γνω στό, οι χειμερινές εκπτσεις έληγαν στις σημεκνει ότι η εικόνα των εκπτσεων
28 Φεβρουαρίου . Η maράταση δόθηκε με είναι ότι , με τοπου άνοξαν τα καταστήτροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός ματα είχε μα κνητικότητα , την οποία αν
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ . Αδωνις Γε - συγκρίνουμε με την ίδια εποή του 2020,
ωργάδης.
Χαρακτηριστικό στην όλη υπόθεση ότι ήμασταν τελείως κλειστά πριν απ '
εναι ότι , αρκετοί Εμπορικα Σίλλογοι σε αυτό , θεωρείται σημαντική η κνηση αυτή
όλη την Ελλάδα , επισημαίνουν όι επί της για τα καταστήματα . Και να πω εδ ότι , ΓΛoυσης.
ουσίας εναι -δρο άδωρο - , δεδομένου γ' αυτό πέζαμε να ανοίξρυν τα καταστή όι δεν Τpόκεται να ενσχύσει επί της ου - ματα , στε να μπορέσουν να κάνουν κά σίας την υποτονική καταναλωτική διά - ποο τζρο .
θεση και ότι εν μέσωτης καραντίνας που
υπάρχει , η κατανάλωση είναι πολύ χα - περνούσε ο καιρός η κινητικότητα των
γίνει από εδ και.
Ερωτμενος για
το πς δούλεψε η
αγορά ης Δράμας
όλο αυτό το διά στημα, ο κ . Σκουλίδης
Οκ Καγιάογλου
οκ Εμμανουλούδης οoποοι ευγενς δέχτηκαν να
Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2020
από το Δήμο Παρανεστίου σε
συνεργασία με την Έδρα UN Υπάρχουν 3 Παρθένα Δάση ενταγμένα αυτή Πoo σημεο βρισκ
ESCO Cα-EECT
Δράμα , δευθυντής της δικό μας να είναι το τέταρτο και το πρτο της
oπoίας εναι ο καθηγητής του χρας μας
Τμήματος Δασολογίας και
Φυσκού Περβάλλοντος Δρά μας του Δεθνούς Πανεπιστημίου (ΔΠΑΕ , κ . Εμμανου - απάντησαν σχετικά:
ΟΚΑT. Σκουλίδης.
μας εξηήσουν σε
στη Τη στιγμή πακοσμίως , και φιλοδοξούμε το
μαστε σήμερα .
Ζητήσαμε να μας
σχολιάσουν ακριβς
αυτή την πρτη θε
τική ενέργεια και
εναι 30% μεκωμένη , αλλά αν σκεφτούμε
Καγιάογλου:Οπως μας ενημέρωσε αρχικά το Υπ. Πe
Όπως είχε αναφερθεί ο Πρωνός Τπος , στις 18Αυ - ριβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει τμήματα που να
γούστου 2020, μεταξύ του Δήμου και του ΔΙΠΑΕ έχει ασχολούνται με μνημεία φυσικής κληρονομάς και ν'
αυτό μας έχει παραπέμψει στο Υπ. Πολπισμού . Μπορούμε να πούμε πάντως ότι έχει εκφράσει τη θετική και
υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση στε να
Οκ Σκουλίδης το ι ακόμα ότ , όσ0 προχωρήσει το ζήτημα της σύνταξης του φακέλου
Αρχικά ,
στην εθνυή λίστα των μνημείων φυσικής κληρονομάς Εμείς στη συνέχεα κάναμε το ατημα στο Υπ. Πολπκαι στη συνέχεια να προχωρήσει και να αγωνιστεί στε σμού και εφόσοον α τμηματάρχες και συνεργάτες mης
να μπορέσει να ενταχθεί στην παγκόσμα λίστα μνη- υπουργού συνανούν , θα περμένουμε και την σύμφωνη
1 μείων φυσκής κληρονομάς της UNESCO.
Μέχρι στηγμής, το πρτο σημαντικό βήμα που έχει επτευχθεί, είναι η χρηματοδότηση από το Πράσνο Ταμείο Απόφαση (ΚYA) του Υπ. Πολπισμού και του Υn. Πepιβά
προς το Δήμο Παρανεστίου για τη σύνταξη του φακέλου λοντος , για α ανακονωθεί ότι θα πάρουμε την ένταξη.
και αυτό δείχνει ότι η δαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει στε να είμαστε υποψήφοιγα να υποβάλουμε φάκελο
Όπως επισημαίνει μάλιστα ο κ. Εμανουλούδης , ο δευ - προς ένταξη για την UINESC
θυντής της Εδρας UNESCO Con-E-ECT στη Δράμα ο
Παρθένο Δάσος θα πρέπει να ενταχθεί σύμφωνη γνμη του προς το παρόν.
μηλή.
Ναι από τον Εμπορικό Σύλλογο Δράμας συμβαίνει στις εκπτσες . Παρ όλα
Μλντας πάντως χθες στον -n.Τ. ο αυτά Βεωρούμε ότι και με την παράταση ,
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου έχουν ένα κνητρο για να μπορέσουν να
Δράμας κ . Αντνης Σκουλίδης , σημείωσε δουλέψουν α επιχειρήσεις, για να μποότι οι Δραμνοί έμποροι συμμετέχουν ρέσουν οι καταναλωτές να προμηθευστην παράταση των εκπτσεων και τονί - τούν προόντα σε πολύ χαμηλές τμές
ζu ότικπερμένουμε να δούμε τα νέα δε καθς οι ημές εναι εξαιρετικές -.
δομένα με το iockdowη να δούμε τι θα
καταναλωτν μεωνόταν , όπως άλλωστε
γνμη της δια .
Από εκεί και πέρα , θα πάμε σε μια Κοινή Υπουργική
σελ 4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β ' ΜΕΝN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 2521-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωρόριο
Κοθημερινές : 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (Εκτός Τεόρτης
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα