Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ανιχνεύτηκε κορωνοϊός
στα λύματα της Σπάρτης
Πολύ χαμηλό το ιικό φορτίο > σελ . 7
Αυτοψία Βερούτη
στο οδικό δίκτυο της Μάνης
Νσττούτο Σπάρτης αθα συμβάλουμε
στην υλοποίηση του προγράμ > ελ 8| ματος "Διατηρ") > σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 |Ετος 25ο| Αριθμός 6071 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
Διοικητής της 1ης
Στρατιάς Στρατού
ο Μανιάτης Αντ/γος
Π. Δεμέστιχας
Μετά από μια μαραθνια ημέρα έντασης και ταλαιπωρίας
Από τη δομή στο κλειστό
οι μετανάστες
Ο μέχρι Πρότινος διοικητής
της Αντατης Στρατιωτικής
Διοίκησης Εσωτερικού και
Νήσων ΑΣΔΕΝ, Μανιάτης Αν τιστράτηγος Πέτρος Δεμέστι
χας Προήχθη σε διοικητ της
lης Στρατιάς Στρατού , στο
Πλαίσιο των ετήσιων τακτικν
κρίσεων των αξιωματικν
των Ενόηλων Δυνάμεων nou
ξεκίνησαν τη Δευτέρα 13 αnό
το Συμβούλιο Αρχηγν Γενικν ΕΠτελείων [ΣΑΓΕ .
ο Πέτρος Δεμέστιχας γεννή.
θηκε στις 6 Νοεμβρίου 1963
στον Πειραιό , εν έλκει την
καταγωγή του από τον οικισμό
Παγανέα της περιοχής Σκου ταρίου Ανατ. Μάνης
Εισήλθε στη Στρατιωτική
Σχολή Ευεληίδων το 1981 και
αnopoίτησε το 1985 ως Ανθυ Πολοχαγός Πεζικού. Παρακολούθησε
Παραμένουν σε αναμονή εγγράφων για την αποχρησή τους
Ύστερα από στιγμές έντοσης και Προσωρινά, Κι αυτό καθς δεν nouς διαμένοντες στη δομή , στη οκρατικό σκέλος των εγγρά Πολύωρες διαβουλεύσεις Πou κατέστη δυνατή , μέχρι την Τεεξελίκθηκαν την Τετάρτη 3 Μαρ- τάρτη, η ολοκλήρωση της διαδιφορείο στο γυμναστήριο Αν και κής διαμονής λόγω της
τίου , οι 75 μετανάστες-ηρόσφυ- κασίας
γες nou φιλοξενούνταν στη nαραμονής με την nαράλληλη σφέρονται για στέγαση ανθρ - δεν διαθέτει κατάλληλες Παροδομή Σηάρτης [ξενοδοχείο ένταξή τους στο Πρόγραμμα Πων , από τον Δ Σπάρτης χές [όπως κλίνες , θέρμανση
Sparta Inn) τελικά anοxρησαν Helios..
και μεταφέρθηκαν , μετά σπό
Πρόταση του Δ. Σπάρτης , στον των μεταναστν Βρέθηκαν στον και παιδιά θα φιλοξενηθούν στο ξενίας Πou πρέπει να δημιουρ
χρο του κλειστού γυμναστη - χρο του κλειστού κι αφού ενη- κλειστό για λίγες ημέρες μέχρι Yηθούν στην Πόλη.
ρίου όπου και θα διαμείνουν μέρωσαν σχετικά τους υπόλοι - να αnonερατωθεί το γραφει συνέχεια οδηγήθηκαν με λεω - φων . Το γεγονός της αναγκαστι .
εγγράφων οι εγκαταστάσεις ουδόλως Προ - περίστασης - σε έναν χρο Πou
αναφέρθηκε nως ήταν η ύστατη κ.α.) αναδεικνύει την αnouoίa
Προηγουμένως , εκπρόσωηοι λύση κι έτσι άνδρες , γυναίκες anaρaίτητων υnοδομν φιλοσυνέχεια σελ 9
Δεν αλλάζουν ωράριο κυκλοφορίας και λειτουργία λιανεμπορίου στη Λακωνία
Νέα μέτρα από σήμερα
έως 16 Μαρτίου
ηροβλεπόμενα σχολεία του
Πεζικού και των Ειδικν Δυνάμεων . Είναι απόφοιτος του
Σχολείου Υnoβρυχίων Κατα στροφν (ΟΥΚ), του Σχολείου
Ειδικν Δυνάμεων ΗΠΑ, Της
Αντατης Σχολής Πολέμου
ΑΣΠΙ και της Σχολής Εθνικής
Αμυνας (ΣΕΘΑ Είναι απόφo τος του Κέντρου Διηλωματικαι Στρατηγικν
Μελετν CENTRE DE
Διακόπτεται η δια ζσης λειτουργία των λυκείων
Ηνέα μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορωνοίού τα τελευταία
24ρα οδήγησε την κυβέρνηση
σε αυστηροnoinon του lockdown
έως τουλάχιστον, τις 16 Μαρτίου .
Τα νέα μέτρα nou θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα για την αnoτροπή της εξάπλωσης του
Covid -19 ανακοίνωσε κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης της Τετάρτης 3/3 ο unoupγός Πολιτικής
Προστοσίας Νίκος Χαρδαλιός
Συγκεκριμένα , anό oήμερα
Πέμπτη 4/3 στις 06.00 μέχρι την
Τρίτη 16/3, τα καταστήματα στη
Λακωνία, όηως και στις υπόλοιηες οκόκκινες, Περιοχές, θα λει τουργούν μόνο με τη διαδικοσία
του cick awey napάδοση εκτός
Εξαιρούνται τα καταστήματα υnoδημάτων , ενδυμάτων και το Βι
Βλιοχαρτοπωλεία Πou μηορούν
να λειτουργούν με την διαδικασία
click inside (είσοδος με ραντε Βού).
TUDES DIPLOMATIQUES ET
STRATEGIQUES , κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου στην
Οργάνωση και Διοίκηση Εn χειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνν και
μεταπτυχιακού τίλου Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Διεθνής
Πανεπιστημίου Πλύμουθ της
Αγγλία .
Ασφάλειατου
ουνέχεια οελ &
ουνέχεια σελ 8
91lakonikos.gr
Από την πανδημία
στην επιδημία
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
του Βασίλη Βλαχάκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα